ANALYSE: Sagerne om inhabilitet og nepotisme i Forsvarsministeriets og Forsvarets top fortsætter langt ind i 2019. Hærchef Hans-Christian Mathiesen må holde jul uden at vide, om der bliver rejst sigtelse mod ham, og derudover fortsætter efterforskningen omhandlende finansdirektør AE. Mulig ny sag på vej mod topofficer i en af Forsvarsministeriets styrelser.

Et rædselsefterår. Sådan kan man med ro i sjælen beskrive det stormvejr, som Forsvarsministeriets topledelse sammen med forsvarsledelsen i oktober og november så sig selv kastet ud i. Urolighederne begyndte, da dette medie med artiklen ”H.-C. Mathiesen gik på isen” afdækkede en alvorlig sag om mulig magtmisbrug og nepotisme begået af hærchef og generalmajor Hans-Christian Mathiesen.

Sagen førte til, at Forsvarsministeriet valgte at fritage hærchefen for tjeneste, og siden indledte Auditørkorpset en strafferetlig efterforskning med henblik på at afgøre, om der kunne rejses en sigtelse. Det er efterhånden to måneder siden. I Hæren troede mange, at der ville komme en afgørelse inden jul, og spådomme og gætterier om sagens udfald og Hans-Christian Mathiesens videre skæbne i Forsvaret har det da heller ikke skortet på.

Læs også: Forældelsesfrister spøger i efterforskningen af H.-C. Mathiesen

Den kommer dog ikke inden jul, skal man tro en kilde med kendskab til sagen. Fredag går det meste af Forsvaret på juleferie, og det samme gør Auditørkorpset, som ikke har afsluttet afhøringerne af vidner i sagen om Hans-Christian Mathiesen. Det når Auditørkorpset formentlig heller ikke, inden det kommer til at træffe en afgørelse om en eventuel sigtelse, men den bliver tidligst rejst i begyndelsen af det nye år.

Artiklen fortsætter under billedet …

20181009 HC Straffelov§155
Auditørkorpsets efterforskning mod generalmajor Hans-Christian Mathiesen omhandler straffelovens § 155, som har en forældelsesfrist på fem år. Collage: OLFI

Til gengæld tyder meget på, at det så til gengæld også sker kort efter nytår. Årsagen er, at en sigtelse vil afbryde forældelsen af sagen. Hans-Christian Mathiesen bliver efterforsket for brud på straffelovens § 155 om tjenestemisbrug, og den har en strafferamme på op til to års fængsel og en forældelsesfrist på fem år. Et af forholdene i sagen handler om Hans-Christian Mathiesens daværende kærestes optagelse på Master i Militære Studier i 2014, og da ansøgningsfristen dengang hed februar, skal auditøren træffe afgørelse om en eventuel sigtelse i god tid inden 1. februar for at få denne del af sagen med i en eventuel straffesag.

Hvornår blev direktør og vicechef egentlig kærester?

Tidsmæssigt spøger forældelsesfristerne også i sagen om finansdirektør AE og hendes kæreste. Han blev som major ansat i Økonomidivisionen i Karup under AE i 2015 – uden i øvrigt nogensinde at have beskæftiget sig med økonomi – og blev hurtigt udnævnt til oberstløjtnant og avancerede til stillingen som vicechef under AE. Det skete, mens de to udviklede et kæresteforhold, som måske allerede var etableret ved majorens ansættelse. I november nedkom AE med parrets fælles dreng, og AE er derfor på barselsorlov i øjeblikket.

Kæresten derimod er tiltrådt en stilling ved Jyske Dragonregiment, hvor han den 1. januar skal være bataljonschef i 2. Panserinfanteribataljon. Denne ansættelse udgør en del af efterforskningen, al den stund at AE allerede den 9. februar kunne fortælle sine medarbejdere, at vicechefen forlod Økonomidivisionen for siden hen at skulle være bataljonschef. Hvordan kunne hun vide det 11 måneder i forvejen, og hvorfor blev den yderst eftertragtede stilling aldrig slået op?

Artiklen fortsætter under billedet …

20181106 Mail AnjaErichsen
I februar kunne finansdirektør AE fra Værnsfælles Forsvarskommando fortælle sine medarbejdere, at vicechefen i Økonomidivisionen havde fået lovning på en stilling som bataljonschef. Stillingen tiltræder den nu tidligere vicechef, som også er kæreste med finansdirektøren, den 1. januar 2019.

På den måde kredser efterforskningen sig også om Hærstaben og hærchef Hans-Christian Mathiesen, ligesom den trækker tråde langt ind i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og helt op til direktør Laila Reenberg. For hvem vidste hvad, hvornår og hvordan? Hvem lavede aftalen om at forfremme kæresten til stillingen som bataljonschef? Og hvem sanktionerede det hele? Vidste de foresatte, at vicechefen skulle væk, fordi han var kæreste med økonomidirektøren, og at hun var gravid med parrets fælles barn? I så fald risikerer foresatte i både Hærstaben og personalestyrelsen også at blive stillet til ansvar.

Auditørkorpset efterforsker udelukkende mulige militære straffesager

Når sagen efterforskes af Forsvarsministeriets Auditørkorps, skyldes det mulige brud på den militære straffelov. Det betyder, at efterforskningen primært kredser om kæresten, som er militært ansat. Anderledes med AE, som Auditørkorpset ikke kan rejse nogen sag mod, fordi hun er civilansat og dermed ikke kan retsforfølges efter den militære straffelov.

Læs også: Forsvarsminister kalder topchefers brud på forvaltningsloven for bagateller

I praksis betyder det, at Auditørkorpset primært efterforsker brud på den militære straffelov. Hvad der eventuelt måtte dukke op af belastende materiale omhandlende AE, kan Auditørkorpset efterfølgende oversende til Forsvarsministeriet. Såfremt der foreligger eventuelt bevismateriale mod finansdirektøren, kan departementet enten vælge at afgøre sagen disciplinært – eller hvis sagen er grov nok – overdrage den til politiet og den civile anklagemyndighed.

Artiklen fortsætter under billedet …

20181114 TEASER Bisserup2
Klik på billedet, hvis du vil læse interviewet med forsvarschef Bjørn Bisserup om de mange sager med nepotisme i Forsvaret. Foto: Ernstved

Den militære straffelovs § 27 handler om grov pligtforsømmelse i tjenesten og har en strafferamme på tre måneders fængsel. Forældelsesfristen er to år. Derfor omhandler efterforskningen primært forhold begået i 2017 og 2018. Kun tilstrækkeligt grove forhold begået før 2017 kan Auditørkorpset efterforske med straffelovens § 155 for øje. Det er den samme paragraf som i sagen om Hans-Christian Mathiesen, og i sådanne tilfælde er forældelsesfristen altså på fem år.

Ny undersøgelse mod topofficer i styrelse under Forsvarsministeriet

Senest har Forsvarsministeriet sammen med Kammeradvokaten været i gang med at undersøge endnu en sag om muligt brud på forvaltningslovens regler om inhabilitet. Sagen har endnu ikke været omtalt offentligt, men drejer sig om en højtstående officer i en af Forsvarsministeriets styrelser, som muligvis har hjulpet sin hustru på en måde, som strider mod reglerne.

OLFI stillede en række spørgsmål til sagen den 9. november, men fik først svar den 14. december efter at have klaget til Folketingets Ombudsmand. Svaret fra Forsvarsministeriet har afstedkommet en række yderligere spørgsmål, som OLFI forventer svar på i løbet af denne uge.

Artiklen fortsætter under billedet …

20181118 Taetpaasandheden
I midten af november tog komikerne Jonatan Spang og Anders Lund Madsen sagerne om nepotisme i Forsvaret op i det satiriske magasin “Tæt På Sandheden” på DR2. Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen og se indslaget. Screendump: DR

Det betyder, at julefreden på trods af stilhed så langt fra har sænket sig i Forsvarsministeriets og Forsvarets øverste ledelser. Forsvarschef Bjørn Bisserup venter utålmodigt på en afklaring af efterforskningen mod hærchefen, som den 1. januar skulle have stået i spidsen for den nye hærkommando. Med nyordningens mange nye tiltag og nye struktur galloperende tæt på er spørgsmålet, hvor længe Hæren kan leve med ikke at have en regulær chef?

Forsvarschefen ved, at han har svært ved at fjerne Hans-Christian Mathiesen fra embedet uden en afklaring på efterforskningen. Omvendt ved han også, at Hans-Christian Mathiesen aldrig kan vende tilbage som hærchef med respekt og tillid om sin person. Derfor er forsvarschefen allerede nu nødt til at tænke på, hvem der skal erstatte Hans-Christian Mathiesen.

Spørgsmålet er, om han kan lade Hæren vente i et uafklaret limbo måned efter måned, eller om han føler sig nødsaget til at gennemføre en chefrokade allerede i den nærmeste fremtid. Medarbejderne håber på det sidste. Det må ifølge dem gerne gå stærkt, så sagen om Hans-Christian Mathiesen kan isoleres hos Auditørkorpset, mens Hæren kan komme videre med den nye organisation og med en ny og uplettet chef.

Editor Ernstved bylinephoto

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer