Søndag landede forsvarsforliget i en atmosfære af fred og fordragelighed

1
Sådan så det ud, da forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen præsenterede det nye seksårige forsvarsforlig for præcis et år siden. Fra venstre mod højre er det Henrik Dam Kristensen (S), forsvarschef Bjørn Bisserup (i baggrunden), Marie Krarup (DF), forsvarsministeren, Bjarne Laustsen (S), Søren Espersen (DF), Rasmus Jarlov (K), Carsten Bach (LA), Martin Lidegaard (R) og Morten Østergaard (R). Foto: Ernstved

Der var tilfredshed over hele linjen, da forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) sammen med forligspartierne præsenterede det nye forsvarsforlig. Det fokuserer på truslen fra øst, cybersikkerhed, truslen fra terror og Arktis – og tilfører 12,8 mia. kr. til Forsvarsministeriets område i løbet af de kommende seks år.

Kritikken var forstummet, da forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) sammen med ordførerne fra forligspartierne søndag kl. 12.00 gik de otte trin ned ad trappen for at møde pressen i hallen af Forsvarsministeriets nye domicil. Forsvarsforliget har været under udarbejdelse siden juni 2016, og egentlig skulle det have været indgået inden årsskiftet. Men et storpolitisk spil om aftaler på skatteområdet og udlændingeområdet forplumrede den plan, og derfor måtte medarbejderne under Forsvarsministeriets område vente en måned på klar besked.

Den kom søndag i et forlig, som i overordnede termer sætter rammen for Forsvarsministeriets område i de kommende seks år. Aftalen er indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre og indeholder små bidder til alle parter. Forsvarsbudgettet får i løbet af de kommende seks år tilført 12,8 mia. kr., som bliver udmøntet i et forlig, der indeholder et paradigmeskift i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.

Fra at have nedlagt mobiliseringsforsvaret med henblik på at deltage med mindre styrker i internationale missioner langt fra Danmarks grænser, vender Forsvaret med den nye aftale på mange måder tilbage til fortiden. Fokusområder har været den øgede trussel fra øst i form af Rusland, som har opstillet Iskander-missiler i Kaliningrad med en rækkevidde til at nå København.  De øvrige områder har været truslen fra cyberangreb, truslen fra syd i form af migration og flygtninge, truslen fra terror og ikke mindst øget aktivitet omkring Arktis.

”Jeg er meget stolt over at kunne præsentere dette fælles produkt. Der har været udvist et utroligt engagement, og der er blevet lagt mange arbejdstimer i projektet. Så har vi som noget nyt haft forsvarschefen med i forhandlingerne, så vi sikrede, at det militærfaglige indhold i forliget levede op til de krav, som stilles,” sagde Claus Hjort Frederiksen ved præsentation af forliget.

Stort fokus på styrkelse af cyberområdet

Henrik Dam Kristensen er Socialdemokratiets forsvarsordfører, og for ham det været vigtigt at sikre tryghed for danskerne både ude og hjemme. Det vil sige øget fokus på terrorisme, cybersikkerhed og truslen fra øst.

”Vi er glade for at den nye situation i Østersøen med opstilling af missiler bliver taget alvorligt. Vi har hele tiden været optaget af cyber, hvor vi kommer til at få masser af udfordringer de kommende,” sagde han.

Som en del af forliget får cyberområdet tildelt 900 mio. kr. plus 500 mio. kr. i en reserve, der kan udmøntes til uforudsete initiativer.

”Den betyder, at cyberdelen er robust ved, at vi kan imødegå den trussel, der måtte opstå om to eller tre år på cyberområdet,” siger Henrik Dam Kristensen.

De radikale var ved præsentationen af forsvarsforlige repræsenteret ved både forsvarsordfører Martin Lidegaard og partiformand Morten Østergaard. Han glædede sig over, at partiet havde fået nogle vigtige mærkesager igennem.

”Vi er glade for, at der er kommet mange flere ressourcer til freds- og stabiliseringsindsatser i verdens brændpunkter ikke mindst i forbindelse med FN-operationer, at der er mere fokus på det civile beredskab, på cyber og flere ressourcer til indsatsen i Arktis og på forskningsområdet. Så alt i alt synes vi, at det er lykkedes at dreje aftalen til noget, der bidrager til at skabe fred i verden. Og det er nu en gang det, der er den afgørende opgave,” sagde Morten Østergaard.

LA glæder sig over en styrkelse af det professionelle forsvar

Internt i regeringen har der været stor uenighed om værnepligten, som Liberal Alliance helst så afskaffet. Det sker ikke, men til gengæld glæder forsvarsordfører Carsten Bach sig over

”Vi er glade for, at forsvarsaftalen giver udtryk for en klar styrkelse af det professionelle forsvar. Der vil være fokus på frivillighed i rekruttering i forhold til den nye og mere moderne værnepligtsuddannelse, som er rettet mod de opgaver, som Nato efterspørger i tilfælde af krise og krig. Så samlet får vi et mere moderne forsvar,” siger Carsten Bach.

De konservatives Rasmus Jarlov lagde vægt på, at Forsvaret efter mange års nedgang får flere penge.

”Det har været en meget hård kamp gennem to et halvt år. Jeg tror ikke, at der er noget område, sm de konservative har kæmpet lige så hårdt for i denne valgperiode. Undervejs blev vi smidt ud af forsvarsforligskredsen, fordi vi var nervøse for økonomien efter købet af nye kampfly. Nu ender det godt. Forsvaret får for første gang i årtier et betydeligt løft af forsvarsbudgettet. Det er historisk, og det er nok det område inden for det offentlige, som får det største løft. Vi ville gerne have haft endnu flere penge til Forsvaret, men som ordfører for et lille parti er jeg rigtigt godt tilfreds med det ganske betydelige løft. Vi skal til at bygge op og gøre Forsvaret stærkere i stedet for at gøre det mindre,” sagde Rasmus Jarlov.

guest
1 Kommentar
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer