spot_img

Forsvarsordfører: ”Lukkethed styrker mistanken om urent trav”

Forsvarsordfører Jeppe Jakobsen fra Dansk Folkeparti kalder signalværdien af oberst Peter Wass’ engangsvederlag på 85.000 kr. uheldigt, fordi Kammeradvokaten selv har afdækket, hvordan obersten tilbød sin direktørs ægtefælle et eftertragtet job.

Det styrker ikke tilliden til Forsvarsministeriet, at vicedirektør og oberst Peter Wass i december modtog et engangsvederlag på 85.000 kr. – uden at offentligheden kan få indsigt i begrundelsen. Det mener forsvarsordfører Jeppe Jakobsen fra Dansk Folkeparti, som kalder signalværdien for »uheldig«.

Læs også: Vicedirektør tilbød sin direktørs mand drømmejob og fik 85.000 kr. i vederlag

Chefer, direktører og vicedirektører modtager ikke betaling for overarbejde, og det er derfor normalt, at de ved årets slutning får udbetalt et vederlag ud over lønnen, som modsvarer indsatsen i løbet af året. Et engangsvederlag kan også tildeles ved en ekstraordinær stor indsats. På statens lønoverblik kan man læse, at en oberst i gennemsnit får 66.420 kr. udbetalt i engangsvederlag.

Årsagen til det »uheldige« signal er ifølge Jeppe Jakobsen, at Kammeradvokaten i et notat om direktør Laila Reenberg fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse i november selv beskrev, hvordan Peter Wass som vicedirektør i august ringede til Laila Reenbergs mand og tilbød ham en beordring i stillingen som chef for 2. Eskadre.

»Det virker mistænksomt, at han får et engangsvederlag, som er markant højere end alle andre på hans niveau. Det burde være i både hans og ministeriets interesse at offentliggøre begrundelsen, så mistanken kan manes til jorden. Lukkethed styrker kun mistanken om urent trav,« siger Jeppe Jakobsen.

Hverken Forsvarsministeriet, Laila Reenberg eller oberst Peter Wass har ønsket at udtale sig til denne artikel.

Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om problemerne med Kammeradvokatens notat omhandlende personaledirektør Laila Reenberg. Foto: Ernstved

Andre læste også

Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af Forsvarsministeriets materielanskaffelser

Statsrevisorerne retter en skarp kritik mod Forsvarsministeriet. Det sker på baggrund af en undersøgelse fra Rigsrevisionen, som viser, at Forsvarsministeriets større anskaffelser i snit er 4,5 år forsinket, og at »flere af anskaffelserne ikke har levet op til det planlagte indhold«. Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt mandag. Statsrevisorerne retter...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

7 KOMMENTARER

guest
7 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
John Krøyer
Læser
John Krøyer
13. februar 2019 11:46

Mener at officerer (OL og op) får hvert år fast tildelt et (ikke pensionsgivende) engangsvederlag i form af et Paragraf 5 vederlag på kr. 50.000, netop til at dække merarbejde udover de 7,4 time pr. dag.
Dette udbetales som hovedregel i slutningen af året og til alle.
Har hørt, at der er udbetalt samme vederlag her i JAN, da der blev fundet penge (ca. 15 mill.) på “Paragraf 5-kontoen” som ikke var brugt, hvorfor man valgte at udbetale et ekstraordinært vederlag.
Lidt ærgeligt når yngre officerer, CS og HKKF virkeligt skal kæmpe og udmærke sig for et engsngsvederlag på kr. 5.000…!
NB. Ovenstående er noget jeg har hørt over en kop kaffe og har derfor ingen dokumentation for det, men kilden er normalt meget troværdig.

Peter Jensen
Læser
Peter Jensen
12. februar 2019 23:12

Det er og har aldrig været meningen med Nyløn, at engangsvederlagene skulle bruges til at kompensere chefer og M332 for deres manglende overtidsbetaling. Engangsvederlag skal tildeles de medarbejdere der gør en særlig indsats jf. de lokalt fastlagte kvalifikationskriterier, så kan det ikke hjælpe noget, at cheferne i stadig større stil ligger beslag på store dele af den variable løndannelse. Jeg håber at Medarbejdere i forsvaret på manuelt, mellemleder og lederniveau stiller krav til de faglige organisationer om, at dette vanvid snart hører op!

John Krøyer
Læser
John Krøyer
13. februar 2019 12:39

Har talt med CS, som er enige med os om tåbeligheden i engangsvederlag og andre vederlag.
De vil meget gerne have dem fjernet, men hvem er det lige der skal bære den videre op i systemet.
Kunne det være dem der nyder rigtigt godt ag disse vedrelag?

HOD
Læser
HOD
15. februar 2019 16:21

Hej begge

Det er fuldstændig korrekt, at officerer kan få tildelt et ikke pensionsgivende § 5-vederlag men på et ikke forudbestemt beløb. Det er også korrekt, at det aldrig var meningen med NyLøn, at engangsvederlag skulle kompensere for M332 og chefers manglende overtidsbetaling eller merarbejde.

Engangsvederlag og § 5-vederlag er ikke det samme. Engangsvederlag tildeles præcis som beskrevet de medarbejdere, der gør en særlig indsats jf. de lokalt fastlagte kvalifikationskriterier. § 5-vederlag er en del af cheflønsaftalen, og det gives netop for at honorere merarbejde. Det kan også gives for eksempel for honorering af særlig indsats eller som resultatløn. Pengene til de to typer af vederlag kommer fra to forskellige puljer. Det er et § 5-vederlag, som vicedirektør FPS har modtaget.

Ligesom CS er HOD helt enig i, at NyLøn i Forsvaret ikke opfylder de intentioner, der lå bag indførelsen. Forsvaret burde i stedet efterleve sin egen HR-strategi og
bringe lønnen op på niveau med statens gennemsnit.

John Krøyer
Læser
John Krøyer
15. februar 2019 22:02
Svar  HOD

Jeg har hørt den argumentation og begrundelse før, men jeg kan stadigt ikke se forskellen når der betales for “særlig indsats”. Betaling for merarbejde ligger vel i grundlønnen, da det netop er en del af anættelsesforholdet at der ikke er en øvre arbejdstid. Det er alle enige om. Nu får man så bare pgf. 5 tillæget i stedet for overtidsbetaling, hvilket jeg finder underligt og uanstændigt.
Den klare utydelighed hvorfor og hvornår pgf. 5 tillægget kan/skal gives, er et “tag-selv-bord” for chefgruppen.
Jeg har endnu ikke hørt om en fra M400-gruppen der IKKE har modtaget tillægget, hvilket gør at det ikke længere er individuelt, men ligner mere en fast løndel.
Det er forståeligt at stort set alle ansatte i Forsvaret under M332, ikke helt kan gennemskue formålet med pgf. 5 tillægget, hvis det ikke alene er en fast og forventelig løndel.
Jeg er ret sikker på at en agtindsigt i tildelingen vil bevise at der er givet til alle får “en særlig indsats” som vi har rigtigt mange konstabler der i meget høj grad også byder ind med hver dag, men ikke får noget.
Er det den “ordentlighed” som dronningen søgte i sin nytårstale ?

HOD
Læser
HOD
18. februar 2019 11:29

§ 5-vederlaget er en fast bestanddel af cheflønsaftalen. Det betyder, at alle chefer har en berettiget forventning om at modtage et årligt §
5-vederlag i en eller anden størrelse, fordi det jo både honorerer særlig
indsats og merarbejde. Derfor er det netop ikke løndele, der vil komme andre til gode, hvis ikke de bliver givet til cheferne. Betaling af merarbejde ligger altså ikke i grundlønnen i cheflønsaftalen, og derfor er det også korrekt, at det kan forhandles til samme person flere år i træk. I øvrigt er cheferne også ansat med en gennemsnitlig 37 timers arbejdsuge – alt andet er en misforståelse.

HOD ville også hellere, at betaling for merarbejde var en fast del af grundlønnen i stedet for et vederlag i den samlede lønpakke, men der er vi ikke endnu. Og HOD har aldrig nogensinde ment, at konstabler ikke
skal have, hvad der tilkommer dem. Det har bare ikke noget med § 5-vederlag at gøre.

John Krøyer
Læser
John Krøyer
18. februar 2019 12:46
Svar  HOD

Tja.. lad os blive enige om at NYLØN og herunder engangsvederlag, §5-tillæg og andre mere eller mindre tilfældigt tildelte tillæg udover løn, er – i Forsvaret – en dårlig ide og endnu et forfejlet forsøg på at få Forsvaret til at ligne det civile, som dagligt giver gnidninger, misundelse og danner mistanke om rygklapperi og nepotisme, som kun gavner de få der er så heldige at være en del af dem der belønnes.
Håber at der er nogle der kan ændre dette, kan se at NYLØN skaber flere problemer end det gavner.
Brug dog de penge til at give alle ansatte i Forsvaret et løft i lønnen, så det bliver mere gennemsigtigt til hvad og til hvem vores skattekroner går til.