Specialoperationsstyrker fra Frømandskorpset springer ud over Lillebælt fra et amerikansk Herkulesfly MC-130J Commando II under øvelsen Night Hawk i 2016. Arkivfoto: U.S. Air Force/Justine Rho

I dag begynder øvelsen Night Hawk for alvor med deltagelse af 1.800 specialoperations- og konventionelle styrker fra 10 nationer. Temaet er hybrid krigsførelse, cyber og fake news, og øvelsen kommer til at foregå både i militært og civilt terræn. Chefen for Specialoperationskommandoen fortæller om øvelsen.

20180918 Peter Boysen
Peter Boysen er generalmajor og chef for Specialoperationskommandoen. Foto: Forsvaret

De kommer til at larme. Og de kommer til at brede sig – til lands, til vands og i luften. I de kommende 10 døgn afvikler Specialoperationskommandoen (SOKOM) den store øvelse Night Hawk med deltagelse 1.800 specialoperationssoldater og konventionelle styrker fra 10 lande i form af Østrig, Belgien, Schweiz, Tyskland, Finland, Litauen, Holland, Polen, USA og Danmark. Det foregår i både militært og civilt terræn i Midt- og Nordjylland og de omkringliggende farvande, og der kommer til at være masser af tunge maskiner i brug. Hele ni transportfly udgør en del af øvelsen sammen med 28 helikoptere, en dansk fregat foruden en række militære køretøjer af forskellig slags.

Scenariet er et fiktivt land, hvor den sydlige del ønsker at løsrive sig, og krigsførelsen rummer både hybridkrig med små grønne mænd, cyberkrigsførelse og fake news. Det fortæller generalmajor Peter Boysen, som er chef for Specialoperationskommandoen og øverste leder af øvelsen.

”Der sker en række hændelser, som beviser en infiltration i den sydlige del af det fiktive land, som vi skal forsvare. En fremmed magt har fået smuglet våben ind i landet og foretager både sabotage og påvirkningskampagner med fake news. De opildner befolkningen, som håber på en løsrivelse,” fortæller Peter Boysen.

Øver indsættelse på et højere niveau

Formålet med øvelsen er at øve indsættelse af specialoperationsstyrker på et højere niveau, end det er muligt for de fleste af de deltagende lande i øvelsen. Niveauet hedder Task Groups og rummer et større antal patruljer og støttefunktioner.

”I det daglige er vi gode til at træne enkeltmandsoperatører og patruljestørrelse. Men når vi rykker op på groups, svarer det til indsættelse af hele Jægerkorpset eller Frømandskorpset. Der er vi ikke så erfarne, fordi det kræver meget store ressourcer. Det bruger vi denne øvelse til at træne,” siger Peter Boysen.

Artiklen fortsætter under videoen fra Night Hawk 2014 …

Ud over specialoperationssoldater fra alle de deltagende lande, har en del lande mere konventionelle styrker med. Det drejer sig typisk om førings- og støttefunktioner som ingeniører og kommunikationsfolk, lige som nogle lande vil medbringe egne tolke.

”Vi skaber en realistisk ramme med både nationale og internationale deltagere fra alle værn. Vi har enheder med fra både Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet og Specialoperationskommandoen, og det bliver det, som vi kalder både joint og combined. Joint, fordi vi har flere specialer, der skal træne sammen. Og combined, fordi vi har flere nationer, der går sammen om at løse den givne opgave.”

På mulig jagt efter troldefabrikker

Ud over styrker fra det danske forsvar deltager også politiet, Beredskabsstyrelsen og et af Forsvarets miljøskibe, som måske bliver brugt til smugling, som Peter Boysen formulerer det. Officielt gik Night Hawk i gang den 10. september. Men de første otte dage er primært blevet brugt til teknisk klargøring og forberedelse af selve øvelsen, som for alvor gik i gang med indsættelse af specialoperationsstyrker i taktiske operationer fra middagstid i dag.

Og hvordan kan fake news og påvirkningskampagner så blive en del af en øvelse for specialoperationsstyrker, som primært opererer uset i yderst specialiserede militære operationer?

”Vi spiller alle de funktioner ind, der er nødvendige for at lave et realistisk miljø for øvelsestagerne. Fake news er en del af det politiske niveau, men det er bare en del af omgivelserne, der påvirker operationerne. Eksempelvis kunne der være en troldefabrik i den del af det fiktive land, som gerne ville løsrive sig, kunne man forestille sig, at nogen skulle ned og sætte den ud af spillet – uden at jeg ved, om det bliver tilfældet,” siger Peter Boysen.

De landmilitære internationale bidrag vil under øvelsen have base på Flyvestation Aalborg, hvor også Specialoperationskommandoen og Jægerkorpset har hjemme. De sømilitære styrker vil have base på Flådestation Frederikshavn, hvor Frømandskorpset også vil være til stede med sit bidrag. Night Hawk slutter den 28. september.

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer