Forsvarsministeriets selvudløste bombe overdøver lyden fra F-35

2
Danmark besluttede i juni 2016 at købe 27 nye F-35 kampfly, som efter planen bliver leveret fra 2021. Foto: Lockheed Martin

ANALYSE: Forsvarsministeriets forkerte svar til Folketinget, hemmeligholdelse af en penibel rapport om støjgener ved Flyvestation Skrydstrup og pålæg om tavshed til de berørte borgere afslører alvorlige interne ministerielle brist og får ministeriet til at fremstå magtfuldkomment. Men det er et helt andet forhold, som bør få ministeren til at bekymre sig.

Embedsmænd i Forsvarsministeriet har selvudløst noget af en bombe, som allerede har forrettet stor skade på forsvarsministerens troværdighed med omfattende følgeskader og collateral damage på ministeriets i forvejen udfordrede omdømme. I løbet af de seneste dage har Jyllands-Posten afdækket en historie, som har fået iagttagere af Forsvarsministeriet til at tage sig til hovedet. For hvordan kan det ministerium, som efterhånden har opbygget en vis rutine i møgsager, blive ved med at bringe nye til torvs?

Mens indkøbet af nye kampfly i lande som Norge og Holland har fået debatten om overskridelse af støjgrænser til at rase med en efterbrænders styrke, har den samme debat i Danmark været ganske stille. Det skyldes ikke mindst Forsvarsministeriets beroligende svar forud for købet af det amerikanske F-35 i juni sidste år. I maj 2016 spurgte Enhedslistens forsvarsordfører Eva Flyvholm den daværende forsvarsminister Peter Christensen (V) om støjgenerne, fordi det norske forsvar på det tidspunkt havde meldt ud, at det på grund af støjen fra F-35 ville ekspropriere huse i en radius af seks km fra Flyvestation Ørland 60 km nord for Trondheim, hvor de norske kampfly i fremtiden skal have hovedbase.

Dengang svarede Peter Christensen til Folketinget, at »de foreløbige støjanalyser for F-35 har ikke vist et behov for at gennemføre særlige støjsikringstiltag som ekspropriation eller støjsikring af boliger i relation til støj uden for Flyvestation Skrydstrup«. Svaret var bare ikke korrekt, for internt i Forsvarsministeriet lå en hemmeligholdt og allerede dengang et år gammel »Støjrapport for Joint Strike Fighter« fra april 2015, som dokumenterede, at det nye F-35 ville støje mere end det tilladte.

Det er ikke et demokrati værdigt

Den nu to et halvt år gamle støjrapport er først kommet til offentlighedens kendskab i denne uge, fordi de berørte bolig- og lodsejere i Skrydstrup har kæmpet deres egen kamp for at få afdækket forholdene og selv har søgt aktindsigt i rapporter og bilag i Forsvarsministeriet omhandlende støjgener. Først i foråret gik det op for de berørte husejere omkring Flyvestation Skrydstrup under møder med ministeriets embedsmænd, at flyvestationen skal udvides, at støjen kommer til at overskride de tilladte grænser, og at deres huse måske skal eksproprieres. Men ikke nok med det.

»Jeg har flere gange siddet her i stuen og i køkkenet med folkene fra Forsvarsministeriet. Og ud over at de hele tiden har sagt, at de nye kampfly ville støje ud over de tilladte støjgrænser, bad de mig også om at holde tæt med sagen. Jeg synes simpelthen ikke, at det er et demokrati værdigt,« siger Laurits Rosenlund til Jyllands-Posten.

Han ejer den mark, som de nye fly skal stå på, og hans kone er lige så rystet over Forsvarsministeriets ageren.

Artiklen fortsætter under billedet …

FST Skrydstrup
Det nuværende værksted for F-16 kampflyene på Flyvestation Skrydstrup ligger helt op ad perimeterhegnet. Det er planen, at de nye F-35 skal holde til der, hvor Laurits Rosenlund i øjeblikket har en mark.

»Jeg er så vred over det, at jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre af mig selv,« siger Agnes Rosenlund til Jyllands-Posten.

Fredag sendte forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen så en beklagelse over forløbet til Folketinget og sagde i den forbindelse til Jyllands-Posten:

»Jeg kan ikke sige andet end, at det er en fejl. Efter min bedste vurdering – efter at jeg har haft anledning til at sætte mig ind i det – så skulle dette have været håndteret anderledes.«

Sagen vidner om en syg tavshedskultur

Ud over at sagen afslører alvorlige brist internt i Forsvarsministeriet, fremstår ministeriet udadtil som tonedøvt i forhold til de demokratiske spilleregler og som en myndighed, der bevidst misbruger sin magt til at fremme en i forvejen bestemt politisk dagsorden uden hensyntagen til de borgere, som beslutningen går ud over. Embedsmændenes aktive forsøg på at holde sagen fortrolig med de berørte lodsejere vidner samtidig om en syg tavshedskultur, som efterhånden gennemsyrer hele det militære system fra ministeriets departement ned igennem styrelser og kommandoer.

Sagen om støjgenerne i Skrydstrup er dog ikke kun problematisk i forhold til de berørte lodsejere og Forsvarsministeriets omdømme. Den kan på længere sigt også vise sig at få betydning for Flyvevåbnets evne til at sende kampfly ud på internationale missioner og i værste fald flyve afvisningsberedskab over Danmark. Det skyldes, at den i forvejen pressede tidsplan med stor sandsynlighed skrider med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksens løfte om at se på hele indretningen af flyvestationen en gang til – eller rettere ”Skrydstrup Lufthavn”, som forsvarsministeren fejlagtigt blev ved med at sige til DR søndag for nu at understrege ministerens manglende viden om forholdene på en militær flyvestation.

Artiklen fortsætter under billedet …

20160607 F35JSF
Lockheed Martins F-35 Lightning II Joint Strike Fighter afløser efter planen de nuværende danske F-16 fra 2022. Foto: US Airforce

Oprindeligt var det planen, at en aftale om køb af nye kampfly skulle være indgået i 2008 i god tid før, at æraen for det aldrende F-16 slutter. Siden blev beslutningen udskudt igen og igen, mens F-16 flyenes udløbsdato kom nærmere og nærmere. Da regeringen sammen med forligspartierne i juni sidste år endelig landede en aftale om køb af 27 nye F-35, var tiden så fremskreden, at regeringen gjorde det klart, at Danmark i en periode på to år ikke vil være i stand til at deltage i internationale missioner med kampfly – al den stund, at vi ikke har nogen til rådighed.

F-16 bliver endeligt udfaset i 2024

De sidste F-16 flyver deres sidste opgave i 2024, og til den tid er vi kun lige kommet i gang med at implementere de nye F-35, som bliver leveret fra 2022. Hvis ellers Danmark er klar til at modtage dem. Den pressede tidsplan har ikke brug for yderligere forsinkelser, og det er lige præcis, hvad Forsvarsministeriets hemmeligholdelse af støjrapporten kan munde ud i.

Det tager tid at lave nye støjundersøgelser, og kommer Forsvarsministeriet frem til – efter ufrivilligt at være havnet i bagblæsten fra demokratiets offentlige kritik – at det nu alligevel nok er en god idé at ændre på planerne for de nye anlæg til F-35 flyene, så skal hele processen starte forfra. Der skal laves nye planer, søges om tilladelser, udarbejdes udbudsmateriale, gennemføres en udbudsrunde, bygges og indrettes, inden de nye anlæg står klar til at rumme Danmarks kommende kampfly.

I Norge har den proces taget så lang tid, at de første norske F-35 nu står placeret i telte, mens moderne hangarer bliver bygget færdige, og det samme kan meget hurtigt komme til at ske i Danmark. Spørgsmålet er, om de eksisterende faciliteter kan yde den fornødne støtte til de nye kampfly, eller om man er afhængig af de nye hangarer for at kunne servicere de nye fly. I tilfælde af det sidste kan de første danske F-35 vise sig først at lande senere end 2022.

Sker det, får det formentlig ikke bare konsekvenser for den periode, hvor Danmark ikke har fly til rådighed til internationale missioner, men kan på grund af F-16 flyenes endelige udfasning i 2024 i værste fald betyde, at vi i en periode ikke har kampfly til at flyve afvisningsberedskab over Danmark. Det er en langt mere alvorlig sag end den negative omtale, som Claus Hjort Frederiksen endnu en gang må se sit ministerium havnet i. Editor Ernstved bylinephoto

 

guest
2 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer