Erhvervsmand: Forsvarschefen skal have helhedsansvaret tilbage

2
Reserveofficeren Jens Christian Lorenzen var direktør i Otto Mønsted A/S i 18 år frem til sin pension i 2009 og har en fortid i bl.a. PBS, Imerco, Magasin og Danske Bank. Han er engageret i spejderbevægelsen og forsvarssagen og har bl.a. siddet i præsidiet for Kredsen Mars og Merkur, som har til formål at styrke kontakten mellem erhvervslivet og Forsvaret - og som bl.a. står bag oprettelsen af fonden Soldaterlegatet. Foto: Ernstved

Når man i folkemunde taler om Forsvaret, er det ofte misvisende, fordi der er tale om Forsvarsministeriet. Forsvarschefens ledelsesansvar er indskrænket i en organisationsform, som er tung og ineffektiv og bør laves om. Sådan lyder kritikken fra erhvervsmand i dagbladet Børsen.

Forsvaret organisationsform er helt forkert og bør laves om. Ikke på det operative område. Men i toppen af pyramiden, hvor en lang række styrelser under Forsvarsministeriets departement skal tilbage under forsvarschefen, som skal have sit fulde helhedsansvar tilbage.

Det mener i hvert fald den nu pensionerede erhvervsmand Jens Christian Lorenzen, som i en kronik i Børsen på flagdagen den 5. september revser politikerne for at have skabt en organisationsform, som ifølge nogle er direkte skadelig.

“Den nuværende organisationsform er tung og ineffektiv. Den koster masser af ressourcer i koordinering, og ansvaret er uklart. Derfor bør den laves om hurtigst muligt,” skriver Jens Chr. Lorenzen.

Fortid som direktør og reserveofficer

Han har selv en fortid som reserveofficer og tidligere direktør i Otto Mønsted A/S gennem 18 år frem til sin pension i 2009. Før det var han i bl.a. PBS, Imerco, Magasin og Danske Bank. Han er stadig engageret i spejderbevægelsen og forsvarssagen og har bl.a. siddet i præsidiet for Kredsen Mars og Merkur, som har til formål at styrke kontakten mellem erhvervslivet og Forsvaret – og som bl.a. står bag oprettelsen af fonden Soldaterlegatet.

Læs også: På høje tid at prioritere Forsvaret – hos politikerne og i erhvervslivet

Ifølge Jens Christian Lorenzen har fire forhold afgørende betydning for, at ledelsen af enhver virksomhed såvel på kort som på langt sigt kan skabe gode resultater. Det er ifølge ham ledelsens mandat, organisationsstruktur, organisationsprocesser og ledelsesniveauernes bemanding med faglige og branchemæssige kompetencer.

Artiklen fortsætter under billedet …

Her er der en person, man burde lytte til. Jeg kan kun være 100% enig med kronikken. Bh Lars

Posted by Lars R. Møller on Wednesday, September 6, 2017

“De fleste større virksomheder bliver drevet i aktieselskabsform med en klar todelt ledelse i form af en bestyrelse og en direktion. Denne todeling har vist sig yderst “konkurrencedygtig” i international sammenhæng. Den er både billigere og bedre end noget alternativ. Det er ligeledes tankevækkende, at Politiet samt Forsvaret i Norge og Sverige følger princippet med helhedsansvar for den daglige ledelse,” skriver Jens Chr. Lorenzen i Børsen.

Ansvaret driver rundt i den nuværende organisation

Indtil indgåelsen af det seneste forsvarsforlig i 2012 blev Forsvaret drevet efter de samme principper. Forsvarsministeriets departement med forsvarsministeren som øverst politisk ansvarlige udgjorde “bestyrelsen”. Herunder havde ministeren en forsvarschef med helhedsansvar for økonomi, personel, materiel etc. Forsvarschefen og stabscheferne udgjorde direktionen, og forsvarschefen blev befalet ind i stillingen.

“Men med indgåelsen af det seneste forsvarsforlig i 2012 gennemførte politikerne til stor undren både i og uden for Forsvaret en række ændringer, der medførte en væsentlig blanding af bestyrelse (departement) og direktion (Forsvarets daglige ledelse),” skriver Jens Christian Lorenzen.

Artiklen fortsætter under billedet …

Han mener, at ansvaret i øjeblikket driver rundt mellem departement og styrelser uden forankring i Forsvarets ledelse.

“Forsvaret skal være effektivt samt handle- og beslutningskraftigt, og det er det ikke i tilstrækkelig grad med den nuværende organisationsform. Det bør politikerne erkende, lave organisationsformen om og genindføre den ledelsesmæssige todeling med forsvarschefen som helhedsansvarlig. Det er lavt hængende frugter, som er lige til at plukke, og det vil ikke bare styrke Forsvaret, men også tilliden til det politiske niveau,” skriver Jens Christian Lorenzen.

Du kan læse kronikken i Børsen i sin helhed her.

guest
2 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer