Gå aldrig tilbage til en fuser

9

DEBAT: Hærens Efterretningscenter blev oprettet i 2014 på baggrund af dyrekøbte erfaringer fra Irak og Afghanistan. Nu skal det nedlægges igen. Men man sparer intet ved at nedlægge de værnsfælles centre og decentralisere den taktiske efterretningstjeneste. Det har vi prøvet uden held.

Jeg har tidligere beskrevet det fantastiske eksperiment, som vores politikere er i færd med ved at forsøge sig med at etablere en helt enestående enstrenget struktur, hvor både stabsstøtte og operative enheder smelter sammen under en kommando. Der er som nævnt ingen andre nationer i Nato, der har noget lignende. Men de er også lidt dumme.

Man kunne forsøge at betragte den nye brigade på 4.000 mand, der skal opstilles. Det vil man gøre ved at smelte det eksisterende divisionshovedkvarter sammen med Hærstaben i en nyoprettet Hærkommando, hvorved vi igen bliver foregangsland i Nato. En operativ stab gemt i en kommando er intet mindre end en verdenssensation. Vil fremtidens Hærkommando dermed skulle underlægges Multinational Corps North East (MNC NE) i Polen og det britiske reaktionsstyrkekorps Allied Rapid Reaction Corps (ARRC), som Danske Division i øjeblikket er underlagt?

Artiklen fortsætter under billedet …

TEASER Moller
Klik på billedet for at læse oberst Lars R. Møllers kommentar til den mulige omlægning af Hæren i forbindelse med det kommende forsvarsforlig.

Når Forsvarets ledelse påstår, at Hærens struktur allerede i dag er enstrenget, så passer det ganske enkelt ikke. Hæren består i dag dels af myndigheder i form af regimenter, der opstiller og uddanner enheder, og dels af operative stabe, der indsætter disse. Det ændrer man nu, ved at de operative stabe både skal opstille, uddanne og indsætte enheder.

Vi har brugt 15 år på at opbygge de værnsfælles centre

Det, der smutter ved det forsøg, er de tjenestegrenscentre, der i dag støtter de operative strukturer med både studie- og udvikling af procedurer, beskyttelse, våbeneffekt og støtte til gennemførelse af materielanskaffelser. Gennem de seneste 15 år har vi koncentreret os om at opbygge dem som værnsfælles centre, fordi det gav synergi og ikke mindst forhindrede oprettelse af dobbelte strukturer i de tre værn.

Det sidste skud på stammen af tjenestegrenscentre blev oprettet i 2014 i form af Hærens Efterretningscenter (HEC). Centeret skulle egentlig have været værnsfælles, men da Hæren gjorde modstand, fordi Hærens normer dermed ville overgå til det værnsfælles område, blev det ikke til noget, selv om alle analyser tilsagde, at det var det eneste rigtige og fornuftige at gøre.

Artiklen fortsætter under billedet …

TEASER Vistisen brigader
Klik på billedet for at læse bloggeren Niels Klingenberg Vistisens blog med budskabet om at nedlægge brigaderne i stedet for at nedlægge regimenterne.

Hærens Efterretningscenter blev oprettet på baggrund af en lang række blodige og dyrekøbte erfaringer fra Afghanistan og Irak. Dette er en kendsgerning, som jeg blev involveret i fra 2010. På det tidspunkt var jeg chef for den afdeling i Forsvarskommandoen, der havde ansvaret for Forsvarets internationale operationer.

Hæren var indsat i de hårdeste operationer siden 1864

Forsvarschefen var den milde Knud Bartels, og Hæren havde været indsat i ni år i nogle af de hårdeste operationer siden 1864 – særligt efter at vi sammen med briterne rykkede ind i Afghanistans Helmand-provins. I årene 2006 og frem til sommeren 2010 blev kampene hårdere, og vores tab voksede. I 2008 blev der oprettet en særlig analysegruppe, som skulle klarlægge og analysere tabene, således at vi hurtigst muligt kunne reagere og rette op dér, hvor det var muligt.

Igennem 2009 og 2010 tegnede der sig et meget klart billede. Vores taktiske efterretningstjeneste fungerede ikke godt nok. Det system, som vi benyttede, kunne ikke levere de rigtige efterretninger, og efter undersøgelsen af en hændelse i juni 2010 stod det klart, at vi måtte handle. Alene i 2010 havde Hæren mistet materiel for langt over 100 mio. kr., og vi havde mistet adskillige soldater til vejsidebomber og i kamp med Taleban.

Artiklen fortsætter under billedet …

TEASER Dalby
Klik på billedet for at læse oberst John Dalbys debatindlæg om den mulige omorganisering af Hæren i forbindelse med det kommende forsvarsforlig.

Forsvarschefen besluttede derfor at udsende et evalueringshold med generalmajor Kühnel i spidsen, og med holdets rapport, der forelå i slutningen af 2010, var det klart, at der skulle ske noget drastisk. Udover øjeblikkelig indførelse af en række tiltag blev Hæren pålagt at sammensætte en gruppe af eksperter kaldet specialcentergruppen, og den skulle analysere muligheden for at skabe en struktur og en kapacitet, der skulle forhindre, at vi nogensinde oplevede samme situation igen.

Det blev begyndelsen til oprettelsen af et samlet efterretningscenter, hvor både analyse og indhentningskapaciteter skulle samles i en organisation i lighed med tilsvarende organisationer i Storbritannien, USA og Norge. Gruppens rapport blev efter en lettere omskrivning forelagt forligskredsen, og i forliget 2013 blev Hærens Efterretningscenter oprettet.

Det hele skal nedlægges med det kommende forlig

Nu skal det hele nedlægges i forbindelse med det kommende forlig. De dyrekøbte erfaringer og de faldne og sårede soldaters ofre fejes i skraldespanden med et pennestrøg. Men man kan ikke erstatte det eksisterende efterretningscenter med et efterretningsregiment. Det vil betyde, at indhentnings- og analysekapaciteter igen adskilles. Det var det, der ikke virkede før, og det er således afprøvet. De eneste, der kommer til at betale for en genindførelse af denne fejl, er vores soldater.

Der er mange elementer og anbefalinger fra både generalmajor Kühnels rapport og fra specialcentergruppen, der aldrig blev ført ud i livet herunder bl.a. anbefalingen om at gøre centeret værnsfælles. Sandheden er, at de siddende værnschefer sjældent eller aldrig kigger på helhederne, men alene varetager deres eget værns interesser. Det er det, som andre kalder søjletænkning. Uanset hvad man kalder det, så er det spild af skatteydernes penge, og igen bliver soldaten taberen.

Hvordan politikerne kan tro, at det er en god idé at nedlægge Hærens Efterretningscenter og Hærens Kamp- og Ildstøttecenter for den sags skyld mindre end fire år efter, at Forsvaret anbefalede dem at oprette dem, er mig et mysterium. Et er, at Hendes Majestæt Dronningen skal ulejliges med at uddele nye faner. Men det er langt værre at tro, at der kan spares noget ved at nedlægge tjenestegrenscentrene og dermed de værnsfælles centre, og at decentralisere den taktiske efterretningstjeneste. Det har vi prøvet.

Jeg er ligeglad med hvem, der bliver ansat hvor efter deres pensionering, og hvis normer der anvendes værnsfælles. Men jeg er ikke ligeglad, når man soleklart forsøger at vende tilbage til en tilstand, der ikke duede under krig. Jeg må forlange, at man erkender indvundne erfaringer og undgår tilbageskridt. Taberen bliver soldaten og enhederne. Det kan vi ikke være bekendt, når vi ved bedre.

Gå aldrig tilbage til en fuser.

20171024 HEC
Hærens Efterretningscenter (HEC) blev officielt oprettet ved en parade på Varde Kaserne den 3. marts 2014 bl.a. med deltagelse af den daværende generalmajor Michael Lollesgaard, som på det tidspunkt var chef for Danske Division. Foto: Forsvaret/Holger U. Hansen
guest
9 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer