spot_img

»Vi er ved at ødelægge specialoperationsstyrkerne«

BAGGRUND: Politikerne vil have flere specialoperationssoldater, og derfor har Specialoperationskommandoen besluttet at slå Jægerkorpsets og Frømandskorpsets optagelse og uddannelse sammen. Planerne møder voldsom modstand i Frømandskorpset, mens Jægerkorpset ser dem som løsningen på en række aktuelle og ganske massive problemer.

Det ene korps vender tommelfingeren opad. Det andet vender den nedad. I Jægerkorpset ser man planerne om at slå Jægerkorpsets og Frømandskorpsets optagelser og uddannelser sammen som en god og fornuftig løsning på en række aktuelle udfordringer og ganske massive problemer. I Frømandskorpset ser man dem som det første store skridt mod en...

Vil du læse mere?

Abonnér på OLFI - Ingen binding, bare god journalistik.

Klik HER for at komme igang.

Er du allerede abonnent? - log ind her

Andre læste også

»Hver gang Putin har eskaleret, er vi kommet rendende med for lidt og for sent«

Abonnement
INTERVIEW. Det er mange år siden, Anders Fogh Rasmussen indstillede sin parlamentariske karriere og satte sig for bordenden som generalsekretær i Nato. Nu er han en fri fugl, og det kommer særligt i udtryk i Venstre-koryfæets udtalte og uforbeholdne støtte til Ukraine. Vesten skal træde mere i karakter og...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

3 KOMMENTARER

guest
3 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Nikolaj Frederiksen
Læser
Nikolaj Frederiksen
27. november 2017 18:37

Som tidligere frømand og med mange internationale udsendelser bag mig, så er det sørgerligt, at læse denne artikel fra OLFI.

Frømandskorpset og Jægerkorpset er på mange punkter sammelignlige og på mange måder ikke. Det er lidt som, at sammenlige styresystemet Windows med Apple.

Der har i rigtigt mange år været tale om at skære i frømandskorpsets budget. Det blev forsøgt helt tilbage til frømandskorpsets spæde start. I begyndelsen var der faktisk ikke noget at spare. Mange af øvelserne var bogstavligt talt overlevelsesøvelser og der var praktik talt ingen udgifter til uniform, mad eller andet udstyr.

Senere forsøgte man at flytte basen fra Torpedo stationen Kongsøre til en anden militær forlægning, men det viste sig, at det faktisk var dyrere, at genetablere området til det oprindelige end at nedlægge stedet.

I starten af halvfjerdserne lavede Poul Martinsen fra DR en udsendelse om frømandsuddannelsen, som hed Hell Week – Helvedes ugen, og var et produkt af elevsskolens 5 uge. Der var altså ikke tale om en udsendelse om frømandskorpset udannelse. Den gav en masse negativ omtale, men er en legendarisk film blandt kollegaer.

Den udsendelse var var med til at gøre frømandskorpset mere lukket. Der var faktisk ingen forståelse for den ironi og humor som instruktørerne havde over for eleven. Alle udefrastående havde opfattelsen af, at der var tale om en uværdig behandling. Det var i tiden inden, at PTSD var blevet moderne og man talte istedet om en ydmyghed, robusthed og evnen til at kontrollere sit eget temperament.

At man brugte udtryk som “tak instruktør” og “belønninger” om den fysiske træning var og er stadig et udtryk for, at man husker bedre, når der er en konsekvens, hvor man ikke bare kan undskylde og beklage. Når man er udsendt i internationale opgaver, så kommer der altså ikke bare en ny bus, hvis man kommer for sent.

Denne opfattelse er ikke blevet delt med resten af befolkningen, men man har istedet skabt en del reality programmer og team buildings kurser, hvor “Øråd”, rekruttering, udvælgelse og samarbejdsøvelser altid har været nogle begreber, som var implementeret i Frømandskorpset, langt tid før HR afdelinger var en del af virksomhedskulturen i det meste af Erhvervslivet.

Når man i Frømandskorpset har valgt at inkludere civile ansøgere, så er det ud fra en betragtning om, at en læge, udemærket godt, kan blive en god sanitetsmand. På samme måde, som at en håndværker også kan blive en god shooter.

