Forsvarsministeriet fritager hærchef H.-C. Mathiesen for tjeneste

Forsvarsministeriet har bedt forsvarschef Bjørn Bisserup om en redegørelse i sagen om, hvorvidt chefen for Hærstaben har søgt at påvirke sin hustrus karriereforløb. Endvidere har Forsvarsministeriets Auditørkorps indledt en forundersøgelse med henblik på at fastslå, om der er grundlag for en strafferetslig efterforskning.

Generalmajor Hans-Christian Mathiesen er i dag blevet fritaget for tjeneste som chef for Hærstaben. Det er Forsvarsministeriet, som har fritaget generalmajoren fra tjeneste og samtidig udbedt sig en redegørelse om sagen fra forsvarschef Bjørn Bisserup.

Fritagelsen sker efter OLFIs afdækning fredag af en sag om påstået magtmisbrug og nepotisme i Hærstaben. Ifølge OLFIs kilder har hærchefen hjulpet sin daværende kæreste og nuværende hustru ind på to uddannelser, som andre var bedre kvalificerede til, ligesom han fik hende ansat under sig selv. Denne stilling krævede optagelse på den ene uddannelse, og den medførte en udnævnelse til major, hvilket hævede hærchefens og hans kærestes fælles husstandsindkomst med små 90.000 kr. om året.

Hans-Christian Mathiesen undlod desuden at melde opad i systemet om sin inhabilitet i alle tre sager, hvilket ifølge juraprofessor Sten Bønsing er et brud på reglerne om inhabilitet.

Artiklen fortsætter under faktaboksen …

Anklagerne mod hærchef og generalmajor Hans-Christian Mathiesen blev fremført i artiklen “H.-C. Mathiesen gik på isen”, som blev offentliggjort på OLFI fredag den 19. oktober 2018. Klik på billedet, hvis du vil læse teksten i fuld størrelse …

Fredag havde forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) ingen kommentarer til sagen, men det havde til gengæld forsvarschef Bjørn Bisserup. I et interview med OLFI forklarede han, han havde undersøg sagen grundigt, og at han på den baggrund ikke kunne se, at der var foregået noget forkert. Han ville ikke indlede en yderligere undersøgelse på baggrund af anonyme kilder og udtrykte samtidig fuld tillid til sin hærchef.

Anderledes forholdt det sig med Forsvarsministeriets Auditørkorps, som allerede fredag indledte en forundersøgelse med henblik på at afdække, om der skal indledes en regulær en strafferetslig efterforskning. Og onsdag kom så forsvarsministerens reaktion. Han fritager generalmajoren fra tjeneste, så længe auditørernes undersøgelse pågår.

Forsvarschef Bjørn Bisserup har ingen kommentarer til den seneste udvikling i sagen.

Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om hærchef og generalmajor Hans-Christian Mathiesens håndtering af et kæresteforhold – nu ægteskab – med en yngre og kvindelig major …
Kommentarer

1 kommentar

  1. Rolig nu. Lad nu sagen køre. Godt vi har mennesker med rygrad, som sikrer, at sådanne sager kommer frem og bliver offentligt behandlet i et retssystem, hvor alle er lige efter loven. Det er jo derfor Danmark er flot nr. 2 på korruptions-listen. Det alvorlige i denne sag er ikke, at een person tilsyneladende har handlet forkert. Generalen sidder i en position, hvor rigtig mange mennesker tæt på generalen har haft viden. Men i 4 – fire – år ser det ud til, at disse mennesker ikke har reageret. Det er hovedproblemet. Der synes at være mange i denne sags forløb, som har svigtet – også generalen. Venligst.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here