spot_img

Nepotismesager udstiller uvidenhed om grundlæggende forvaltningslovgivning

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

Forsvarsministeren opfatter flere af sagerne om nepotisme og inhabilitet som petitesser, men vil dog iværksætte en oplysningskampagne for at komme uvidenheden om lovgivningen til livs. Ifølge Peter Viggo Jakobsen afhænger sagernes skadevirkninger for Forsvaret af, hvilke konsekvenser de får.

Efterårets mange sager om nepotisme, vennetjenester og inhabilitet i Forsvarets og Forsvarsministeriets top afdækkede med overraskende tydelighed, at hverken Forsvarsministeriets departementschef, forsvarschefen, personaledirektøren, Forsvarsministeriets Personalestyrelse i almindelighed, hærchefen eller finansdirektøren har haft synderligt begreb om indholdet af forvaltningslovens paragraffer om inhabilitet.

”Jeg må erkende, at hverken jeg – eller vi som system – har haft godt nok styr på reglerne om inhabilitet. Det er ikke godt nok, og det beklager jeg,« sagde departementschef Thomas Ahrenkiel den 13. november, og han blev bakket op af forsvarschef Bjørn Bisserup, der ligesom departementschefen modtog kritik fra Kammeradvokaten for også selv at have brudt reglerne om inhabilitet:

»Helt generelt om habilitet må jeg bare sige, at der er ingen tvivl om, at vi ikke har haft godt nok styr på reglerne. Det skal vi have, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved.«

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse interviewet med forsvarschef Bjørn Bisserup om de mange sager med nepotisme i Forsvaret. Foto: Ernstved

Sagerne har handlet om koner, kæreste, ægtefæller og børn til chefer, direktører og generaler, som har fået eftertragtede jobs uden stillingsopslag, optagelse på eftertragtede uddannelser på tvivlsomt grundlag, tildeling af enkeltvederlag i størrelsesordenen 75.000 kr., forfremmelser og udnævnelser.

En ærgerlig plet på Forsvarets omdømme

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har ikke haft travlt med at kommentere de mange sager, og han betragter dem heller ikke som det store problem. Der er ifølge forsvarsministeren nærmest tale om petitesser, hvad angår sagerne om departementschefen og forsvarschefen, og i den tredje sag om personaledirektør Laila Reenberg glæder forsvarsministeren sig over »en pure frifindelse«.

Sagerne mod hærchef Hans-Christian Mathiesen og finansdirektør AE bliver efterforsket af Auditørkorpset, og dem vil han derfor afvente udfaldet af. Men de mange sager ærgrer ham, fortæller han, da OLFI møder ham ved De Radikales nytårsstævne på Hotel Nyborg Strand.

Artiklen fortsætter under billedet …

I august 2017 optrådte Værnsfælles Forsvarskommandos finansdirektør, AE, i en stort opsat artikel i Djøfbladet. Artiklen var skrevet af Mads Matzon og billederne taget af fotograf Kåre Viemose. Screenshot: Djøfbladet

»For mig er det en ærgerlig plet, der er kommet på Forsvaret. Når jeg ser på Forsvarets organisation, er jeg fuld af respekt for den måde, som Forsvaret drives på. Vi har en moderne organisation. Men det er også en lukket organisation, hvor der ved mange jobs ikke kan komme ansøgere udefra. Man kan nok ikke gennemføre procedurerne helt ud, for der er brug for at kunne beordre nogle. Der vil også være brug for i nogle situationer, når nogle får et job langt væk fra bopælen eller i udlandet, at man kan give en sikkerhed for et job, når man kommer tilbage.«

Skadevirkningerne afhænger af håndteringen af sagerne

Spørger man lektor Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet, handler sagernes skadevirkninger for Forsvaret i høj grad af, hvilke konsekvenser de igangværende sager får. Det er dem, som Auditørkorpset undersøger.

»Forsvaret er en organisation, der i høj grad bygger på merit og en professionel militær selvforståelse. At sagerne kan opstå, rammer den militære selvforståelse hårdt. Det kan være med til at skabe mistillid til Forsvarets øverste ledelse, hvis der ikke bliver grebet fornuftigt ind. Jeg tror, at skadevirkningerne afhænger meget af, hvordan sagerne bliver håndteret, og hvilke konsekvenser de får. Når man taler med officerer, fortæller de, at der altid har været nepotisme og kammerateri,« siger Peter Viggo Jakobsen.

Forsvarsministeren ser dog ingen grund til på nuværende tidspunkt at foretage sig andet end at iværksætte en oplysningskampagne.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om hærchef og generalmajor Hans-Christian Mathiesens håndtering af et kæresteforhold – nu ægteskab – med en yngre og kvindelig major …

»Sagerne har vist, at der ikke har været tilstrækkelig opmærksomhed i organisationen på reglerne om inhabilitet. Jeg synes, at vi har et velfungerende forsvar, som på mange måder lever op til reglerne og følger dem loyalt. Det kræver, at vi nu indleder en oplysningskampagne om indholdet af habilitetsreglerne. Vi må sikre os, at det ligger på rygraden hos alle, hvornår der kan være en problemstilling om inhabilitet, og hvordan man skal håndtere den.

Hvad betyder sagerne for Forsvarets evne til at rekruttere nye medarbejdere?

»Jeg ved ikke, hvad det betyder for folk, som ikke har været i Forsvaret og er på vej ind. Det er en kæmpe organisation, og der er selvfølgelig forskellige følelser omkring sagerne. Det er uundgåeligt. Vi tager nu håndfast fat om de her ting,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Hvordan sikrer man, at man både kan beordre og samtidig slå stillinger op, så det foregår transparent?

»Den altovervejende hovedregel er, at stillinger skal slås op. Det arbejder forsvarschefen med at finde ud af.«

Betyder det bedste mand til jobbet?

»Det kommer an på, hvad bedste man er? Det kan diskuteres. Man vil få ansøgninger, og der vil være et udvalg, der kigger på de ansøgninger,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Vil du læse mere?

Abonnér på OLFI - Ingen binding, bare god journalistik.

Klik HER for at komme igang.

Er du allerede abonnent? - log ind her

Andre læste også

Forsvarsministeriet har udviklet sig til det rene Ebberød Bank

Abonnement
KOMMENTAR: Forsvarsministeriets Personalestyrelse har lige brugt 13 mio. kr. på en hvervekampagne, som har til formål at tiltrække nye og fastholde nuværende medarbejdere på hele Forsvarsministeriets område. Samtidig er der indført ansættelsesstop og pålagt besparelser for et trecifret millionbeløb på tværs af Forsvarsministeriets område. Husker du historien om Ebberød Bank?...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer