Soldater af reserven føler sig svigtet af systemet

5
Jens Graff er overkonstabel af første grad af Reserven og er her fotograferet på en øvelse i vinteren 2018. Privatfoto

Soldater af reserven kan ikke stille meget op, hvis deres arbejdsgivere ikke vil lade dem forrette tjeneste. Det er nemlig alene den civile arbejdsgiver, der afgør, om der gives fri, og det er stort et problem, mener konstabel af reserven Jens Graff, der kæmper for at få lavet denne praksis om.

Jens Graff arbejder til daglig som laborant på Københavns Universitet. En arbejdsplads, han er glad for, og som tidligere har underskrevet en såkaldt støtteerklæring ved InterForce, der er et frivilligt samarbejde mellem civile arbejdsgivere og Forsvaret.

InterForce har til formål at forbedre vilkårene for danske reservister ved at bidrage til en forventningsafstemning mellem arbejdsgiver og medarbejder, før den enkelte indkaldes til tjeneste i Reservestyrken. Derfor forventede Jens Graff også, at det ville være ligetil, da han i marts sidste år bad om fri til at deltage i et seminar som led i sin militære efteruddannelse.

Det skulle dog vise sig at være alt andet end en formalitet at få lov til at slutte sig til kollegerne i 4. Nationale Støttebataljon. Jens Graffs forespørgsel kom bag på HR-afdelingen på Københavns Universitet, der viste sig ikke at have en personalepolitik for medarbejdere med tilknytning til Reservestyrken.

”Til at starte med vidste de faktisk slet ikke, at de var støttevirksomhed. Da de så finder ud af, at det er de, men at det ikke er juridisk bindende, siger de ’ja, men så må du jo bruge din ferie’,” fortæller Jens Graff, der stiller sig uforstående overfor den opfordring:

”Det er vicedirektøren for HR-afdelingen, der beder mig om det, og der beder hun mig jo direkte om at overtræde ferielovgivningen ved at arbejde i min ferie.”

Arbejdsgivere kender ikke til InterForce

Jens Graff har siden forsøgt at råbe både sin arbejdsgiver og flere politikere op, men lige lidt har det hjulpet. Derfor tog han sagen i egen hånd og kontaktede landets 14 største offentlige arbejdspladser for at se, hvordan hensynet til reservister gribes an andre steder i systemet.

Resultaterne af rundringningen afslørede, at flere af de arbejdspladser, Jens Graff tog kontakt til, står som underskrivere af en støtteerklæring hos InterForce uden at have en personalepolitik, der tager højde for medarbejdere med reservekontrakter.

”Der er mange af dem, der slet ikke ved, hvad InterForce er,” siger Jens Graff.

Ifølge ham kan en væsentlig del af problematikken tilskrives, at mange offentlige arbejdspladser indretter deres personalepolitik efter Moderniseringsstyrelsens Personaleadministrative Vejledning (PAV), der stort set ikke berører vilkårene for medarbejdere med tilknytning til reserven. Udover en tiltrængt revidering af Personelloven, er det derfor også her, der skal sættes ind først, mener Jens Graff.

Som situationen ser ud for nuværende, har selv studerende bedre vilkår end offentligt ansatte, og det skal der rettes op på i tilfælde af, at reserven en dag skal aktiveres. Ellers risikerer Forsvaret at stå tilbage med en ’pyntereserve’, der ikke er meget bevendt.

”Konsekvensen er, at kun de studerende kan frigøres, hvis det bliver nødvendigt. De er de eneste, der er sikret at kunne få fri,” forklarer Jens Graff.

Frivillighed er stadig vejen frem

I et skriftligt svar til OLFI bekræfter sekretariatschef hos InterForce Finn Winkler, at man godt kan se det problematiske i, hvis medlemmer af Reservestyrken ikke kan få fri fra deres civile arbejde.

”Det er selvfølgelig ikke optimalt set fra Forsvarets og Hjemmeværnets side, fordi det vil betyde, at man ikke bare kan planlægge optimalt i forhold til uddannelse og anvendelse af Reservestyrken soldater, f.eks. sammen med det ansatte forsvar.”

Han forklarer, at det er ikke muligt at udpege nogen endegyldig løsning, men at det er holdningen i InterForce, at det også fremover skal være frivillighed og oplysning, der er drivkraft i samarbejdet mellem de civile arbejdsgivere og Forsvaret.

”Intet er ’easy fix’, når det drejer sig om information mellem organisationer og private eller offentlige virksomheder, hvor der, afhængigt af størrelse på virksomheden, kan være langt mellem den enkelte medarbejders behov for frihed og virksomheden forventning/policy generelt til medarbejderne,” skriver Finn Winkler, der ikke mener, at reservisterne skal skrives ind i lovgivningen.

”Der er ikke en dansk tradition for at regulere arbejdsforhold via lovgivningen, det klarer arbejdsmarkedets parter,” forklarer han.

Finn Winkler er dog enig med Jens Graff i, at den personaleadministrative vejledning skal opdateres, så der bliver klarere linjer om rettighederne for medarbejdere med reservekontrakter. En dialog med Moderniseringsstyrelsen står derfor allerede på dagsordenen, fortæller han.

guest
5 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer