spot_img

Chef for Hærkommandoen går i rette med kritik: Vi er klar til det ny trusselsbillede

I Berlingskes kunne man søndag læse, at flere eksperter vurderer, at mange års asymmetrisk krigsførelse i Irak og Afghanistan har betydet, at Hæren mangler basale færdigheder og for nuværende ikke er rustet til regulær krigsførelse.  I en skriftlig replik maner chefen for Hærkommandoen, generalmajor Kenneth Pedersen, til besindighed og slår fast, at man er i fuld gang med at forberede sig på fremtidens trusselsbillede, og at processen forløber planmæssigt.

Chefen for Hærkommandoen, generalmajor Kenneth Pedersen, kan ikke genkende det billede, der i søndagens udgave af Berlingske blev tegnet af en dansk hær, hvis grundlæggende færdigheder skulle være i forfald. Det gør han klart i en skriftlig replik på Forsvarets hjemmeside.

Af Berlingskes artikler, der er dele af et større tema om den danske hærs aktuelle tilstand, fremgår det, at de mange års krigsførelse i både Irak og Afghanistan har resulteret i meget specialiserede kamptropper, som til gengæld risikerer at få svært ved at omstille sig til fremtidens krig og særligt truslen fra Rusland, der har karakter af at være en mere konventionel modstander.

Af en intern rapport fra Hærens Taktikinspektør fremgår det, at det kniber med de såkaldte overlevelsesforanstaltninger; kompetencer som sløring, bevægelse i terræn samt skjul og spredning, der blandt andet skal beskytte soldaterne, hvis de kommer under fjendtlig beskydning. Det kan blive fatalt, hvis vi en dag står over for russiske styrker, der fører konventionel krig, påpeger major Peter Grandahl, der er næstkommanderende ved Center for Landmilitære Operationer på Forsvarsakademiet.

”Det kan koste soldater livet. Vi risikerer simpelthen at lide tab, hvis der ikke kommer mere fokus på det,” siger han til Berlingske.

Chef for Hærkommandoen: Grund til optimistisme

I Hærkommandoen deler man imidlertid ikke opfattelsen af en hær, der skulle være ude af trit med hverken nutidens eller fremtidens krav og opgaver, skriver chefen for Hærkommandoen i sit svar på Forsvarets hjemmeside.

”Når det handler om at udtale sig om Hæren, er der mange eksperter – specielt når de selvudråbte af slagsen tælles med – og få ansvarlige med reel indsigt. I denne sammenhæng er jeg en af de ansvarlige, og selv om jeg har været chef for Hærkommandoen i kort tid, er min opfattelse af tingenes tilstand anderledes optimistisk,” skriver Kenneth Pedersen blandt andet i replikken.

Han understreger, at man har identificeret de i artiklen fremhævede problematikker som områder, hvor der er plads til forbedring, men at det har sin naturlige forklaring.

”Det ikke underligt eller bekymrende, at discipliner som bevidst har været nedprioriteret i en periode, men som nu kræver fokus i forhold til et ændret trusselsbillede, anføres som et væsentligt udviklingsområde. Tværtimod – det er selve meningen med inspektionerne.”

Kompetencerne aldrig glemt

Når klassiske soldaterdyder som sløring, skjul og spredning har været nedprioriteret, skal forklaringen findes i de trusler, soldaterne har stået overfor i missionsområderne. I Afghanistan og Irak har den væsentligste trussel mod de danske soldater været improviserede sprængladninger og selvmordsbomber.

”Derfor gav det mening, at vi i uddannelsen fokuserede skarpt på truslen fra vejsidebomber og på at blive gode til at opdage dem i stedet for at bruge kostbar uddannelsestid på at skjule os selv og vores køretøjer for fjendtlige kampfly og droner, som ikke var der.”

Ifølge Kenneth Pedersen er man i Hærkommandoen opmærksomme på, at der i fremtiden kan blive behov for mere traditionelle militærfaglige kompetencer, men den udvikling er man klar til.

”Evnen til at kunne kæmpe mod en ligeværdig modstander, der har fly, kampvogne og artilleri er en afgørende og elementær del af hærens uddannelse. Basale overlevelsesforanstaltninger som sløring, skjul og spredning er afgørende på slagmarken. I Afghanistan tilpassede vi os en bestemt type krig ved at nedtone nogle elementer til fordel for andre, men vi har aldrig glemt dem.”

Andre læste også

Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af Forsvarsministeriets materielanskaffelser

Statsrevisorerne retter en skarp kritik mod Forsvarsministeriet. Det sker på baggrund af en undersøgelse fra Rigsrevisionen, som viser, at Forsvarsministeriets større anskaffelser i snit er 4,5 år forsinket, og at »flere af anskaffelserne ikke har levet op til det planlagte indhold«. Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt mandag. Statsrevisorerne retter...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer