Husker du K-notatet fra 2003? Gense dokumentar og mød nutidens generaler

0
Daværende generalmajor Per Ludvigsen var som chef for planlægningsstaben i 2003 en af hovedarkitekterne bag det såkaldte K-notat, som omlagde Forsvaret fra et mobiliseringsforsvar til et deployeringsforsvar. I dag er Per Ludvigsen generalløjtnant og viceforsvarschef og en af arkitekterne bag nyordningen af Forsvaret i forbindelse med det kommende forsvarsforlig. Screendump: DR

Med forsvarsforliget 2004-2008 nedlagde man mobiliseringsforsvaret og etablerede det deployerbare forsvar. Idéen kom fra Forsvaret selv, og mange af overvejelserne dengang minder om overvejelserne i dag.

Forsvaret var nødlidende. Året var 2003, og politisk skulle et nyt forsvarsforlig forhandles på plads inden årsskiftet. Politiske besparelser var gennem årene lagt ned over Forsvaret, og de blev stort set altid gennemført efter den så velkendte salamimetode. Alle måtte skære lidt med det resultat, at ingen rigtig havde de midler, som de havde brug for.

Med udsigt til yderligere besparelser ønskede Forsvaret at gøre op med den velkendte model. Det var tid til at nytænke Forsvarets organisering, og det skete med tilblivelsen af det efterhånden legendariske K-notat, som stod for “kapacitetsnotatet”. Det handlede i al sin enkelthed om at nedlægge mobiliseringsforsvaret og i stedet ændre Forsvaret til et slankere, men mere slagkraftigt og deployerbart forsvar – leaner, but meaner (færre, men farligere) – som det så fyndigt blev formuleret.

Som et led i projektet “Magtens Billeder” havde DR fået adgang til at følge Forsvarets top på nærmeste hold. Udsendelsen skulle have handlet om noget helt andet, men som udviklingen med K-notatet skred frem, ændrede tilrettelæggeren fokus og producerede i stedet en dokumentarudsendelse om tilblivelsen af notatet og historien om, hvordan og hvorfor det blev offentliggjort længe før forhandlingerne om et kommende forsvarsforlig.

Meget har ændret sig, men meget er det samme

Udsendelsen er pludselig blevet ganske aktuel, fordi den fortæller historien om spillet bag murene op til et kommende forsvarsforlig. I efteråret skal politikerne på Christiansborg igen forhandle et forsvarsforlig på plads, og der arbejdes i øjeblikket intenst på en plan, der skal finde “effektiviseringer” for 600 mio. kr. på det operative område. Meget har ændret sig siden dengang, men meget er stadig det samme. Bl.a. nogle af hovedpersonerne.

Dokumentarudsendelsen varer 59 minutter, og undervejs møder man den nuværende viceforsvarschef Per Ludvigsen, som i 2003 var generalmajor og chef for planlægningsstaben i den daværende forsvarskommando i Vedbæk. Hans-Christian Mathiesen er i dag generalmajor og chef for Hærstaben – og optræder i dokumentarudsendelsen som oberstløjtnant og chef for Presse- og Information. Nils Christian Wang er i dag kontreadmiral og chef for Forsvarsakademiet – og optræder i dokumentarudsendelsen som kommandør og chef for ledelsessekretariatet i Forsvarskommandoen.

Du kan også læse baggrundsartiklen fra Berlingske Tidende den 11. april 2004 om “Generalens længste dag”, som handler om daværende forsvarschef Jesper Helsøs overvejelser omkring K-notatet.

K Notatet doku2
Klik på billedet for at se den 59 minutter lange dokumentarudsendelse om tilblivelsen af K-notatet i sommeren 2003. Screendump: DR
guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer