spot_img

Forsvarsforlig 2017: Her er oplægget til politikerne for en nyordning af Hæren

BAGGRUND III: Sidemandsoplæring, nedlæggelser og lukninger. Konsulenter advarer mod øget risiko for mindre kvalitet, faglighed, fleksibilitet og fokus på opgaveløsningen. Regimenter og tjenestegrenscentre overlever i amputerede udgaver, og et musikkorps nedlægges. Læs budgetanalysens bud på en nyordning af Hæren.

»Mindsket faglighed blandt specialister«, »mindre personalefleksibilitet«, »reduceret … fokus på den operative opgaveløsning og træning«, »stigning i den administrative byrde med risiko for at reducere tempo og kvalitet«, »risiko for, at enhedernes robusthed og parathed til udsendelse nedsættes«, »mindre fokus på bred/generel læring, der ellers...

Vil du læse mere?

Abonnér på OLFI - Ingen binding, bare god journalistik.

Klik HER for at komme igang.

Er du allerede abonnent? - log ind her

Andre læste også

Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af Forsvarsministeriets materielanskaffelser

Statsrevisorerne retter en skarp kritik mod Forsvarsministeriet. Det sker på baggrund af en undersøgelse fra Rigsrevisionen, som viser, at Forsvarsministeriets større anskaffelser i snit er 4,5 år forsinket, og at »flere af anskaffelserne ikke har levet op til det planlagte indhold«. Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt mandag. Statsrevisorerne retter...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

10 KOMMENTARER

guest
10 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Henrik B. Andersen
Læser
Henrik B. Andersen
22. august 2017 17:06

Det virker som om, at budgetanalysens besparelser og omorganisering vil give Hæren knogleskørhed.

Derefter kommer det såkaldte “substantielle løft” med flere opgaver og krav til Hæren.

Efter 2-3 år begynder skellettet af give efter for presset, mens de civile konsulenthuse slår beklagende ud med armene, og henviser til de mange advarsler (ansvarsfraskrivelse) i deres rapport.

Anders Puck Nielsen
Læser
Anders Puck Nielsen
22. august 2017 9:30

Ja, det er bestemt også en interessant mulighed.

Svend-Erik Hansen
Læser
Svend-Erik Hansen
21. august 2017 14:34

“Ved at gøre Hærens struktur enstrenget opnår man den stik modsatte effekt end det ønskede. Det operative bliver alt andet end operativt.
Forslaget har været oppe før, og det blev forkastet, fordi det er tåbeligt. Og det er det stadig.”

Oberst Lars R. Møller (pens.)

Peter Kastrup Madsen
Læser
Peter Kastrup Madsen
21. august 2017 8:14

På den ene side er det godt at få indblik i budgetanalysen forud for anbefaling til politikerne, men på den anden side synes jeg det er lidt beskæmmende at en af mine sandsynligvis hær-kolleger, sætter sig til dommer over at omgå tavshedspålæg og lække, hvad der synes at være væsentlige dele af budgetanalysen til OLFI. Man kan være uenig i tavshedspålægget eller ej. Jeg synes selv det er problematisk. Men når det er besluttet, så synes jeg man bør overveje hvilket ærinde man går når man vælger at lække til pressen.
Hvis OLFI er i besiddelse af den fulde analyse og åbenbart får løbende adgang til rettelser og ændringer hen over sommeren, så er jeg lidt bekymret for at den relativt hær-tunge dækning af analysens konsekvenser kan føre til en opblusning af værnsrivalisering, hvor de enkelte værn vil forsøge at fremhæve hvorfor netop de har behov for undtagelser i stedet for en helhedsorienteret løsning, hvor forsvarets kapaciteter og organisation behandles samlet.
Jeg vil i den anledning anbefale et mere værnsnuanceret billede af budgetanalysen, så det nuværende ensidige billede af en hær i forfald og deraf følgende klynkeri fra os, som føler at den hær vi “voksede op i” ikke vil være til at genkende eller anvende, hvis alle de lækkede tiltag træder i kraft. F.eks. ville jeg gerne høre hvad “flyvere” og “sømænd” synes om en sammenlægning af sergentskolerne eller andre uddannelses- og udviklingsinstitutioner.

Derudover synes jeg at italesættelsen af præmisserne omkring budgetanalysen ikke helt stemmer overens med min opfattelse af hvordan arbejdet er pågået i løbet af foråret. De fleste gange budgetanalysen bliver omtalt, er det som en ren konsulentanalyse, på trods af at der bl.a. her på mediet er blevet peget på at store dele af forsvarets militære medarbejdere har været involveret i analysen. Hele den erfaringsmasse, hvoraf jeg kender flere, som jeg anser som fornuftige og dygtige officerer, kommer sjældent til udtryk når budgetanalysens anbefalinger og resultater fremlægges bl.a her på siden, men også i diverse kommentarspor både her og på f.eks. Facebook.
Efter min opfattelse, så har analysen inden for det operative område primært baseret sig på militære sagsbehandlere og arbejdsgruppers arbejde og produkter, hvilket jeg også synes kommer til udtryk i de risici og forbehold, som kort nævnes øverst i artiklen. Det peger på efter min mening, at FØL rent faktisk har taget ansvar for budgetanalysen, i stedet for netop at overlade det til DJØF’ske regnedrenge, som kan få ethvert tal til at se spiseligt ud. Hvordan risici og konsekvenser så bliver præsenteret for politikerne og hvordan de vil opfatte dem er så spørgsmålet.

I lyset af ovenstående to bemærkninger, synes jeg at det er på tide, at budgetanalysen fremlægges offentligt, så vi kan få en oplyst debat og hver især påvirke det politiske niveau i den retning vi nu hver synes bedst. Det vil åbne for indsigt i hvorledes de to andre værn rammes og det vil også give plads til en debat af de konsekvenser og risici, som indtil nu er blevet analyseret for lukkede døre.

Anders Puck Nielsen
Læser
Anders Puck Nielsen
21. august 2017 21:38

Det undrer mig at FAK ikke har engageret sig mere i studie-og udviklingsarbejdet. Det er et akkrediteringskrav at diplomuddannelsen skal være udviklingsbaseret, og når man ser på hvad det indebærer, så tolkes det de fleste andre steder netop som det vi kalder studie/udvikling. Jeg savner at nogen på FAK skriver en PhD om et nyt køretøj eller lignende meget praksisnær problemstilling.

Peter Kastrup Madsen
Læser
Peter Kastrup Madsen
22. august 2017 5:29

Anders, hvis din kommentar var en finurlig retorisk finte for at sige, at jeg er off topic. Så vil jeg foretrække at du skriver det klart.

Hvis det er et udtryk for at studie- og udviklingsvirksomheden kan dækkes ind i en ny enstrenget struktur hvis det målrettes skal der nok nogle flere argumenter på.

Anders Puck Nielsen
Læser
Anders Puck Nielsen
22. august 2017 6:16

Ro på, det var bare en association over at du efterspurgte at høre hvad flyvere og sømænd tænker om skolesammenlægninger. Det fremgik måske ikke så klart, men min reaktion er at hvis en skolesammenlægning medfører at der afsættes deciderede forskningsressourcer til studie- og udviklingsarbejdet, så er det måske godt, for jeg synes faktisk at det halter mange steder.

Thomas Aagaard
Læser
Thomas Aagaard
23. august 2017 14:19

Personligt finder jeg det langt mere problematisk at der ikke fra politisk sider er en grundig og åben debat om hvad vi ønsker vores forsvar skal kunne / ikke kunne.

Dette hemmelighedskræmmeri er upassende og det er vel noget af det der bidraget til at nogle officer vælger at lække oplysninger. Da offentligheden bør inddrages i spørgsmålet.

Sidst man lavede en stor ændring, der slagtende man værnepligten, ubåde, luftforsvar og artilleri m.m.

Peter Kastrup Madsen
Læser
Peter Kastrup Madsen
23. august 2017 16:33

Jeg er helt enig i din bekymring omkring den politiske debat om dansk sikkerhedspolitik og den nu manglende vilje til at justere Taksøe-rapporten. Men jeg synes vi bør opfordre regeringen til at fremlægge rapporten, som også f.eks. Mikkel Vedby og Peter Viggo Jakobsen argumenterer for.
At gribe til “selvtægt” synes jeg ikke er den rigtige løsning. Dette på trods af et nobelt formål.

Martin J
Læser
Martin J
21. august 2017 6:04

Det er da sjovt at Forsvarets ledelse igennem de sidste måneds tid har prøvet at sige, at de personer som sagde at det var tåbeligt, ikke havde styr på tingene. Når konsulenterne advare om præcist det samme…