spot_img

Kan reden blive mere ildelugtende?

DEBAT: Sagen om beordringen af kommandør Anders Friis i stillingen som chef for 2. Eskadre indikerer en stigende tilbøjelighed til, at chefer beordres og udnævnes ud fra andet end faglige kvalifikationer og saglige hensyn – og med henblik på at fremme andre formål end at vælge de dygtigste chefer.

Jeg kender kommandør Anders Friis som en dygtig og energisk søofficer, og jeg er egentlig ikke i tvivl om, at han er kvalificeret til stillingen som chef for 2. Eskadre. Så meget des mere er det super ærgerligt, at denne relativt enkle ansættelsessag er forkludret af Søværnets og Forsvarets øverste ledelse til skade for tilliden blandt Søværnets og Forsvarets medarbejdere.

Sagen er efter min mening (og forhåbning) mere et eksempel på sløj ledelse end et udtryk for nepotisme. Når sagen handler om nærtstående personer i cheffunktioner, skal man i særlig grad være påpasselig med at følge de regler, der gælder ved udnævnelser og beordringer.

Forsvarets øverste ledelse – og for den sags skyld Anders Friis og hans hustru – burde derfor have forlangt, at der ved et regelret stillingsopslag og en normal ansættelsesprocedure ikke kunne rejses tvivl om, at Anders Friis er den bedst kvalificerede til jobbet. Det havde tjent både Anders Friis og Forsvarets omdømme bedst – ikke mindst blandt Forsvarets øvrige medarbejdere.

Risiko for at ødelægge Forsvarets omdømme og ledelsens integritet

Jeg har igennem mange år været stolt af, at nepotismen ikke eksisterede i nærlig samme grad i Søværnet og Forsvaret, som jeg har set den praktiseret i andre landes flåder. Desværre synes denne sag og andre nylige beordringer af chefer i Søværnet at indikere, at der er en stigende tilbøjelighed til, at chefer beordres og udnævnes ud fra andet end faglige kvalifikationer og saglige hensyn og med henblik på at fremme andre formål end at vælge de dygtigste chefer.

Hvis det er en praksis, der får lov at leve videre, vil det ikke bare ødelægge Forsvarets omdømme og ledelsens integritet, men tillige mulighederne for at rekruttere og udvikle de dygtigste officerer til Forsvarets chefposter.

Da jeg gik på pension for nogle år siden, lovede jeg mig selv, at jeg ikke ville blive en sur gammel redepisser, der blander sig i forhold, som jeg reelt ikke har indsigt i. Men den udvikling, som denne og andre sager kunne antyde, rejser spørgsmålet, om reden kan blive mere ildelugtende?

Kommandør Per Frank Hansen gik på pension i 2014 fra stillingen som chef for Operativt Logistisk Støttecenter (OPLOG) Frederikshavn og garnisonskommandant samme sted. Han har tillige været chef for en række af Søværnets skibe foruden chef for både 1. og daværende 3. Eskadre. Privatfoto

Læs øvrige artikler om sagen her:
Kommandør Anders Friis beordret som ny chef for 2. Eskadre i Korsør
Personalestyrelsen kalder ny chef for 2. Eskadre den rette mand til rette tid
Alvorlig mistanke om nepotisme skader Forsvarets omdømme
Peter Viggo Jakobsen: Det nye ansøgningssystem virker ikke
Ledelseseksperternes kontante råd: En af disse to ledere burde sige op

Andre læste også

»Hver gang Putin har eskaleret, er vi kommet rendende med for lidt og for sent«

Abonnement
INTERVIEW. Det er mange år siden, Anders Fogh Rasmussen indstillede sin parlamentariske karriere og satte sig for bordenden som generalsekretær i Nato. Nu er han en fri fugl, og det kommer særligt i udtryk i Venstre-koryfæets udtalte og uforbeholdne støtte til Ukraine. Vesten skal træde mere i karakter og...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer