spot_img

Erhvervsmand: Forsvarschefen skal have helhedsansvaret tilbage

Når man i folkemunde taler om Forsvaret, er det ofte misvisende, fordi der er tale om Forsvarsministeriet. Forsvarschefens ledelsesansvar er indskrænket i en organisationsform, som er tung og ineffektiv og bør laves om. Sådan lyder kritikken fra erhvervsmand i dagbladet Børsen.

Forsvaret organisationsform er helt forkert og bør laves om. Ikke på det operative område. Men i toppen af pyramiden, hvor en lang række styrelser under Forsvarsministeriets departement skal tilbage under forsvarschefen, som skal have sit fulde helhedsansvar tilbage.

Det mener i hvert fald den nu pensionerede erhvervsmand Jens Christian Lorenzen, som i en kronik i Børsen på flagdagen den 5. september revser politikerne for at have skabt en organisationsform, som ifølge nogle er direkte skadelig.

“Den nuværende organisationsform er tung og ineffektiv. Den koster masser af ressourcer i koordinering, og ansvaret er uklart. Derfor bør den laves om hurtigst muligt,” skriver Jens Chr. Lorenzen.

Fortid som direktør og reserveofficer

Han har selv en fortid som reserveofficer og tidligere direktør i Otto Mønsted A/S gennem 18 år frem til sin pension i 2009. Før det var han i bl.a. PBS, Imerco, Magasin og Danske Bank. Han er stadig engageret i spejderbevægelsen og forsvarssagen og har bl.a. siddet i præsidiet for Kredsen Mars og Merkur, som har til formål at styrke kontakten mellem erhvervslivet og Forsvaret – og som bl.a. står bag oprettelsen af fonden Soldaterlegatet.

Læs også: På høje tid at prioritere Forsvaret – hos politikerne og i erhvervslivet

Ifølge Jens Christian Lorenzen har fire forhold afgørende betydning for, at ledelsen af enhver virksomhed såvel på kort som på langt sigt kan skabe gode resultater. Det er ifølge ham ledelsens mandat, organisationsstruktur, organisationsprocesser og ledelsesniveauernes bemanding med faglige og branchemæssige kompetencer.

Artiklen fortsætter under billedet …

Her er der en person, man burde lytte til. Jeg kan kun være 100% enig med kronikken. Bh Lars

Posted by Lars R. Møller on Wednesday, September 6, 2017

“De fleste større virksomheder bliver drevet i aktieselskabsform med en klar todelt ledelse i form af en bestyrelse og en direktion. Denne todeling har vist sig yderst “konkurrencedygtig” i international sammenhæng. Den er både billigere og bedre end noget alternativ. Det er ligeledes tankevækkende, at Politiet samt Forsvaret i Norge og Sverige følger princippet med helhedsansvar for den daglige ledelse,” skriver Jens Chr. Lorenzen i Børsen.

Ansvaret driver rundt i den nuværende organisation

Indtil indgåelsen af det seneste forsvarsforlig i 2012 blev Forsvaret drevet efter de samme principper. Forsvarsministeriets departement med forsvarsministeren som øverst politisk ansvarlige udgjorde “bestyrelsen”. Herunder havde ministeren en forsvarschef med helhedsansvar for økonomi, personel, materiel etc. Forsvarschefen og stabscheferne udgjorde direktionen, og forsvarschefen blev befalet ind i stillingen.

“Men med indgåelsen af det seneste forsvarsforlig i 2012 gennemførte politikerne til stor undren både i og uden for Forsvaret en række ændringer, der medførte en væsentlig blanding af bestyrelse (departement) og direktion (Forsvarets daglige ledelse),” skriver Jens Christian Lorenzen.

Artiklen fortsætter under billedet …

Han mener, at ansvaret i øjeblikket driver rundt mellem departement og styrelser uden forankring i Forsvarets ledelse.

“Forsvaret skal være effektivt samt handle- og beslutningskraftigt, og det er det ikke i tilstrækkelig grad med den nuværende organisationsform. Det bør politikerne erkende, lave organisationsformen om og genindføre den ledelsesmæssige todeling med forsvarschefen som helhedsansvarlig. Det er lavt hængende frugter, som er lige til at plukke, og det vil ikke bare styrke Forsvaret, men også tilliden til det politiske niveau,” skriver Jens Christian Lorenzen.

Du kan læse kronikken i Børsen i sin helhed her.

Andre læste også

Bidens alderdom og talefejl overskyggede Nato-topmødet i Washington

Abonnement
ANALYSE: Nato-topmødet i Washington afslørede, at Nato nok står mere samlet og stærkere end i mange år. Men fremtiden afhænger helt af det amerikanske præsidentvalg i november, og derfor var alle øjne rettet mod den amerikanske præsident. Løfterne til Ukraine fra topmødet er massive. Men den økonomiske støtte er...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

2 KOMMENTARER

guest
2 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Jakob Henius
Læser
Jakob Henius
8. september 2017 11:30

Jeg har ingen holdninger til, om Forsvarets ledelsesstruktur bør ændres, men mangler evidens for, hvordan/hvorfor det nuværende system fejler.
For det første vil jeg hævde, at de opgaver, Forsvaret løser, fortsat løses på en absolut tilfredsstillende måde, som ikke mindst bliver bemærket ude i verden. Jeg kan ikke vurdere, om kvaliteten evt. skulle være faldet, men i så fald tror jeg, det vil være meget svært at påvise, at det i særlig grad skulle skyldes samspillet mellem Forsvarsministeriets styrelser og Forsvarschefens operative ansvar.
“Kollisionen” mellem operatørernes behov på den ene side og de forskellige leverandører af støttefunktioner (f.eks. personel, materiel osv.) på den anden har jo altid eksisteret på alle niveauer. Og det vil det uden tvivl fortsætte med i noget så komplekst som en militær organisme. Selv når vi ser på et mirkokosmos som f.eks. et kompagni, så er infanteridelingsføreren afhængig af at kunne samarbejde med forsyningsbefalingsmanden (materiel), kommandobefalingsmanden (personel), motormekanikeren (vedligeholdelse) osv. Drømmen om, at alting skal være samlet under samme hat for at kunne virke, taler næsten direkte imod selve ånden i, hvordan man løser militære opgaver.
Derudover må jeg som almindelig bruger af styrelsernes produkter sige, at jeg næsten altid oplever god vilje og evne til at støtte og en forståelse for, at man yder denne støtte i rammen af en militær organisation.
Jeg anerkender naturligvis, at mine kolleger kan have andre oplevelser. Men jeg tror, at man kommer til at fokusere på det mindre væsentlige, hvis man kaster sig over Forsvarsministeriets indretning på nuværende tidspunkt – set i lyset af helt andre og mere alvorlige udfordringer for Forsvaret. Tværtimod tror jeg, at tiden er kommet til at give styrelserne arbejdsro til at blive ordentligt etableret, så de kan få mulighed for at opbygge og fastholde erfaring uden at skulle omstruktureres fundamentalt hvert 4.-5. år.

Flemming Vinther
Læser
Flemming Vinther
8. september 2017 9:02

Er langt hen ad vejen enig med JCL. Den nuværende – politisk påtvungne – topledelsesstruktur på forsvarsministeriets område, giver dagligt store problemer. Jeg er stor tilhænger af, at forsvaret er under politisk styring og kontrol!. Men, hvis vi ikke er begunstiget af kloge og indsigtsfulde politikere, kan det desværre få den konsekvens, at vores “bestyrelse” træffer beslutninger, som er direkte “counter produktiv” i forhold til driften. Og her er vel den helt stor forskel til det private erhvervsliv!
Og bare lige! Nej, jeg vil ikke privatiser hele butikken. Jeg vil bare gerne have politikere som kan se længere end det næste valg, og deres eget genvalg!