Fransktalende kandidater til Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB)

0

Trækker Afrika, og har du lyst til at arbejde i et af verdens brændpunkter, i et internationalt miljø og med kolleger fra det meste af Europa? Så er muligheden her, idet Udenrigsministeriet søger medarbejdere til Freds- og Stabiliseringsberedskabet.

Dette opslag henvender sig til fransktalende kandidater, der har interesse i EU’s civile missioner i Mali og Niger. Hvis du optages i beredskabet, vil du efter en konkret vurdering have mulighed for at søge en stilling i European Union Capacity Building Mission in Mali (EUCAP Sahel Mali) eller European Union Capacity Building Mission in Niger (EUCAP Sahel Niger).

Der opslås stillinger i disse missioner 3 gange om året.

For at blive optaget på FSB-listen skal du:

  • være dansk statsborger;
  • have en solid faglig baggrund, og
  • beherske fransk på arbejdsniveau både mundtligt og skriftligt.

Du kan finde de øvrige krav beskrevet her.

Du kan indgive din ansøgning og finde flere informationer om optagelse her.

Alle personlige oplysninger behandles fortroligt og i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

Ansøgninger skal indsendes senest den 15. september 2018.

Danmark finansierer de sekunderede stillinger ved missionerne.  Det betyder, at stillingerne aflønnes af Danmark og diæter betales af EU. Stillingerne er normalt tidsbegrænsede til 12 måneder med mulighed for forlængelse.

Hvis du findes kvalificeret til en stilling, vil du blive udsendt til missionen i henhold til de bestemmelser, der er anført i Reglement og Vejledning for FSB-udsendte. Heri beskrives også løn- og kontraktvilkår, du finder reglementet her.

Konsulentfirmaet NIRAS A/S (NIRAS) står for administrationen af FSB; herunder rekruttering og indgåelse af kontrakter på vegne af Udenrigsministeriet.

Udenrigsministeriet har det politiske og økonomiske ansvar for FSB.

Hvis du har spørgsmål, kan de sendes til:  fsb-niras@niras.dk

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer