spot_img

Børn af veteraner har det godt – til gengæld har nogle få det rigtigt dårligt

Langt de fleste børn af veteraner vokser op i velfungerende familier, viser ny undersøgelse. Men en lille gruppe børn af psykisk skadede veteraner har det svært. Sammenlignet med børn af veteraner uden psykiske vanskeligheder har de oftere fraskilte forældre, de trives dårligere psykisk, de er mere ensomme og er mere udadreagerende.

Lad os indlede med en rigtig positiv historie om veteraner og deres børn. Langt de fleste børn af veteraner har det godt, og de lever i velfungerende familier med gode netværk. Børnene kan lide at gå i skole og klarer sig godt fagligt. De har færre problemer med trivsel i skolen end deres jævnaldrende.

Resultaterne fremgår af en undersøgelse, som Veterancentret i Ringsted har lavet sammen med Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, og som bliver offentliggjort i dag. For første gang i Skandinavien har danske forskere undersøgt trivslen hos børn af veteraner.

Susanne Kiholm Lund er oberst og chef for Veterancentret i Ringsted. Foto: Kristina Schønnemann Jensen

”Vi ser, at børn af veteraner vokser op i familiemiljøer, som kan betegnes som mere robuste og engagerede end gennemsnittet. Det er børn, der godt ved, hvordan de skal opføre sig, og samtidig har forældre ofte en mere anerkendende opdragelsesstil end danske familier generelt,” siger Susanne Kiholm Lund – oberst og leder af Veterancentret i Ringsted.

Børnene tager generelt færre risici i hverdagen end deres jævnaldrende. Det betyder for eksempel, at de ældste børn i undersøgelsen drikker og ryger mindre og er mindre involveret i kriminalitet end andre på deres alder

”Jeg tror, at soldater generelt er gode til at være klare i deres grænser, og det gør børnene trygge at vide, hvor deres forælder står. Soldater er også skolet i at løfte i flok, så der kan være en klar forventning om, at man deles om det hjemlige arbejde og i det hele taget hjælper hinanden,” siger Susanne Kiholm Lund.

Børn af veteraner med psykiske problemer har det svært

Men der er dog også en bagside af medaljen. Undersøgelsen slår fast, at billedet ser anderledes ud for børn af veteraner, hvis deres far har psykiske vanskeligheder i en sådan grad, at han bliver medicineret for det eller får en diagnose.

”Ligesom i resten af samfundet bliver familier med veteranbaggrund også påvirket, når en af forældrene har det dårligt. Det er noget, som jeg tager meget alvorligt, og det bekræfter mig i, at vi skal kigge på helheder for alle, men i særdeleshed for de psykisk udfordrede veteraner med børn. Derfor tilbyder Veterancentret blandt andet samtalegrupper for børn og unge,” siger Susanne Kiholm Lund.

Artiklen fortsætter under billedet …

Langt de fleste børn af veteraner har det godt og vokser op i velfungerende familier, viser en ny rapport fra Veterancentret og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Foto: Sara Skytte

Undersøgelsen identificerer også andre mindre positive kendetegn ved børn af veteraner. Børnene oplever mere pres i hverdagen, hvor de føler, at de skal nå meget. De har flere konflikter i familien end gennemsnittet og trives dårligere psykisk end børn generelt. Det kan være, at de bekymrer sig ekstra, at de oftere er kede af det, at de kan have svært ved at koncentrere sig.

”At børnene er udfordrede er måske ikke så svært at forstå, da deres far kan være væk fra hjemmet i længere tid og befinder sig i potentielt farlige områder. Personligt ved jeg, at mine børn ofte tænker over, om jeg skal afsted igen, og om deres forældre kan få forsinkede psykiske reaktioner. Dog er det vigtigt at understrege, at børn af veteraner ikke har flere egentlige psykiske lidelser end deres jævnaldrende,” siger Susanne Kiholm Lund.

Rapporten “Børn af veteraner” er udarbejdet af Veterancentret i et samarbejde med Det Nationale Forsknings- og Analysecenter For Velfærd. Klik på billedet, hvis du vil læse rapporten i sin fulde længde.

Undersøgelsen trækker på spørgeskemabesvarelser fra godt 1500 børn i alderen 7, 11 og 15 år, hvis far er tidligere udsendt.

Fakta/ Børn af veteraner. Hverdagsliv og trivsel
  • Langt de fleste børn af veteraner har det godt og trives. Det er børn, der kommer fra familier, der er robuste og meget engagerede i dem.
  • Undersøgelsen finder, at børn af veteraner har eksempelvis mere ondt i maven og bekymrer sig mere end deres jævnaldrende.
  • En mindre gruppe – nemlig de børn, hvis fædre har psykiske vanskeligheder – har det sværere, end børn af veteraner, der ikke har psykiske vanskeligheder.

Andre læste også

»Hver gang Putin har eskaleret, er vi kommet rendende med for lidt og for sent«

Abonnement
INTERVIEW. Det er mange år siden, Anders Fogh Rasmussen indstillede sin parlamentariske karriere og satte sig for bordenden som generalsekretær i Nato. Nu er han en fri fugl, og det kommer særligt i udtryk i Venstre-koryfæets udtalte og uforbeholdne støtte til Ukraine. Vesten skal træde mere i karakter og...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer