S giver gerne forsvarschefen helhedsansvaret tilbage

2
Henrik Dam Kristensen er Socialdemokratiets forsvarsordfører og en af nøglespillerne i forbindelse med forhandlingerne om det kommende forsvarsforlig. Foto: Ernstved

INTERVIEW: Forsvarsordfører Henrik Dam Kristensen fra Socialdemokratiet vil ikke sætte sig imod, hvis Forsvaret og Forsvarsministeriet har ønsker om at ændre Forsvarets organisation, så forsvarschefen igen får helhedsansvar for personel, materiel og ejendomme. Ordføreren bakker op om budgetanalysen og forudser et forholdsvis nemt forsvarsforlig.

Hvis Forsvaret og Forsvarsministeriet ønsker at omorganisere sig og give forsvarschefen mere helhedsansvar, så stiller Socialdemokratiet sig ikke i vejen. Det siger partiets forsvarsordfører og tidligere minister, Henrik Dam Kristensen. Gennem den seneste tid har der været en voksende kritik af de civile styrelser under Forsvarsministeriets departement og forsvarschefens manglende helhedsansvar – senest fortalt af oberst Henrik Kanstrup, som er chef for Helicopter Wing Karup.

Og selv om det var den tidligere socialdemokratiske forsvarsminister Nick Hækkerup, som ved indgåelsen af det forrige forlig trumfede den nye organisationsform igennem, så føler Henrik Dam Kristensen sig ikke forpligtet til at fastholde organisationsformen.

Læs også: Erhvervsmand: Forsvarschefen skal have helhedsansvaret tilbage

»Jeg hører til de politikere, som både hylder og prøver at leve op til armslængdeprincippet. Meget af det anser jeg for at være et ledelsesansvar, og jeg har ikke hørt ledelsen sige, at den ikke har de nødvendige kompetencer for at udøve en effektiv ledelse. Jeg skal ikke gøre mig klog på, om styrelserne arbejder ordentligt sammen. Som politiker er det ikke mig, der skal løse det,« siger Henrik Dam Kristensen.

Artiklen fortsætter under billedet …

TEASER LAN
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om, hvordan Forsvaret ifølge oberst Henrik Kanstrup fra Helicopter Wing Karup har udviklet sig til et administrativt tungt og bureaukratisk kontrolregime.

Hvis man i Forsvaret og i Forsvarsministeriet sagde, at man gerne ville gå tilbage til den gamle model og give forsvarschefen mere helhedsansvar, så ville du ikke have problemer med det?

»Hvis man kom og sagde, at vi har organiseret os på en måde, så fagligheden forsvinder, og ledelsesansvaret er blevet diffust. Så ville jeg bestemt være lyttende i forhold til at lave det om.«

Er det et ønske, som du har hørt?

»Nej.«

Budgetanalysen er forudsætningen ofr det kommende forlig

Forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig har været i gang i et par uger, og regeringen regner med at lande en aftale allerede i næste uge. Henrik Dam Kristensen ønsker ikke at gå i detaljer om hverken forhandlingerne eller Socialdemokratiets ønsker, men han lægger ikke skjul på, at han bakker fuldt og helt op om den budgetanalyse, som danner grundlag for forhandlingerne.

»Jeg synes, at budgetanalysen er en nødvendig forudsætning for, at vi kan lave et forsvarsforlig. Vi må som politikere, særligt når vi taler om at bruge flere penge, spørge os selv, om vi bruger pengene fornuftigt, eller om de kan bruges bedre. Der viser budgetanalysen, at der helt klart er steder, hvor vi kan bruge pengene mere fornuftigt.«

Artiklen fortsætter under billedet …

TEASER budgetanalye
Klik på billedet, hvis du vil læse budgetanalysen med konsulentbureauerne Boston Consulting Group og Struensee & Co.’s 45 effektiviseringsforslag.

Ifølge Henrik Dam Kristensen ser han en række positive elementer, som er lige til at gennemføre og nævner som eksempel Forsvarets brug af SIM-kort til mobiltelefoner. Det er budgetanalysens effektiviseringsforslag 42, som ifølge analysen giver 0,7 mio. kr. Mere detaljeret ønsker ordføreren dog ikke at gå ind i budgetanalysen, og han mener også, at der er en række forslag, som er mere problematiske.

Roser forsvarsministeren for forberedelser til forhandlinger 

Han køber dog ikke præmissen om, at Forsvaret skal spare for at få tilført flere midler. Det er en helt anden indgangsvinkel, der er til dette forsvarsforlig, mener Henrik Dam Kristensen, som har har været medlem af Folketinget siden 1990.

»Det her bliver vel første gang siden slut 1980’erne, hvor vi taler om ikke at spare på Forsvaret. Der kan være forskel på ambitionerne, men over en bred politisk kam taler vi ikke om at spare. Vi har tilpasset strukturen, så der heller ikke tales om nedlæggelse af kapaciteter og tjenestesteder. Så det er et helt andet udgangspunkt for forhandlingerne, end det har været ved de forudgående forlig. Der er vi begyndt med en budgetanalyse, som skal finde en mia. kr. Det er korrekt. Men derudover skal der ikke findes penge. Nej, vi taler om, at vi som politikere på borgernes vegne ville være nogle skarn, hvis ikke vi indfriede de effektiviseringer, som budgetanalysen peger på. Derudover taler vi om at tilføre flere penge,« siger Henrik Dam Kristensen.

Artiklen fortsætter under billedet …

20171011 STM1
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) præsenterede den 11. oktober regeringens udspil til et kommende forsvarsforlig. Det skete i Spejlsalen i Statsministeriet. Foto: Ernstved

En smule atypisk for politikerne på Christiansborg vil Henrik Dam Kristensen gerne rose forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), som ifølge socialdemokraten har tilrettelagt et forløb, hvor politikerne fra forligspartierne er blevet klædt »ganske udmærket på«.

»Vi har haft et halvt år, hvor vi har gennemgået de forskellige forløb, og vi har haft ansvarlige medarbejdere inde over. Så jeg synes, at vi som politikere er godt klædt på til at lave et forsvarsforlig.«

Cyber er den nye og moderne form for krigsførelse

Henrik Dam Kristensen mener, at der er god enighed om de fleste elementer. Truslen fra øst og et øget fokus på cyberforsvar. Tirsdag kom det frem, at regeringen allerede har aftalt at afsætte 900 mio. kr. til cyber i de kommende seks år, hvilket i gennemsnit svarer til yderligere 150 mio. kr. om året. Og det giver ifølge Henrik Dam Kristensen god mening.

»Vi står over for en helt ny trussel, som er mindst lige så udfordrende som de øvrige trusler. Jeg tror ikke, at nogen har overblik over, hvor det her med cyber ender. Men hvis nogen med fjendtlige intentioner overtager eksempelvis vores elforsyning – hvilken skade kan de så ikke gøre på din og min hverdag eller os som nation? Jeg har ikke svaret, for området vil udvikle sig. Men det er den nye og moderne form for krigsførelse, og vi vil fra Socialdemokratiet være meget optaget af at kunne imødegå truslen fra cyber.«

Læs også: Claus Hjort Frederiksen: “Rusland er en diktaturlignenden stat”

Henrik Dam Kristensen lægger ikke skjul på, at Socialdemokratiet bakker op om værnepligten og den nuværende model med en værnepligt på fire måneder. Men partiet er samtidig tilhænger af det, som Henrik Dam Kristensen kalder »sund fornuft«. Ifølge ham er der i det moderne forsvar ikke brug for flere værnepligtige, men super professinelle soldater til at betjene de avancerede våbensystemer, som ikke eksisterede under Den Kolde Krig.

»Når jeg kigger på de udfordringer, som vi skal løse i det her forsvarsforlig med din og min og nationens sikkerhed – så giver det ikke mening på nogen måde at bruge så mange penge og så mange menneskers tid på værnepligt,« siger han.

Vi skal kunne tackle både Rusland og IS

Et af de store emner i forhandlingerne bliver truslen fra øst og de nye spændinger over Østersøen. Henrik Dam Kristensen oplever, at nogle af skyerne fra Den kolde Krig er vendt tilbage, og »det skal vi tage os af«.

»Vi skal fra dansk side give vores bidrag til at gøre det helt klart for Rusland og Vladimir Putin, at der er en grænse for, hvor langt I kan gå. Vi er her, og vi har viljen til at sige stop. Der skal man bare huske, at vi ikke skal gøre det alene. Vi er medlemmer af Nato, og derfor handler det om, hvad vi kan byde ind med i Nato-sammenhæng. Vi skal ikke standse den russiske hær alene.«

Derudover skal Forsvaret også fremadrettet kunne deltage i internationale missioner langt fra den danske grænse. For selv om IS ser ud til snart at være nedkæmpet eller i hvert fald på massiv retræte, vil det ifølge Henrik Dam Kristensen være en fejl at tro, at terrorismen dermed er udryddet.

»Det er for naivt, og jeg er bange for, at der bare dukker noget andet op. Der skal Danmark også kunne deltage, og der ser jeg to instrumenter. Fly og specialoperationsstyrker vil også i fremtiden spille en afgørende rolle i den kamp. Derfor har opgraderingen af specialoperationsstyrkerne været rigtig, for de er med til at gøre det at være dansker mere trygt.«

Teaser Hjort2
OLFI interviewede i vinter forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) om Forsvarets økonomiske ramme, budgetanalyserne og det kommende forsvarsforlig. Klik på billedet for at læse artiklen.
guest
2 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer