spot_img

Hæren skærer i uddannelsen: Ingen HRU hos JDR og Trænregimentet i juni

Der bliver ikke oprettet reaktionsstyrkeuddannelse hos hverken Jyske Dragonregiment i Holstebro eller Trænregimentet i Aalborg og Vordingborg ved næste optag i juni. Op mod 120 HRU-soldater fra december kan alligevel ikke få kontrakt.

Flere faktorer betyder, at der ikke bliver oprettet reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) hos Jyske Dragonregiment (JDR) i Holstebro og hos Trænregimentet i henholdsvis Aalborg og Vordingborg 1. juni som planlagt. Det skyldes, at et større antal soldater fra HRU-optaget i december har valgt at blive i uddannelsen end antaget i de oprindelige prognoser.

Samtidig er den samlede lønsum for 2017 allerede allokeret, og derfor bliver der heller ikke råd til at ansætte alle de soldater, som påbegyndte deres HRU i december og er færdiguddannede med udgangen af august. Ifølge Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) drejer det sig om op imod 120 soldater, som må forlade Forsvaret efter endt uddannelse, fordi der ikke er nogen ledige stillinger.

Henrik Graven er oberst og chef for Produktionsdivisionen ved Hærstaben i Karup, og han beklager, at Hæren ikke kan tilbyde fastansættelse til alle.

“Vi er selvfølgelig kede af, at vi kommer til at skuffe nogle af de unge mennesker,” siger han.

HRU skåret med 200 siden december

Ifølge ham påbegyndte små 400 reaktionsstyrkeuddannelsen i december, og af dem har flere end forventet valgt at blive. Det betyder, at Hæren i øjeblikket har en bemandingsprocent på omkring 94. I efteråret var situationen en anden, og derfor blev optaget på december-holdet så stort. Men med de nyeste analyser er der kun brug for at uddanne omkring 200 på det næste HRU hold i juni.

Da Danmark sendte store styrker til Irak og Afghanistan fungerede HRU som en slags forberedende uddannelse til udsendelsen, men efter afslutningen på de store missioner i udlandet, uddanner Hæren alene til en stående styrke. Basisuddannelsen er på fire måneder og afvikles som værnepligt, hvorefter interesserede fortsætter på HRU med henblik på at tegne kontrakt efter den otte måneder lange uddannelse.

“HRU er et middel til at få en fastansættelse som soldat. Det er en uddannelse, hvor vi har for vane, at der er et frafald undervejs. Hæren har haft og har en stor personaleomsætning på konstabel-, overkonstabel- og korporal-niveau. På det store hold fra december har vi bare været gode til at fastholde dem, og dermed bliver behovet mindre denne gang,” forklarer Henrik Graven.

HKKF: Der mangler stadig over 250 konstabler i Hæren

I Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) følger formand Flemming Vinther udviklingen. Ifølge ham er der nogenlunde fyldt op med almindelige soldater, men derfor er der stadig store huller i strukturen.

“Den store mangel er på faglærte mekanikere og elektromekanikere, og det er særligt slemt på tjenestestederne fra Holstebro og nordpå. Der er ingen tvivl om, at nogle har rigtig travlt, mens andre har en mere normal hverdag. Der er brug for at kigge på de steder, hvor man har travlt og se, hvad det skyldes. Jeg er bekymret, for det er svært at få det overblik. Der er mange forskellige sandheder,” siger Flemming Vinther.

Michael T. Jensen er næstformand i HKKF, og ifølge ham mangler der stadig omkring 250-270 konstabler, overkonstabler og korporaler i Hæren.

“Man har huller i personelstrukturen, men man har i Hæren ikke råd til at fylde dem op. Så kan man flytte rundt på folk, men det ændrer ikke på, at vores kolleger skal løbe dobbelt så stærkt,” siger han.

Andre læste også

»Vi skal gøre det, vi skal for at forsvare Europa«

Abonnement
Statsminister Mette Frederiksen glæder sig ved Nato-mødets afslutning over, at Nato står samlet i støtten til Ukraine. Hun afviser også, at præsident Bidens tydelige tegn på alderdom fylder, når Nato-lederne forhandler. Han leder på ganske fin vis, siger hun. Nato-topmødet i Washington er slut. Men allerede inden præsident Bidens afsluttende...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer