spot_img

Medier og partier skal lære at håndtere trusler fra påvirkningskampagner

Regeringen vil ruste Danmark bedre til at modstå fjendtlige udenlandske forsøg på at påvirke demokrati og samfund. Derfor er tre ministerier gået sammen om en national handlingsplan, som skal styrke beredskabet og sikre en tæt dialog med bl.a. medierne og Folketingets partier.

Visse lande bruger påvirkningskampagner til at øve indflydelse på interne politiske forhold i bl.a. Vesten for at opnå egne udenrigspolitiske mål. De seneste år har der været en række eksempler på, at Rusland har forsøgt at påvirke valg og folkeafstemninger i både Europa og USA. Ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste er det meget sandsynligt, at fremmede magter også vil kunne gennemføre påvirkningskampagner mod Danmark, f.eks. i forbindelse med et kommende folketingsvalg.

Regeringen tager truslen mod de danske interesser og demokratiske værdier meget alvorligt og præsenterer derfor en plan med 11 initiativer, der skal styrke Danmark mod påvirkningskampagner. En sådan kan eksempelvis indebære forsøg på at plante usande informationer og historier i medierne eller skabe et forvrænget nyhedsbillede for på den måde at påvirke en vigtig beslutning. Ofte vil sådanne kampagner være designet til at skabe splid i befolkningen og søge at underminere tiltroen til f.eks. et valg eller til samfundets institutioner.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om, at forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen anser cyberangreb fra Rusland som den største trussel mod Danmark.

”Vi har efterhånden set en række eksempler på, at Kreml forsøger at påvirke demokratiske valg i Vesten med kampagner, der fokuserer på at skabe splid og uenighed i befolkningen. De fokuserer på allerede eksisterende politiske dilemmaer eller søger sågar at fremme synspunkter på begge sider af en konflikt – alene med det formål at skabe splid og underminere tilliden til vores institutioner, myndigheder og i sidste ende til hinanden,” siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Folketingsvalget kan blive mål for kampagner med splid for øje

Senest i juni 2019 skal der afholdes folketingsvalg i Danmark, og derfor vil regeringen sikre sig mod fjendtlige påvirkningskampagner med en konkret handlingsplan. Den bygger på 11 initiativer, der vedrører myndighedernes generelle arbejde med at imødegå påvirkningskampagner, sikringen af selve valghandlingen, rådgivning af valgets primære aktører samt invitation til samarbejde med relevante aktører i mediebranchen og sociale medier.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse OLFIs interview med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) fra maj …

”Jeg er ikke så nervøs for selve valghandlingen og optællingen af stemmer herhjemme, for der har vi et robust system, der er svært at hacke så at sige. Men vi har set, hvordan Rusland har blandet sig i demokratiske valg i USA og Frankrig. Hvilken indflydelse det har haft, kan vi kun gisne om. Men det må aldrig ske i Danmark. Derfor er regeringens handlingsplan et vigtigt element i at styrke vores evne til at imødegå påvirkningsoperationer mod Danmark – bl.a. i forbindelse med det kommende folketingsvalg,” siger Claus Hjort Frederiksen.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) kalder påvirkningskampagner for ”en trussel mod vores frie demokrati, som vi bliver nødt til at bekæmpe med håndfaste midler”, og ifølge udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) handler fra regeringens side om at forsvare frihed og demokrati.

Ønsker at være på forkant med udviklingen

”De russiske påvirkningskampagner omkring USA’s og Frankrigs valg viser, at det er nødvendigt at være på forkant med udviklingen. Det er derfor, vi handler nu. Den danske befolkning skal fortsat have fuld tillid til vores demokrati. Mange af vores allierede står i samme situation. For mig er det vigtigt, at vi også trækker på deres erfaringer, så vi sammen står stærkest muligt over for truslen,” siger Anders Samuelsen.

Artiklen fortsætter under tweetet …

FE skriver i sin Efterretningsmæssig Risikovurdering fra 2017, at det er sandsynligt, at russiske påvirkningskampagner vil udgøre en stigende trussel. Danmark vil uden eller med meget kort varsel kunne blive ramt at russisk påvirkningsforsøg, og det er ifølge tjenesten ”meget sandsynligt”, at Rusland vil formå at målrette og tilpasse påvirkningskampagner mod Danmark.

”Russisk påvirkning vil f.eks. kunne ske i forbindelse med en valgkamp eller som konsekvens af Ruslands bredere hensigt om at påvirke situationen i Østersøregionen til Ruslands fordel. Det er i den forbindelse sandsynligt, at Ruslands styrkede påvirkningsindsats mod bl.a. de baltiske lande, Sverige og Finland også vil føre til en øget fokus på Danmark,” skriver tjenesten.

FAKTA

Handlingsplan forud for folketingsvalget
 1. Regeringen har nedsat en tværministeriel task force, der har styrket myndighedernes koordination og indsats for at imødegå påvirkningskampagner, herunder i forbindelse med danske valghandlinger. Der er bl.a. med inddragelse af erfaringer fra udlandet taget en række initiativer til at opbygge kapaciteter i de relevante myndigheder og udvikle konkrete modforanstaltninger.
 2. Udenrigsministeriet har igangsat en styrket monitorering af disinformation i medierne rettet mod Danmark og vil – efter inspiration fra andre nordiske lande – tage initiativ til træning af de statslige myndigheders kommunikationsmedarbejdere i forhold til den løbende håndtering af disinformation.
 3. PET og FE styrker fokus på fjendtligsindede udenlandske aktørers påvirkningsaktiviteter i og mod Danmark, f.eks. i forbindelse med det kommende folketingsvalg.
 4. Økonomi- og Indenrigsministeriet sikrer i samarbejde med PET og FE/CFCS, at der gennemføres de fornødne trussels- og sårbarhedsvurderinger i forhold til valghandlingen.
 5. Økonomi- og Indenrigsministeriets beredskab i forbindelse med valghandlingen vil have øget fokus på trusler fra eventuel udenlandsk påvirkning. Arbejdet tilrettelægges i et tæt samarbejde med den nedsatte tværministerielle task force, herunder særligt PET og FE/CFCS.
 6. Regeringen vil tilbyde alle opstillingsberettigede politiske partier rådgivning om risikoen for udenlandsk påvirkning i forbindelse med det kommende folketingsvalg, herunder cyberangreb, og om muligheden for at imødegå sådan påvirkning og angreb. Rådgivningen vil blive tilbudt via de nationale sikkerhedsmyndigheder (PET og FE/CFCS).
 7. Regeringen vil indbyde partilederne til en orientering om risikoen for udenlandsk påvirkning i forbindelse med det kommende folketingsvalg.
 8. Regeringen vil invitere repræsentanter for medierne til en dialog om mulige samarbejder i forhold til at imødegå eventuelle udenlandske forsøg på at påvirke det kommende folketingsvalg. Et sådant samarbejde vil ske med fuld respekt for centrale principper for en fri og uafhængig presse.
 9. Regeringen vil invitere repræsentanter for de dominerende sociale medier til en dialog om mulige samarbejder i forhold til imødegåelse af eventuelle udenlandske forsøg på at påvirke det kommende folketingsvalg. Dette vil bl.a. ske med udgangspunkt i erfaringerne fra en række andre lande.
 10. Regeringen vil invitere medier omfattet af public service-forpligtelse til en dialog om mulige samarbejder i forhold til imødegåelse af eventuelle udenlandske forsøg på at påvirke det kommende folketingsvalg bl.a. med henblik på at skabe opmærksomhed om truslen i befolkningen.
 11. Regeringen vil fremsætte et lovforslag, som sikrer, at det strafferetlige værn mod fremmede efterretningstjenesters påvirkningskampagner mod Danmark er opdateret i forhold til den aktuelle trussel.

Andre læste også

»Vi skal gøre det, vi skal for at forsvare Europa«

Abonnement
Statsminister Mette Frederiksen glæder sig ved Nato-mødets afslutning over, at Nato står samlet i støtten til Ukraine. Hun afviser også, at præsident Bidens tydelige tegn på alderdom fylder, når Nato-lederne forhandler. Han leder på ganske fin vis, siger hun. Nato-topmødet i Washington er slut. Men allerede inden præsident Bidens afsluttende...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer