Forsvarschefen kritiserer hjemsendt hærchef for “hilsen” til Hærens chefer

0
Forsvarskommandoen afviser OLFIs begæring om aktindsigt i Hans-Christian Mathiesens hilsen til Hærens chefer, fordi den nu indgår i Auditørkorpsets efterforskning mod den hjemsendte hærchef.

Den fungerende hærchef har videreformidlet indholdet af en mail til Hærens chefer fra den hjemsendte generalmajor H.-C. Mathiesen i forbindelse med et chefmøde før jul. Forsvarschefen kritiserer dem begge, fordi mailen kan opfattes som, at H.-C. Mathiesen fortsat øver indflydelse på ledelsen af hærstaben.

Generalmajor Hans-Christian Mathiesen blev i oktober fritaget for tjeneste på ubestemt tid mistænkt for at have brudt forvaltningslovens regler om inhabilitet i forbindelse med hærchefens kærestes optagelse på to eftertragtede uddannelser og ansættelsen af hende i en major-stilling under hærchefen. Han er i øjeblikket genstand for Auditørkorpsets strafferetlige efterforskning, som inkluderer afhøring af vidner og afdækning af eventuelle strafbare forhold.

Denne alvor til trods valgte Hans-Christian Mathiesen i december at skrive en “hilsen” til Hærens chefer, som han fik den fungerende hærchef i form af oberst Keld Robert Christensen til at læse op for de tilstedeværende på et chefmøde i Hæren før jul. Forsvarskommandoen bekræfter i et svar hændelsen, men afviser at give OLFI aktindsigt i mailen med den begrundelse, at den hjemsendte hærchefs “hilsen” nu indgår i Auditørkorpsets efterforskning af sagen.

Artiklen fortsætter under billedet …

TEASER HC
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om hærchef og generalmajor Hans-Christian Mathiesens håndtering af et kæresteforhold – nu ægteskab – med en yngre og kvindelig major …

Det vides således ikke, hvad “hilsenen” præcist indeholder. Men kilder har overfor OLFI fortalt, hvordan nogle har opfattet den som et klart signal fra den hjemsendte hærchef om, at han stadig opererer som chef i det skjulte. Det har ikke været muligt at interviewe nogen fra Forsvarskommandoen om sagen. Men forsvarschef Bjørn Bisserup tager uanset indholdet af “hilsenen” sagen alvorligt og kritiserer både Hans-Christian Mathiesen og Keld Robert Christensen.

”Jeg mener, at det er forkert dels at fremsende en hilsen, når man er fritaget for tjeneste, dels at den er blevet viderebragt. Det har jeg præciseret over for de pågældende. Uanset hensigten, kan det opfattes som om, at H.-C. Mathiesen fortsat øver indflydelse på ledelsen af Hærstaben,” siger general Bjørn Bisserup i et skriftligt svar til OLFI.

Fritagelse for tjeneste er den mildeste form for hjemsendelse

OLFI har tillige spurgt Forsvarskommandoen, under hvilke kriterier hærchefen blev fritaget for tjeneste, og om han har fået klar besked om at ikke at kommunikere med Hærens chefer eller på anden måde afstå fra at øve indflydelse på den daglige ledelse af Hæren. Disse spørgsmål ønsker Forsvarskommandoen ikke at svare på og henviser i stedet til Auditørkorpset.

Det fremgår således heller ikke, hvorvidt forsvarschefen på baggrund af Hans-Christian Mathiesens kontakt med den fungerende hærchef har fået skærpet sin tjenestefritagelse til en suspension, som arbejdsretligt er mere alvorlig end en fritagelse for tjeneste.

OLFI har været i kontakt med en professor i arbejdsret, som fortæller, at en fritagelse for tjeneste efterlader et væsentligt rum for skøn i forhold til den fritagnes rettigheder. Alvorligheden af kontakten afhænger derfor helt af, hvilke rettigheder hærchefen er sendt hjem med. Da disse ikke er kendte, og Forsvarskommandoen afviser at oplyse om dem, ønsker professoren ikke at udtale sig.

Af Moderniseringsstyrelsens Personaleadministrativ Vejledning (PAV) kan man i §29 om tjenesteforseelser læse, at “en tjenestemand kan fritages for tjeneste, hvis der er saglig begrundelse herfor, og forudsat at den pågældende fortsat får udbetalt sin sædvanlige løn. En beslutning om tjenestefritagelse kan fx være aktuel i tilfælde, hvor det er under overvejelse, om betingelserne for suspension er opfyldt.”

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer