Hvilke overvejelser gør en statsminister sig om den næste forsvarsminister?

0
To bud på en mulig kommende forsvarsminister fra henholdsvis rød og blå blok. Simon Kollerup (S) og Jakob Ellemann-Jensen (V). Fotos: Folketinget. Collage: OLFI

ANALYSE: Efter købet af nye kampfly og indgåelsen af et seksårigt forsvarsforlig med en mindre tillægsaftale er der skabt politisk ro om Forsvaret i den kommende valgperiode. Det skaber en oplagt mulighed for den kommende statsminister til at prøve en ung og mindre erfaren minister som ny forsvarsminister.

Om præcis to uger går danskerne til folketingsvalg. Skal man tro den seneste meningsmåling lavet af Epinion for DR, hedder landets kommende statsminister formentlig Mette Frederiksen (S). I hvert fald står rød blok til at få 53,2 pct. af stemmerne mod blå bloks 40,9 pct. Det er en meget markant forskel, som det kan væres svært at se, hvordan de blå partier skal vende til en sejr.

Men dansk politik tager sig i øjeblikket noget uforudsigeligt ud, og ingen kan derfor med nogen form for sikkerhed spå om hverken udfaldet eller navnet på den kommende statsminister. Vi kan kun gætte. Ikke mindst efter statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) udmelding om, at han hellere går i regering med Socialdemokratiet end bygger sin regering på et parlamentarisk grundlag bestående af de yderste fløjpartier med ultimative krav. I modsatte side af salen har de røde partier også fremsat ultimative krav og peget på et noget broget felt af kandidater til statsministerposten.

Det er derfor slet ikke så utænkeligt, at såvel Mette Frederiksen som Lars Løkke Rasmussen ser en konsolidering af magten omkring midten af dansk politik som den mest attraktive løsning, og hvordan fordeler man så ministerposterne mellem røde og blå?

Bedre brug for Dam Kristensens erfaring i et andet ministerium

Det mest sandsynlige er stadig en socialdemokratisk mindretalsregering, og hvis vi indleder med at forestille os dette, kan det være interessant at se på de mulige kandidater til posten som kommende forsvarsminister. Socialdemokraternes forsvarsordfører Henrik Dam Kristensen ville umiddelbart være den oplagte til at afløse Venstres Claus Hjort Frederiksen. Henrik Dam Kristensen ville kunne køre butikken videre, uden at nogen rigtigt ville bemærke en udskiftning på ministerposten. Han og Claus Hjort Frederiksen har haft et tæt og fortroligt samarbejde, og Henrik Dam Kristensen er om nogen garant for ro på bagsmækken, når det kommer til dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.

Han lægger aldrig skjul på, at det vigtigste for ham netop er at sikre ro om forsvars- og sikkerhedspolitikken. Uenighederne holder partierne med andre ord under forhandlingerne og i udvalgsmøderne. Når han med stor sandsynlighed alligevel ikke bliver forsvarsminister, skyldes det pudsigt nok hans mangeårige erfaring fra både Christiansborg og diverse ministerier.

Henrik Dam Kristensen er ganske enkelt et af Socialdemokratiets sikreste ministerkort, og han skal derfor sættes ind i et ministerium, som for alvor har brug for en mand, der kan lande omfattende forlig og bygge bro over oprørt hav. I Forsvarsministeriet vil hans evner være om ikke spildte så overmatchet.

Hjort har løst opgaven og landet et tungt forlig

Peter Christensen (V) landede som nyudnævnt forsvarsminister aftalen om købet af nye kampfly i juni 2016, og det var på det tidspunkt en af de vigtigste opgaver for den siddende regering. Siden ændrede Løkke sin regering, da Liberal Alliance blev kaldt til fornuft med udsigten til ministerposter. På den baggrund fik Peter Christensen sparket, og ind røg regeringens måske tungeste minister – tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen.

Han havde ikke stor viden om forsvarsområdet, men han kunne lande forlig, og det var lige præcis det, der var hans opgave. Og så oven i købet et, hvor han skulle få hele forligskredsen til at acceptere stigninger i forsvarsbudgettet på 12,8 mia. kr. Det lykkedes forholdsvist gnidningsfrit, og i januar formåede Claus Hjort Frederiksen tillige at skabe ro og opbakning til en yderligere forhøjelse af forsvarsbudgettet med 1,5 mia. kr. til sammenlagt 1,5 pct. af bnp – hvilket tillige skyldtes en ny regnemetode for forsvarsbudgettet størrelse. Mission accomplished!

Med disse to store og omfattende forlig og det lille ekstra på plads er der – i hvert fald i udgangspunktet – skabt fuldstændigt ro på det forsvarspolitiske område i de kommende fem år. Og det betyder samtidig i hele den næste valgperiode på fire år. Når den kommende statsminister efter valget Grundlovsdag skal sammensætte sin regering –  være det en ren S-regering eller måske en SV-regering – er der først og fremmest brug for en administrator mere end en politisk sværvægter.

Kollerup, Ellemann eller måske Knuth

Det er en oplagt post for en ung og uprøvet minister. Skal man vove skindpelsen og pege på et muligt bud fra rød blok, kunne det passende være Simon Kollerup, som gennem den netop overståede valgperiode har været forsvarsordfører Henrik Dam Kristensens tro følgesvend i Forsvarsudvalget. Han kender derfor stoffet om end fra en mere tilbagetrukket position. Simon Kollerup er 33 år og får gode skudsmål som en dygtig politiker, der har klaret ordførerskaberne inden for landbrug, fødevare, fiskeri og dyrevelfærd godt. Tidligere har han haft sin gang på Københavns Rådhus som konsulent for overborgmester Frank Jensen (S) og pressechef for Socialdemokratiet i København.

En anden socialdemokratisk kandidat kunne være den nuværende retsordfører, Trine Bramsen. Hun er 37 år og sidder lige som Simon Kollerup i forsvarsudvalget og har samtidig været en markant og respekteret ordfører på retsområdet.

Skal vi lege videre med tanken om en SV-regering med en blå forsvarsminister, kunne et godt bud være Venstres nuværende miljøminister og tidligere politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen. Han er 45 år, har en fortid som reserveofficer i Den Kgl. Livgarde og er dybt interesseret i Forsvarets ve og vel. Han spås en lovende fremtid i Venstre, og det samme gør hans ven på Borgen, som også kunne være et bud.

Det er den nuværende medieordfører, Marcus Knuth, som er mest kendt for sin tid som integrationsordfører og integrationsminister Inger Støjbergs (V) tro væbner. Marcus Knuth har en fortid som reserveofficer i Gardehusarregimentet og var udsendt til Afghanistan både som kaptajn og efterfølgende som diplomat på den danske ambassade i Kabul. Begge har med andre ord både baggrunden og interessen til at blive respekterede forsvarsministre.

Skal genopbygge tilliden til ledelsen og ministeriets sorte får

Hvad skal en kommende forsvarsminister så rive i, når der hverken er udsigt til store forlig eller politiske aftaler? Svaret er, at den kommende minister først og fremmest skal sikre implementeringen af forsvarsforliget. Og dernæst at genopbygge tilliden til såvel Forsvarsministeriets som Forsvarets øverste ledelser, som gennem det seneste halve år har lidt alvorlige knæk med afdækningen af den ene sag om nepotisme og inhabilitet efter den anden. Det bliver der rig lejlighed til, når der formentlig senere på året bliver sat juridisk punktum for en række verserende sager hos henholdsvis Forsvarsministeriets Auditørkorps og den civile anklagemyndighed.

En vigtig opgave bliver i den forbindelse at genopbygge tilliden til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som i øjeblikket stikker ud som det sorte får blandt Forsvarsministeriets styrelser. Det seneste halve års sager har vist, at særligt eftertragtede officersstillinger ofte ikke bliver slået op i fri konkurrence, men i stedet besættes af nære familierelationer, kærester og venner, som bliver beordret til tjeneste på favorable vilkår. Intet tyder umiddelbart på, at den nuværende ledelse i styrelsen er synderligt interesseret i at ændre på dette.

Claus Hjort Frederiksen har ikke haft lyst til at tage fat om nældens rod og skabe klarhed, men har i stedet forsvaret sine direktører og chefer med næb og klør. Spørgsmålet er, om en ny minister for alvor vil sætte sig i karakter eller blot administrere forsvarsområdet uden for alvor at påtage sig det politiske ansvar.

Editor Ernstved bylinephoto

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer