spot_img

Topchefer får kritik for ikke at leve op til reglerne om inhabilitet

Både forsvarschef Bjørn Bisserup og departementschef Thomas Ahrenkiel får i rapporter fra Kammeradvokaten kritik for ikke at have levet op til reglerne om inhabilitet. Ahrenkiel i forbindelse med tildeling af et tillæg til sin kæreste og forsvarschefen i forbindelse med dennes søns optagelse på Hærens Officersskole i 2010.

Forsvarsministeriet har på baggrund af spørgsmål stillet af blandt andre OLFI undersøgt to sager om mulig nepotisme i toppen af det militære system. Og konklusionen er klar. Hverken forsvarschef Bjørn Bisserup eller departementschef Thomas Ahrenkiel levede op til reglerne om inhabilitet, da de deltog i behandlingen af sager om henholdsvis et tillæg til departementschefens kæreste og optagelse af Bjørn Bisserups søn på Hærens Officersskole i 2010.

Det er Kammeradvokaten, der har undersøgt sagerne. Mere konkret handler sagen om forsvarschef Bjørn Bisserup om, at han som chef for Forsvarsstaben i 2010 behandlede en sag om Hærens Operative Kommandos økonomi for 2010. Et af elementerne i sagen handlede om, hvor mange der skulle optages på Hærens Officersskole. Det kunne have betydning for, hvornår hans søn kunne starte på Hærens Officersskole. Sønnen var blevet optaget på skolen, så det drejede sig udelukkende om, hvornår han kunne starte på studiet.

Kammeradvokaten har afsluttet sin undersøgelse af den sag, og konklusionen er, at Bjørn Bisserup ikke var inhabil i behandlingen af den konkrete sag. Dog burde han have underrettet sin foresatte om forholdet. Der er imidlertid ikke i kraft af den manglende underretning tale om et forhold af en grovhed, der skal sanktioneres efter tjenestemandsloven.

”Det nuværende ansættelses- og forfremmelsessystem, hvor stillinger som udgangspunkt besættes gennem opslag, men også kan besættes ved beordring, kritiseres berettiget for at være uigennemsigtigt, og det kommer vi til at arbejde med. Vi skal tage anklagerne om nepotisme i Forsvaret alvorligt. I sagen om min egen søns optagelse på Hærens Officersskole var jeg ifølge Kammeradvokaten ikke inhabil. Men jeg skulle have underrettet min foresatte. Det gjorde jeg ikke, det var en fejl, det beklager jeg,” siger forsvarschef Bjørn Bisserup.

Departementschef Thomas Ahrenkiel har endvidere bedt Kammeradvokaten undersøge, hvorvidt han selv har overholdt reglerne om inhabilitet i lyset af sit eget forhold til Forsvarsministeriets tidligere presse- og kommunikationschef, som han i dag er gift med.

Kammeradvokaten har også afsluttet den undersøgelse, og konklusionen er, at Thomas Ahrenkiel var inhabil i forhold til beslutningerne i efteråret 2016 om tildeling af engangsvederlag og tillæg til kontorchefer, heriblandt Forsvarsministeriets tidligere presse- og kommunikationschef, men at han i det pågældende tilfælde ikke i nogen henseende eller på nogen måde konkret påvirkede beslutningen om engangsvederlag og tillæg.

Kammeradvokaten konkluderer også, at Thomas Ahrenkiel skulle have underrettet forsvarsministeren om sin mulige inhabilitet, således at ministeren kunne have truffet beslutning om inhabilitet og eventuel substitution. Samlet set konkluderer Kammeradvokaten, at der imidlertid hverken i relation til inhabiliteten eller den manglende underretning er tale om forhold af en grovhed, der skal sanktioneres efter tjenestemandsloven.

”Jeg må erkende, at hverken jeg – eller vi som system – har haft godt nok styr på reglerne om inhabilitet. Det er ikke godt nok, og det beklager jeg. Det vil vi nu gøre noget ved gennem et markant større fokus på emnet. Samtidig vil vi også adressere den underliggende problemstilling bag en række af de rygter og anklager, der har været fremme om overtrædelser af reglerne af inhabilitet på ministerområdet – nemlig den måde, vi besætter særligt chefstillinger i Forsvaret. Det kommer vi til at gøre noget ved,” siger departementschef Thomas Ahrenkiel.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen tager Kammeradvokatens konklusioner til efterretning.

”Jeg noterer mig Kammeradvokatens konklusioner, og jeg er enig i de fremadrettede tiltag, der nu igangsættes,” siger han i en pressemeddelelse.

Andre læste også

»Hver gang Putin har eskaleret, er vi kommet rendende med for lidt og for sent«

Abonnement
INTERVIEW. Det er mange år siden, Anders Fogh Rasmussen indstillede sin parlamentariske karriere og satte sig for bordenden som generalsekretær i Nato. Nu er han en fri fugl, og det kommer særligt i udtryk i Venstre-koryfæets udtalte og uforbeholdne støtte til Ukraine. Vesten skal træde mere i karakter og...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

1 kommentar

guest
1 Kommentar
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Peter Nielsen
Læser
Peter Nielsen
14. november 2018 8:58

Jeg synes det er godt at man kan købe en undersøgelse, der kan finde fejl og samtidigt kan vurdere om de er grove nok til at skulle straffes.