Man bliver ikke nødvendigvis en bedre specialstyrke operatør af, at have aftjent sin værnpligt på 4 måneder. Men det er da klart, at lønnen er bedre under uddannelsen, hvis man er fastansat soldat end, hvis man vælger at aftjene værnepligten under de forhold, som er under frømandsuddannelsen.

Da Frømandskorpset i starten af halvfemserne udsendte operatører ombord på Korvetten Olfert Fischer kunne man konstatere, at der på ingen måde var en operativ parathed, ligesom at det samme skinnede igennem på de FN missioner, som blev gennemført hæren.

Det har man arbejdet med på flere fronter, herunder uddannelse og materiel. Men det har altid været de store konventionelle styrker, som har løbet med pengene. Dels fordi at deres materiel er så dyrt, men også fordi at de er så mange. Man burde istedet se på, om man ikke skulle lave en procentvis fordeling, i forhold til forsvarsbudgettet.

Da man i forbindelse med den samlet udsendelse til Afghanistan i 2001 kunne man konstatere, at der var mange mangler på procedure, uddannelse og materiel. Det var bl.a. derfor, at man fik etableret et tættere samarbejde med fx AFSOC som bl.a. har AC 130 gunship under sig.

Lessons Learn fra den udsendelse var, at man skulle eje sine egne assets, da man ikke ville få tildelt nogen opgaver, hvis ikke man havde det nødvendige kommunikations materiel. Den rigtige våbenkapacitet eller muligheden for at påkalde sig den nødvendige støtte. Og endelig havde man ikke de fremføringsmidler, som var krævet, for at kunne operere langt inde i landet. Der var simpelthen behov for transport muligheder, som helikopter og køretøjer.

Derfor vedtog folketinget i 2005 en værnfælles materiel pakke på 360 millioner, som skulle dække behovet for de helt basale ting som kommunikation, materiel- skudsikker veste, ballistiske hjelme og andre helt basale ting.

I den forbindelse blev fordelingen igen helt skæv. Man fordelte ikke efter antal operatører, men efter antal køretøjer og både. Således blev Jægerkorpset tildelt 16 radioer og 4 til Frømandskorpset. Det var efter devisen, at de havde 16 køretøjer og frømandskorpset havde 4 både. Efter en noget favorabel aftale for Jægerkorpset, om at Frømandskorpset ikke skulle have køretøjer men skulle operere maritimt. Derfor overtog Frømandskorpset en ubrugelig RIB og Jægerkorpset fik 16 køretøjer af hver, til ethvert formål. Herunder Hummer, Toyota land cruiser både panseret og almindelige. Og så fik de også lige de Supercats, som skulle bruges til taktisk indsats.

En helt igennem uforståelig forfordeling når man tænker på at man i de efterfølgende år skulle bruges på de samme opgaver fx livvagtstjeneste for forskellige myndigheder i Irak og Afghanistan.

Det betød selvfølgelig, at der ikke var den nødvendige økonomi til maritimt materiel og da man bad om maritim støtte i forbindelse med piratindsatsen, så havde Frømandskorpset ikke det nødvendige båd materiel, som kunne operere i så lang tid fra en fast base. Alene problematikken med brændstof (benzin) ombord på et skib, i forhold til at have diesel eller flybrændstof i så store mængder, som det kræves, når man er væk i flere måneder. Især når man bor samme sted, som man arbejder.

Det materiel blev forhandlet gennem Søværnet, bl.a. sammen med NRF materiel, herunder det kommunikationsmateriel som tidligere var blevet tildelt Frømandskorpset, men nu var blevet frataget og tildelt de konventionelle styrker. Det betød, at Frømandskorpset på ingen måde var operativ parat og det har kostet meget tid, at overbevise de rette personer, om nødvendigheden af, at have sit eget materiel.

Det har på ingen måde påvirket det personlige samarbejde med udenlandske specialstyrker. For det har altid været en frømands DNA, at få det bedste ud af situationen. Og med en hård og systematisk fysisk og psykisk træning, så har frømænd i al beskedenhed ikke været de sidste, når der skulle konkurrereres på fysik.

Ligesom de sociale kompetencer og den mentale indstilling, altid har været højt prioriteret i Frømandskorpset. Man har altid gjort en dyd ud af, at stab, støttefolk og samarbejdspartner har følt ejerskab og en vigtig del af Frømandskorpset. Af samme grund har man ikke distinktioner og det kan sagtens være en dygtig overkonstabel, som har ansvar for en øvelse, hvor officerer deltager.

Frømænd har generelt altid været ret beskedne og aldrig følt trang til at fremhæve sig selv, med mindre, at der har været tale om sammenligning med Jægerkorpset. Så har man faktisk påpeget en alt for ens påklædning, eller opførelse, som kunne få andre til at tro, at man gjorde tjeneste på en flyvestation i Nordjylland.

Der har altid været en mystik om specialstyrker og det er lykkedes langt hen af vejen for Jægerkorpset at skabe positiv omtale i form af bøger, tv programmer, opvisninger, ekspert udtalelser eller interview. Det har aldrig været en frømands stil. Ikke fordi, at der ikke har været nogen frustrationer eller behov for anderkendelse, men fordi frømænd er nogle helt andre typer.

Da man oprettede SOKOM var der tale om et kæmpe løft for specialstyrkerne, da man hver især har haft nogle kæmpe udfordringer med hver deres kommando. Og det har til tider været tale om, at fremvise hver deres korps, som nogle trofæer når der skulle gøres reklame for SIKU eller rekruttering til de forskellige værn. Resten af tiden var man helst fri for korpsene. Placeringen af SOKOM var desværre i det fjerneste hjørne af Danmark og har derfor haft problemer med at få besat relevante stillinger med kompetente folk. Og virker mere som en karriere vej for det Nordjydske korps.

At man ikke er lykkedes med, at få rekrutteret eller fastholde operatører i Nordjylland, er der jo mange årsager til. Der er ligeså mange årsager til at man i Frømandskorpset ikke har de samme udfordringer og derfor er det ikke logisk, at man vil fortsætte i samme spor, som det der ikke virker. #178

Toby
Læser
Toby
24. november 2017 10:27

Sammenlægning af uddannelserne løser ikke JGK’s udfordringer. Man sparer heller ingen penge. At gå tilbage til sidemandsoplæring er netop … ja, et tilbageskridt. En postromantisk drøm fra dengang far var dreng, men som er komplet utilsvarende i et moderne forsvar. Kvaliteten af sidemandsoplæring afhænger af den enkelte seniors evner, erfaringer, kvalifikationer, personlighed mm. Det vil aldrig kunne erstatte professionelt opbyggede kurser som giver ensartet høj kvalitet.

Det er måske bekvemt, men ikke langsigtet at ødelægge en uddannelse og et korps, som netop er lykkedes med en højt specialiseret, professionel og teknisk mere avanceret uddannelse, samt en kultur, hvor man har respekt for hinanden og ydmyghed over for andre specialer i Forsvaret.
Man flyver ikke bedre på lånte fjer, og det tager lang tid at opbygge en kultur som andre tiltrækkes af.

Apropos kultur, så er det velkendt, at vi alle er kulturbærere, og det er derfor desto mere tankevækkende, at SOKOMS øverste stillinger er besat med tidligere JGK folk.

En løsning på JGK’s kulturelle udfordringer og lave ansøgertal kan være, at lade alle jægere gennemføre FKP’s frømandsuddannelse og dernæst, i fremtiden, tage de bedste ting fra jægeruddannelsen og lægge ind i frømandsuddannelsen – og vupti- en større, veluddannet specialoperationsstyrke a la US Navy Seals er skabt med en sund kultur og mange ansøgere.

Kim von Thun
Læser
Kim von Thun
19. januar 2018 18:11
Svar  Toby

Så kan det vist ikke beskrives mere korrekt. FKP’s ydmyge fremfærd contra JGK’s aspiranters higen efter den karmoisinrøde baret, bliver her stillet til skue. FKP lider jo ikke under en bestemt fetich hvad angår hovedbeklædning, ud over aspirant perioden. Ud fra devisen om, at den der lever skjult, lever godt, er een af FKP’s grundpiller. Og det bør ikke ændres.