spot_img

Forsker, politikere og formænd er enige: Offentliggør budgetanalysen!

Budgetanalysen er alt for vigtig til at blive holdt i en snæver og lukket kreds, mener fremtrædende personer med indsigt i det forsvarspolitiske område. De opfordrer Forsvarsministeriet til at offentliggøre hele rapporten med bilag, så debatten kan foregå på et oplyst grundlag.

Hen over sommeren har OLFI ad flere omgange kunnet fortælle om indholdet af den budgetanalyse, der har været under udarbejdelse i det seneste år. Rapporten indeholder et såkaldt sparekatalog med en lang række effektiviseringsforslag, som politikerne kan bladre i og plukke fra, når de skal finde finde en lille mia. kr. – heraf 600 mio. kr. på det operative område, som Forsvaret er pålagt i såkaldte “effektiviseringer”.

Arbejdet med rapporten er stort set afsluttet, og om kort tid vil den blive sendt fra Forsvarsministeriet til Finansministeriet, som herefter skal regne tallene igennem. Men det har aldrig været hensigten at offentliggøre rapporten, som er blevet holdt i en snæver og lukket kreds.

Læs også: Offentliggør budgetanalysen, så vi kan debattere på et oplyst grundlag!

Da OLFI i det tidlige forår interviewede forsvarschef Bjørn Bisserup gav han udtryk for, at en offentliggørelse af budgetanalysen ville forplumre debatten og skabe unødvendig usikkerhed blandt Forsvarets medarbejdere, fordi man ikke kan vide sig sikker på, hvilke forslag som vil blive gennemført eller ændret i forbindelse med de politiske forhandlinger.

Argumentet holder ikke

Men det argument holder ikke, mener en række kilder, som OLFI har talt med. De argumenterer omvendt for, at budgetanalysen skal offentliggøres, så man kan debattere indholdet åbent i det offentlige rum. En af dem er professor Mikkel Vedby Rasmussen, som er institutleder på Institut for Statskundskab under det samfundsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet.

”Det ville være bedre for en faglig forsvarspolitisk debat, hvis vi kunne basere debatten på et oplyst grundlag. Derfor bør Forsvarsministeriet offentliggøre budgetanalysen. Det ville være til gavn for alle parter, og det ville styrke indsigten i de valg og dilemmaer, som politikerne står over for,” siger Mikkel Vedby Rasmussen.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet for at læse om nyordningen af Hæren i det kommende forsvarsforlig.

Samme holdning møder man hos to politikere fra hver sin side af folketingssalen. Marie Krarup er forsvarsordfører i Dansk Folkeparti, og hun mener, at det ville være fornuftigt at offentliggøre rapporten. Her deler hun holdning med SF’s Holger K. Nielsen, som er folkesocialisternes udenrigs- og forsvarsordfører.

“Jeg er helt enig. Det er væsentligt, at vi får et oplyst grundlag, og at der bliver transparens omkring processen, så vi kan se hvilke tal og mulige effektiviseringsforslag, der ligger bag det endelige forlig. Ved at holde rapporten hemmelig får man ikke en ordentlig diskussion. Emnet er alt for vigtigt til, at det kun er en lille snæver kreds, som får budgetanalysen at se,” siger han.

Offentliggørelse, inden politikerne binder sig, tak

I Forsvarets faglige organisationer ønsker man ligedes, at rapporten bliver offentliggjort.

”HKKF har hele tiden argumenteret for, at budgetanalyserne bør offentliggøres for at kvalificere debatten og undgå usikkerhed baseret på myter,” siger forbundsformand Flemming Vinther fra Hærens Konstabel- og Korporalforening.

CS er Forsvarets største fagforening, som organiserer civilt og militært ansatte i Forsvaret og har forhandlingsretten for befalingsmænd alle tre værn og konstabler i de to blå værn. Jesper K. Hansen er forbundsformand, og han bakker op om åbenheden.

“Selvfølgelig skal man debattere på et oplyst grundlag. Og når nu katten er ude af sækken, kan man lige så godt offentliggøre rapporten, så man undgår rygtedannelser og myter,« siger han.

I Hovedorganisationen for Officerer i Danmark (HOD) erklærer formand Niels Tønning sig “100 pct. enig”.

“Der skal snarest skabes mulighed for en offentlig debat af budgetanalysen. HOD anerkender, at den nødvendige arbejdsro til at gennemføre analyserne har fordret en meget lukket proces. Men Forsvarets arbejde er nu så fremskredet, og debatten må ske, inden at politikerne binder sig på et måske ufuldstændigt grundlag. Analyserne er så omfattende og topstyret, at de medarbejdere, der på alle niveauer har bidraget til arbejdet, har en legitim ret til at kommentere det, som de tages til indtægt for,” siger han.

OLFI har forgæves forsøgt at få en kommentar fra forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

TILFØJELSE: Citat fra CS-formand Jesper K. Hansen er tilføjet artiklen kl. 17.43.

OLFI har til formål at styrke demokratiet gennem redelig journalistik – uafhængig af økonomiske og partipolitiske interesser. For at nå så bredt et publikum som muligt forbliver indholdet på OLFI med at være gratis for læserne. Hvis du kan lide OLFI og sætter pris på en åben og ærlig dækning af dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, har du nu mulighed for at støtte OLFI økonomisk ved at donere et engangsbeløb eller ved at abonnere med et fast månedligt beløb, som du selv fastsætter.

Se hvordan på forsiden af OLFI. Tak for din støtte!

Andre læste også

»Hver gang Putin har eskaleret, er vi kommet rendende med for lidt og for sent«

Abonnement
INTERVIEW. Det er mange år siden, Anders Fogh Rasmussen indstillede sin parlamentariske karriere og satte sig for bordenden som generalsekretær i Nato. Nu er han en fri fugl, og det kommer særligt i udtryk i Venstre-koryfæets udtalte og uforbeholdne støtte til Ukraine. Vesten skal træde mere i karakter og...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer