spot_img

Hærens udviklingsvirksomhed demonteres, splittes op og skæres ned

BLOG: Det er både stærkt bekymrende og foruroligende, at man med budgetanalysen vil nedlægge både Hærens Kamp- og Ildstøttecenter og Hærens Efterretningscenter. På mig virker det som om, at man ikke har den fjerneste idé om, hvad man piller ved.

I et nyhedsbrev fra forsvarschefen, der blev sendt ud i slutningen af august, kaster general Bjørn Bisserup vievand ud over budgetanalysen, som blev offentliggjort her på OLFI i går – og som skal danne baggrund for det kommende forsvarsforlig. Anbefalingerne er både rigtige og nødvendige slår forsvarschefen fast.

Jeg skal være den første til at bekræfte, at det forsvar, som vi står tilbage med efter knapt 20 års kontinuerlige omstruktureringer, ikke på alle områder leverer, ej heller er i stand til at omsætte skatteborgernes bidrag til fred og sikkerhed på en særlig optimal eller effektiv måde. Der er masser af plads til forbedringer, ligesom der er ting, der fungerer godt, og som bør bevares. Analysen er meget omfattende og fylder knapt 1.100 sider.

Artiklen fortsætter under billedet …

Du kan læse artiklen om budgetanalysen og finde links til rapporten ved at klikke på billedet.

Hverken organiseringen af Forsvarets øverste ledelse eller af de ministerielle styrelser er omfattet med undtagelse af Forsvarsministeriets indkøbs- og materielstyrelse, der foreslås omstruktureret for Gud ved hvilken gang. Det er vel 9. eller 10. omstrukturering, siden oprettelsen i 2005.

Forsvarschefens opbakning til analysen bekymrer mig

Men noget af det, der nok bekymrer mig mest, er omfanget af den historiske omstrukturering, som forsvarschefen herved erklærer at ville stå bag. I nyhedsbrevet anføres det bla. – meget neutralt – at udviklingsvirksomheden skal centraliseres og reduceres. Det, der burde have stået, var, at særligt Hærens udviklingsvirksomhed demonteres, splittes op og skæres ned.

Det bliver hurtigt meget teknisk det her. Men omsat i ting, som langt de fleste mennesker kan forholde sig til, så er der lagt op til, at det nyoprettede Hærens Kamp- og Ildstøttecenter i Oksbøl nedlægges og opdeles. Det stopper desværre ikke der.
På samme vis lyder et andet forslag, at det nyoprettede Hærens Efterretningscenter nedlægges på samme måde og deles op. Dermed er forsvarschefen inde og pille ved nogle af de vigtigste kompetence- og videnscentre, som Hæren og Forsvaret har.

Hvordan, man kan komme frem til at nedlægge dem begge, er for mig både stærkt bekymrende, men i virkeligheden også foruroligende, for det virker mest som om, at man ikke har den fjerneste ide om, hvad man piller ved. Hærens Kamp- og Ildstøttecenter blev oprettet i asken af Hærens Kampskole i 2014, samtidig med at man besluttede at sammenlægge kamptropperne og artilleriet. Centeret har bla. ansvaret for studie- og udvikling af beskyttelsen af soldaten, beskyttelse af køretøjer samt eks. integration og krav til såvel Hærens våben som den effekt, de skal levere for, at Hæren kan kæmpe og vinde.

Kampskolen var medvirkende til bekæmpelsen af Taleban

Jeg gjorde tjeneste ved Hæren Kampskole i 13 år. Det er min vurdering, at Hæren og Forsvaret med en nedlæggelse vil miste en vital og sensitiv viden og kapacitet. Da Hæren blødte under alvorlige tab i Afghanistan, leverede kampskolen en helt afgørende indsats for både at forbedre soldaternes materielmæssige beskyttelse og udvikle de procedurer, der muliggjorde, at Hærens enheder kunne kæmpe og nedkæmpe Taleban på det taktiske og det lokale niveau.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet for at læse om nyordningen af Hæren i det kommende forsvarsforlig.

Hærens Efterretningscenter blev oprettet i 2014 for at lære af de blodige erfaringer og tab, som Hæren havde gjort sig i kampagnerne i både Irak og Afghanistan. Formålet var at samle Hærens taktiske efterretningsenheder og skabe en sammenhængende udvikling målrettet den taktiske efterretningstjeneste og ikke mindst øge integrationen og effekten til gavn for enhedernes egen beskyttelse og kampkraft. Den foreslåede centralisering og nedlæggelse vil føre den taktiske efterretningstjeneste tilbage til det niveau, som vi kendte til før 2005. Om end kapaciteterne måske kan holdes samlet, vil adskillelsen fra udviklings- og analysekapaciteterne fjerne den synergi og sammenhæng, som specielt efterretningstjenestens effekt på afgørende vis er helt afhængig af.

Nu her knapt tre et halvt år senere er Forsvarets øverste ledelse øjensynligt blev meget klogere, end man var i 2014, da man oprettede begge centre. Nu skal de begge nedlægges, og virksomheden splittes op, imens kernen i arbejdet – den taktiske udviklingsvirksomhed – skal reduceres og centraliseres.

Analysens risici understreger alvoren

Jeg har tidligere sammenlignet budgetanalysens anbefalinger og konsekvenser med kollapset i SKAT, og jeg har kaldt den forestående nyordning for danmarkshistoriens største eksperiment i Hæren.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet for at læse oberst Lars R. Møllers kommentar til den mulige omlægning af Hæren i forbindelse med det kommende forsvarsforlig.

Jeg er enig med forsvarschefen så langt, at der er masser af relevante provenuer, der både kan og skal hentes med udgangspunkt i analysens anbefalinger. Men en reduktion af den taktisk orienterede udviklingsvirksomhed og en opsplitning af efterretningskapaciteterne er hverken nødvendig eller rigtig. Det, vi dog nu ved, er, at forsvarschefen formodentlig ikke kommer til at stå på mål for at bevare, hverken Hærens Kamp- og Ildstøttecenter eller det nyoprettede Hærens Efterretningscenter.

At man derudover vil oprette to nye brigader, uden at placere en af dem i Hærens største øvelses- og skydeterræn er en HELT anden sag. Og at man foreslår værnepligtige som besætningsmedlemmer på kampvogne, at centralisere al kampvognsuddannelse, formodentlig 100 km fra deres primære skyde- og øvelsesterræn og værksted og leger med en udfasing af Hærens infanterikampkøretøjer understreger blot alvoren, og de risici analysens indhold kan få for Hæren i de kommende forhandlinger.

Offentliggørelsen af budgetanalysen er helt i tråd med mine egne opfordringer. Min opfordring skal derfor være til både kollegaer, presse og andre interesserede: Brug den unikke mulighed vi får nu for at debattere forsvar og sikkerhed og ikke mindst til at kvalificere den kommende forligsproces.

Men husk at tale ordentligt hele vejen igennem, uanset hvor stødt du bliver af at læse budgetanalysen.

Steen Holm Iversen (f1964) er major og tjenestegørende ved Hærens Efterretningscenter i Varde. Han er i øjeblikket stedfortræder til Folketinget for Liberal Alliance og partiets spidskandidat til kommunalvalget i Varde og regionsrådsvalget i Region Syd. Privatfoto

Andre læste også

»Hver gang Putin har eskaleret, er vi kommet rendende med for lidt og for sent«

Abonnement
INTERVIEW. Det er mange år siden, Anders Fogh Rasmussen indstillede sin parlamentariske karriere og satte sig for bordenden som generalsekretær i Nato. Nu er han en fri fugl, og det kommer særligt i udtryk i Venstre-koryfæets udtalte og uforbeholdne støtte til Ukraine. Vesten skal træde mere i karakter og...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

4 KOMMENTARER

guest
4 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Jorgen Mikkelsen
Læser
Jorgen Mikkelsen
7. september 2017 16:55

Når man sætter Djøff-regnearks-folk og en Forsvarsminister der ikke selv har militær baggrund
og derfor ikke den ringeste anelse om hvad der røres rundt i, hvad kan man så
forvente? https://www.facebook.com/politiksporet/

Søren Erik Petersen
Læser
Søren Erik Petersen
7. september 2017 15:04

Jeg har stort forståelse for Steens kommentarer. Men netop Hærens decentrale udviklingsvirksomhed har skabt mange hære i Hæren. De mange hære er skabt af begrebet : faggruppe forsøg og udvikling, relateret til de enkelte våbenarter. Herved er der internt i Hæren skabt en form for slåskamp om de begrænsede økonomiske ressourcer såvel som de menneskelige ressourcer. Så en centralisering af udviklingsfunktionerne på tværs af hæren vil skabe et bedre grundlag for prioritering af Hærens udvikling.

Kim René Jensen
Læser
Kim René Jensen
7. september 2017 16:35

Er du vanvittig ? Dette vil være dødsstødet til alt det, som politikerne i skåltalerne roser så meget.

Peter Nielsen
Læser
Peter Nielsen
9. september 2017 8:17

Jeg forstår ikke hvad du mener? Der er en organisation, der hedder Hærstaben, hvis opgave det er at holde fingeren på pulsen og tage de samlende beslutninger på basis af både specialebidrag og helhedsvurderinger.

Specialister er nød til at arbejde med deres fag for at bevare kompetancen – det de på FAK kalder ” forskningsbaseret”

For Hæren har en masse små bidrag, der samlet giver den kampkraft som der er brug for.