spot_img

Danmark sender flere officerer til Sydkorea

Regeringen har besluttet at sende yderligere to danske officerer til Sydkorea, hvor de slutter de sig til det eksisterende danske bidrag. Resten af året vil de hjælpe med at løse overvågningsopgaver i forbindelse med minerydning og nedtagning af vagttårne, der foretages som en del af opblødningen mellem Nord- og Sydkorea.

Danmark sender resten af året to officerer til Sydkorea, hvor de slutter sig til det eksisterende danske bidrag, der for nuværende består af to mand. Det skriver Forsvarsministeriet på sin hjemmeside.

De to officerer supplerer det permanente danske bidrag, men skal selv kun opholde sig på den koreanske halvø året ud, mens der foretages nedtagning af vagttårne og minerydning i den demilitariserede zone.

Initiativerne er iværksat som led i en aftale om en række tillidsopbyggende tiltag, der blev indgået mellem de to lande i september. I forbindelse med gennemførslen af tiltagene har United Nations Command (UNC), der er FN’s amerikanskledede enhedskommando i området, anmodet bidragsyderne i området om at sende yderligere mandskab, og det er denne anmodning, Danmark nu imødekommer.

Bakker op om indsatsen for at skabe fred

UNC blev etableret helt tilbage i 1950, og siden 2009 har Danmark stillet med et permanent bidrag på to mand, som nu i en periode fordobles.

”Danmark har en lang tradition for at støtte FN’s bestræbelser på at stabilisere situationen på den koreanske halvø. Vi ser positivt på den seneste politiske aftale mellem Syd- og Nordkorea og vil derfor gerne imødekomme anmodningen fra UNC. Med det nye danske bidrag sender vi et yderligere vigtigt signal om, at vi bakker op om indsatsen for at skabe fred og sikkerhed på den koreanske halvø,” siger udenrigsminister Anders Samuelsen.

Han suppleres af forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, der også ser positivt på udviklingen i regionen og muligheden for at markere sig som en aktiv allieret.

”Den positive udvikling med afspænding mellem Nord- og Sydkorea bør Danmark klart bidrage til. Jeg er derfor meget tilfreds med, at Forsvaret med kort varsel kan udsende yderligere to officerer til Sydkorea. Med bidraget støtter vi de tillidsopbyggende tiltag, og vi styrker samtidig vores bånd til såvel Sydkorea som til USA.”

Fra starten af næste år øges også det permanent bidrag, så Danmark fremover har tre mand i Sydkorea.

Andre læste også

Forsvaret er ramt af sin egen bemandingssucces

Abonnement
INTERVIEW. Når Forsvaret fattes penge, har det blandt andet at gøre med uventet succes på bemandingsfronten, fortæller viceforsvarschef Kenneth Pedersen. Han forstår soldaternes frustrationer over tvungen afspadsering, ansættelsesstop og mangel på basale fornødenheder, men maner til besindighed. Det er nødvendigt at slå bremserne i, så tempoet er afstemt med...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer