spot_img

Regeringen præsenterer nye tiltag til at imødegå “alvorlig trussel” fra cyber

Danmark står ifølge Center for Cybersikkerhed over for en “meget alvorlig cybertrussel”, som kan skade landets sikkerhed og økonomi. Mandag præsenterede regeringen nye tiltag, der skal beskytte samfundskritiske sektorer mod cyberangreb.

Truslen fra cyber har aldrig været højere. Det skyldes, at det danske samfund er et af de mest digitaliserede i hele verden, og at angrebene kommer på daglig basis fra både kriminelle og fremmede stater foregår. Som led i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed præsenterede regeringen i dag seks nye sektorstrategier, der skal beskytte samfundskritiske sektorer mod cyberangreb.

”Truslen fra hackere og it-kriminelle er høj, og i takt med at vores samfund bliver mere og mere digitalt, bliver vi stadig mere sårbare over for cyberangreb. Hvis vores sundheds-, energi- eller telesektor rammes af et cyberangreb, kan det få omfattende konsekvenser og lamme store dele af samfundet. Derfor er det nødvendigt at styrke forsvaret mod digitale trusler og beskytte vores mest samfundskritiske sektorer mod angreb,” siger innovationsminister Sophie Løhde (V).

De seks sektorer, der offentliggør strategier i dag, er sundheds-, finans-, tele-, søfarts-, transport- og energisektoren. Sektorstrategierne er udarbejdet af de seks ansvarlige sektorer i et samarbejde mellem myndighederne og centrale aktører inden for de enkelte sektorer. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har eksempelvis inddraget Dansk Energi, Energinet, Dansk Fjernvarme, Dinel, Radius og HOFOR i sektorstrategien på energiområdet.

Mens strategien på teleområdet eksempelvis er udarbejdet af brancheforeningerne Dansk Industri, Dansk Energi, Tele-industrien, IT-Branchen og Dansk Erhverv sammen med teleselskaberne i tæt dialog med sektormyndigheden på teleområdet.

Kina står bag omfattende økonomisk cyberspionage

Hver sektorstrategi indeholder en række konkrete initiativer, der skal løfte sikkerhedsniveauet. Bl.a. er der inden for de enkelte sektorer etableret decentrale enheder, som udelukkende fokuserer på cyber- og informationssikkerhed, så koordinationen og kommunikationen på tværs af sektorerne håndteres bedst muligt.

En tværministeriel taskforce bestående af Digitaliseringsstyrelsen, Politiets Efterretningstjeneste og Center for Cybersikkerhed har hjulpet sektorerne i arbejdet med strategierne og etablere de decentrale informationssikkerhedsenheder, der bl.a. skal bidrage til trusselsvurderinger, beredskabsøvelser og videndeling.

”Det er en meget alvorlig trussel, vi står overfor. Cyberangreb har potentialet til at udrette lige så meget skade som et konventionelt militært angreb eller terror. Truslen, som vi ser den, kommer ikke mindst fra fremmede stater, der ikke vil os det godt. Vi så lige før jul, hvordan Storbritannien, USA og andre var ude og pege på, hvordan Kina står bag omfattende økonomisk cyberspionage. Den gode nyhed er dog, at vi kan gøre meget for at styrke vores sikkerhed og beskytte os mod angreb,” siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

For at styrke den strategiske koordination og implementering af den nationale strategi er der desuden nedsat en national styregruppe for cyber- og informationssikkerhed, hvor arbejdet i de enkelte sektorer knyttes sammen med den nationale indsats på området. Den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed blev lanceret i maj 2018. Regeringen har afsat 1,5 mia. kr. til at styrke indsatsen på cyber- og informationssikkerhedsområdet.

Andre læste også

»Hver gang Putin har eskaleret, er vi kommet rendende med for lidt og for sent«

Abonnement
INTERVIEW. Det er mange år siden, Anders Fogh Rasmussen indstillede sin parlamentariske karriere og satte sig for bordenden som generalsekretær i Nato. Nu er han en fri fugl, og det kommer særligt i udtryk i Venstre-koryfæets udtalte og uforbeholdne støtte til Ukraine. Vesten skal træde mere i karakter og...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer