Kammeradvokaten frikender Laila Reenberg for brud på forvaltningsloven

2
Laila Reenberg er direktør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Her står hun i øvelsesterrænet over for Høvelte Kaserne i Nordsjælland. Foto: Ernstved

Kammeradvokaten frikender personaledirektør Laila Reenberg, som har været under mistanke for brud på forvaltningslovens regler om inhabilitet i forbindelse med sin ægtefælles beordring i stillingen som chef for Søværnets 2. Eskadre. Det skriver Forsvarsministeriet på sin hjemmeside.

Kammeradvokaten har netop afsluttet sin undersøgelse af Laila Reenberg rolle i sagen om beordringen af hendes ægtefælle Anders Friis. Konklusionen på undersøgelsen er, at Laila Reenberg ikke har overtrådt forvaltningslovens inhabilitetsregler, idet hun “både generelt og konkret har oplyst om sit forhold til Anders Friis samt om, at hun opfattede sig som inhabil,” fremgår det i et netop udgivet notat om sagen. Kammeradvokaten har undersøgt i en periode fra 2006 og frem til i dag.

“Det er Kammeradvokatens konklusion, at der til håndtering af Laila Reenbergs inhabilitet korrekt blev truffet beslutning om en ordning, hvor sager om Anders Friis konkrete personaleforhold blev udført af medarbejdere i henholdsvis Forsvarsministeriets departement eller Forsvarsministeriets Personalestyrelse med direkte reference til en for Laila Reenberg overordnet chef i Forsvarsministeriets departement,” hedder det i notatet, der uddyber:

“Det er Kammeradvokatens konklusion, at Laila Reenberg således har været opmærksom på reglerne om inhabilitet, og hun har i almindelighed fulgt disse konkret ved at undlade at medvirke i alle sager, som vedrører Anders Friis, samt at disse er henlagt til en overordnet til afgørelse.”

Personaledirektør Laila Reenberg er tilfreds med Kammeradvokatens konklusion.

”Jeg har altid gjort mig umage med at overholde inhabilitetsreglerne i forhold til ansættelser og udnævnelser og ikke blande tingene sammen – mit ægteskab taget i betragtning,” siger Laila Reenberg. “Så jeg er glad for Kammeradvokatens konklusion, det siger sig selv. Men jeg er også nødt til at tilføje, at jeg ikke er overrasket.”

guest
2 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer