spot_img

Nedlagte regimenter og stabe genopstår i nyordning af Forsvaret

Forsvarskommandoen, Forsvarsstaben, Slesvigske Fodregiment og Danske Artilleriregiment genopstår alle i nyordningen af Forsvarets operative område. De tre værn får igen egne kommandoer, og Hærens regimenter består – men på forskellige niveauer.

Siden forsvarsforligets indgåelse i slutningen af januar har Forsvaret arbejdet intenst med planlægningen af, hvordan de mange tiltag i aftalen skal gennemføres. Det arbejde er endnu ikke afsluttet, og det er langt fra alt, der er besluttet. Men nogle ting ligger fast, og dem har forsvarschef Bjørn Bisserup i dag orienteret medarbejderne om i sit nyhedsbrev.

De nuværende tre værnsstabe omorganiseres til kommandoer pr. 1. januar 2019. I dag har værnsstabene ansvaret for dels at udvikle nye kapaciteter, dels at uddanne og klargøre kapaciteter som eksempelvis fly, skibe og hærenheder til indsættelse. Fremover vil værnene fortsat skulle fokusere på at uddanne og samtidig skulle løse nationale og operative opgaver. Det medfører ifølge forsvarschefen i praksis, at værnene får ”indbyggede” planlægnings- og føringskapaciteter.

Læs også: Forsvarschefens Nyhedsbrev #08, April 2018

“Formålet er bl.a. at gøre det muligt at reagere hurtigt og fleksibelt på nationale krisesituationer på dansk grund ved fx. terroranslag, eller hvis der på anden måde er en trussel mod Danmark,” skriver Bjørn Bisserup.

Kun to regimenter fortsætter som niveau-III

At værnenes indsats fokuseres mod de operative enheder betyder, at forsvarschefen ændrer stabenes navne. Hærstaben bliver til Hærkommandoen (HKO), Marinestaben til Søværnskommandoen (SVK) og Flyverstaben benævnes fremover Flyverkommandoen (FLK). I samme ombæring ændres navnet Værnsfælles Forsvarskommando til Forsvarskommandoen (FKO).

Specielt på Hærens område vil der endvidere ske en række organisatoriske ændringer. Alle de nuværende regimenter videreføres ifølge forsvarschefen. Det vil sige, at Den Kongelige Livgarde, Gardehusarregimentet, Jydske Dragonregiment, Ingeniørregimentet og Trænregimentet forbliver selvstændige regimenter. Men ifølge OLFIs oplysninger er det kun Ingeniørregimentet og Trænregimentet af de nuværende regimenter, som fortsætter på niveau-III. Kamptropregimenterne rykker alle et niveau ned på Ansvar-IV.

Læs også: Forsvarsstaben og Søværnskommandoen genopstår

Og der sker mere på Hærens område. Hærens Efterretningscenter erstattes af Efterretningsregimentet, og det nye Føringsstøtteregimentet erstatter Telegrafregimentet. Hertil genoprettes Slesvigske Fodregiment i Haderslev og Danske Artilleriregiment i Oksbøl. Regimentscheferne vil ifølge forsvarschefen få en øget operativ rolle og forankring, men fastholder samtidig mange af de opgaver, som de har i dag.

Hærens regimenter vil fortsat være identitetsskabende

“Hærens regimenter vil – ligesom i dag – være stærke identitetsskabende organisationer, der sikrer ceremoniel, traditioner og korpsånd,” skriver Bjørn Bisserup.

På Søværnets område oprettes en 3. Eskadre med nationalt fokus, og i Flyvevåbnet oprettes Operations Support Wing.

“Det er fortsat ambitionen, at implementeringsplanen er klar inden sommerferien. Indtil da bliver samarbejdsudvalgene på alle niveauer inddraget løbende. I samarbejde vil vi gøre vores yderste for at minimere ulemperne og sørge for, at den nødvendige proces kommer til at foregå så smidigt som muligt. Målet er et styrket og mere operativt Forsvar med flere kapaciteter og ikke mindst flere soldater,” skriver forsvarschefen.

OBS: I sidste uge lancerede OLFI en abonnementsmodel. Fremover vil de fleste journalistiske artikler på OLFI kræve login, men fortvivl ikke. Det første år kan du læse alt indhold på OLFI for bare 12,50 kr om måneden, og du kan købe abonnement lige her …   

[xyz-ihs snippet=”CSS”]

Vælg det abonnement, der passer til dig eller din virksomhed

 

Er du allerede abonnent?
Log ind her:

Andre læste også

»Hver gang Putin har eskaleret, er vi kommet rendende med for lidt og for sent«

Abonnement
INTERVIEW. Det er mange år siden, Anders Fogh Rasmussen indstillede sin parlamentariske karriere og satte sig for bordenden som generalsekretær i Nato. Nu er han en fri fugl, og det kommer særligt i udtryk i Venstre-koryfæets udtalte og uforbeholdne støtte til Ukraine. Vesten skal træde mere i karakter og...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer