BAGGRUND VI: OLFI offentliggør i dag budgetanalysen med resumé og materialesamlinger på sammenlagt over 1.000 sider, som beskriver mulige besparelser for over 1 mia. kr. på Forsvarsministeriets område. Her kan du læse detaljer om 44 af rapportens 45 effektiviseringsforslag, der til sammen udgør en hjørnesten i regeringens kommende udspil til et nyt forsvarsforlig.

Den er blevet omtalt, citeret og debatteret intenst hen over sommeren. Samtidig har den været omgivet af et hemmelighedskræmmeri, som har gjort det svært at få debatten til at foregå på et oplyst grundlag. Det bliver der rådet bod på nu, hvor OLFI offentliggør budgetanalysen inklusiv to materialesamlinger. Det er et digert værk på sammenlagt 1.074 sider med effektiviseringsforslag, konsekvensanalyser, skitser, diagrammer og figurer.

Budgetanalysen blev besluttet i 2012 og er en del af forsvarsforliget 2013-2017. Den havde til formål at se på mulige effektiviseringer på tværs af Forsvaret og på det operative område i særdeleshed. I juni sidste år blev der også sat tal på, da partierne bag købet af nye kampfly manglede en lille mia. kr. i finansiering til de nye F-35 fly foruden erstatninger til veteraner. Det blev i den forbindelse pålagt Forsvaret at finde 600 mio. kr. inden for det operative område, mens Forsvaret skulle finde yderligere 350 mio. kr. på de øvrige områder under Forsvarsministeriets styrelser. Siden da har det vist sig, at nye hangarer i Skrydstrup koster 200 mio. kr. ekstra, som stadig mangler finansiering.

Læs også: Derfor offentliggør jeg budgetanalysen – læs den og giv din mening til kende!

I løbet af september bliver budgetanalysen regnet igennem af Finansministeriets hjerner, hvorefter den endelige rapport bliver afleveret til politikerne sammen med regeringens udspil til et samlet forsvarsforlig, som ud over besparelser på tværs af Forsvaret også kommer til at rumme det, som regeringen kalder et »substantielt løft«. Ifølge forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har regeringen endnu ikke besluttet sig for hvilke effektiviseringsforslag, som kommer med i forligsudspillet. Men man kan som udgangspunkt godt regne med, at det bliver en stor del af dem. Derefter er det op til forligspartierne at forhandle den endelige aftale.

Sendt til politikerne efter OLFIs afsløringer

Ifølge den oprindelige plan var det meningen at holde budgetanalysen i en snæver kreds og kun offentliggøre det samlede forligsudspil. Men på grund af OLFIs omfattende afdækning af de vigtigste dele af budgetanalysens indhold hen over sommeren, besluttede forsvarsministeren ifølge OLFIs oplysninger at sende det seneste udkast til forligspartierne lørdag den 19. august.

Det er den seneste og samme version, som du kan læse ved at klikke på de tre links herunder. Første del er et resumé, hvor du kan læse de overordnede tanker bag rapporten og de 45 effektiviseringsforslag inden for de tre hovedområder ”det operative område”, ” Det understøttende materiel- og IT-område” og ”Tværgående driftsydelser og administrative processer”.

Materialesamlingens Del 1 beskriver i detaljer de 25 effektiviseringsforslag på det operative område, mens materialesamlingens Del 2 gør det samme med de resterende 20 effektiviseringsforslag inden for det understøttende materiel- og IT-område – og de tværgående driftsydelser og administrative processer.

Budgetanalysen er ikke klassificeret, og den er sendt til de politiske partier uden krav om fortrolighed. Alligevel har OLFI valgt på eget initiativ at ekstrahere sider af rapporten omkring Forsvarets IT-sikkerhed og Specialoperationskommandoen herunder Jægerkorpset og Frømandskorpset. Jeg går ind for fuld åbenhed, men der står oplysninger i rapporten om disse emner, som jeg ikke kan vurdere riskoen ved at offentliggøre. Valget om ekstrahering sker derfor ud fra et princip om forsigtighed og respekt for statens sikkerhed, og beslutningen er 100 pct. min egen.

Ingen har forsøgt at få OLFI til at undlade offentliggørelse

OLFI publicerede mandag en historie, hvoraf det fremgik, at budgetanalysen ville blive offentliggjort tirsdag. Tidspunktet for offentliggørelse valgte jeg siden at udskyde til onsdag, fordi det faldt nogle for brystet, at jeg ville offentliggøre budgetanalysen på flagdagen. Varslet om offentliggørelse har givet Forsvaret eller andre myndigheder rig mulighed for at kontakte OLFI, såfremt der måtte ligge tungtvejende argumenter om rigets sikkerhed for IKKE at offentliggøre rapporten. På samme måde har der været tid til at nedlægge et eventuelt fogedforbud. Jeg har imidlertid intet hørt og offentliggør derfor rapporten af hensyn til offentlighedens generelle interesse i rapporten.

En del har undret sig over timingen. Hvorfor offentliggør jeg først rapporten nu, hvis jeg har haft den i flere versioner siden før sommerferien? Svaret er, at jeg ikke har haft adgang til den fulde rapport før nu. De tidligere artikler har bygget på oplysninger fra fortrolige kilder, hvoraf nogle har gjort det muligt at “læse med over skulderen”. Disse små indblik i rapporten har jeg ikke kunnet offentliggøre med billeddokumentation, da der på grund af de forskellige versioner af rapporten var risiko for at afsløre mine kilder.

Men nu er budgetanalysen her, og du kan læse …

Budgetanalysens resumé her.
Budgetanalysens materialesamling Del 1 her.
Budgetanalysens materialesamling Del 2 her.

Her kan du se overskrifterne på budgetanalysens 45 effektiviseringsforslag.

Det operative område

1) Nyordning af udviklingsvirksomhed
2) Nyordning af Specialoperationskommandoen (SOKOM)
3) Nyordning af skoleområdet uden geografiske komplikationer
4) Nyordning af skoleområdet med geografiske komplikationer
5) Nyordning af Hæren
6) Nyordning af Søværnet
7) Nyordning af Flyvevåbnet
8) Optimering af funktionsniveauer ifm. nyordningen
9) Modularisering af uddannelse og flytning af instruktører
10) Reduktion af skrog i THETIS-klassen
11) Reduktion af skrog i DIANA-klassen
12) Øget nyttiggørelse af værnepligtige
13) Reduktion af SAR-positioner
14) Effektivisering af farvandsovervågning
15) Overflytning eller afhændelse af Forsvarets Biblioteks fysiske samling
16) Sammenlægning af ESK 724 og ESK 722
17) Effektivisering af støtte og administration i ATW Aalborg og HW Karup
18) Optimering af LESEK
19) Reduceret omfang af dansk udstationeret personel
20) Optimering af processer for normering og forbrug
21) Optimering af vedligeholdelseskapacitet
22) Værnsfælles transportkapacitet
23) Optimeret anvendelse af personalegrupper
24) Optimering af span of control på vedligeholdelsesområdet
25) Bedre planlægning af over/merarbejde og bedre udnyttelse af minustimer

Det understøttende materiel- og IT-område

26) Samtænkning af operative behov og indkøbstekniske muligheder ved anskaffelser
27) Bedre kommercielle indkøb
28) Kategoristyring
29) Hjemtagning af IT udviklingsopgaver
30) Konsolidering og optimering af IT i koncernen
31) Tilpasning af FMI organisation
32) Optimering af forsyningsområdet
33) Reduceret brug af Kammeradvokaten
34) Udbygning og optimering af køretøjs-puljekoncepter
35) Centralisering af indkøb på Øvrig Drift

Tværgående driftsydelser og administrative processer

36) In-sourcing af gentagne konsulenter
37) Øget anvendelse af VTC (dagsrejser)
38) Optimeret planlægning og reduktion af seminarer (2-dagesrejser)
39) Øget anvendelse af egne etablissementer
40) Efterspørgselsstyring af kontorartikler
41) Etablering af Public Service kanaler på Forsvarets lokationer
42) Reduktion af aktiverede SIM-kort på lager
43) Reduktion af kursuslængder og antal deltagere
44) Administrative fællesskaber
45) Koncernfælles kursusadministration

God læseslyst!

Editor Ernstved bylinephoto

guest
6 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer