spot_img

Jægerkorpset og Frømandskorpset får atter separate uddannelser

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

I 2018 blev Jægerkorpsets aspirantuddannelse og Frømandskorpsets elevuddannelse slået sammen for at opnå effektiviseringer og besparelser. Men de positive gevinster ved at slå uddannelserne sammen er udeblevet, og derfor går man ved årsskiftet tilbage til udgangspunktet med adskilte uddannelser.

Ambitionen om at lave en fælles grunduddannelse for rigets specialoperationssoldater lider en hurtig død. Forsvarschefen har besluttet, at den fælles grunduddannelse til specialoperationsstyrkerne ved Jægerkorpset og Frømandskorpset nedlægges efter blot et års virke. Fra år 2020 vil uddannelserne til de to specialoperationsstyrker igen ligge ved henholdsvis Jægerkorpset og Frømandskorpset.

Læs også: SOKOM ønsker at stoppe den nye fælles uddannelse for specialstyrker

Dele af grunduddannelserne til operatør ved Jægerkorpset og Frømandskorpset blev i 2018 lagt om og samlet i en fælles operatøruddannelse, og de første elever blev optaget i 2019.

”Efter det første halve år af den fælles uddannelse må vi erkende, at de synergier vi havde håbet på, ikke er blevet indfriet,” siger generalmajor Peter Boysen, som er chef for Specialoperationskommandoen.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse historien om, at Specialoperationskommandoen for at spare penge og skaffe flere specialoperationssoldater fra 2019 vil slå Jægerkorpsets og Frømandskorpsets optagelse og uddannelse sammen.

En af de væsentlige grunde til at sammenlægge de to oprindelige uddannelser til én fælles operatøruddannelse var idéen om at forkorte den grundlæggende uddannelse og lade operatørerne hurtigere indgå i de operative patruljer. Her var det hensigten, at de nyuddannede operatører efterfølgende skulle modtage supplerende uddannelse ved sidemandsoplæring.

Den økonomiske gevinst udeblev

Det var også forventningen, at den forkortede uddannelse til operatør ved de to korps ville medføre en væsentlig økonomisk besparelse.

Læs også: Lars R. Møller: “Ny uddannelse for specialstyrker var og er hul i hovedet”

”Det har vist sig, at der ikke er nogen umiddelbar økonomisk gevinst ved den noget kortere operatørgrunduddannelse, da uddannelsestiden for en operativ operatør ikke kan reduceres væsentligt. Det at uddanne en specialoperationssoldat tager nu engang den tid, det tager. Derudover har vi konstateret, at hvis nye operatører indgår i en operativ patrulje tidligere i forløbet, så falder færdighedsniveauet i patruljen væsentligt. Det dur selvfølgelig ikke,” siger generalmajor Peter Boysen.

Forløbet med at lægge de to uddannelser sammen til én uddannelse har givet flere gode erfaringer, der vil blive taget med videre og indarbejdet i uddannelserne fremadrettet. Eksempelvis vil civile uden militær baggrund, hjemsendte og værnepligtige i modsætning til tidligere også i fremtiden kunne søge optagelse i Jægerkorpset, der opretter et basisuddannelsesforløb.

Det skal forberede denne gruppe af ansøgere til den videre selektion frem mod eventuel optagelse i Jægerkorpset. Specialoperationskommandoen vil fortsat følge uddannelserne til specialoperationsstyrkerne tæt.

”Vi vil forsat arbejde på at optimere og udvikle uddannelserne til specialoperationsstyrkerne” siger generalmajor Peter Boysen.

Andre læste også

Forsvarets genrejsning kræver en fordomsfri tilgang fra alle parter

DEBAT: Forsvaret står et sted, hvor den politiske og den militære sfæres indbyrdes relation er i fare for at stå i vejen for en historisk genopretning. For at den kan føres ud i livet, skal der derfor ikke kun ses på organiseringen af forsvarsområdet, men på kulturen, som man...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

1 kommentar

guest
1 Kommentar
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
M. Jacobsen
Læser
M. Jacobsen
15. oktober 2019 16:35

Dejligt at man vil lære af sine fejl.

Det spændende bliver så, om man i resten af forsvaret vil gå bort fra ideen med sidemandsoplæring og igen indføre de tidligere uddannelsesforløb?

Desværre skal vi nok ikke forvente den samme handlekraft, når det kommer til de “almindelige” Jens´er…