Hvorfor ikke anerkende det komplicerede i officersuddannelserne?

2
Kadetter fra Søværnets Officersskole deltager i Øvelse Maverick, 2014. Foto: Forsvaret

BLOG: Jeg har ikke sagt, at de nye officersuddannelser er dårlige. Men jeg har sagt, at de er komplicerede. Og hvorfor bortforklare det, spørger Anders Puck Nielsen i dette blogindlæg og efterlyser en debat om, hvad formålet er med kompleksiteten, og hvordan vi kan håndtere den.

Mit seneste indlæg på OLFI om, at de nye officersuddannelser er meget komplicerede, har givet anledning til en del debat. På den ene side er det forståeligt, for officersuddannelserne har været udsat for meget skepsis, og det er bemærkelsesværdigt, at jeg med min baggrund offentligt blander mig i debatten på en kritisk måde. En del tidligere kolleger har således spurgt mig, hvad mit ærinde er, og hvorfor jeg giver ammunition til de stemmer, som er evige modstandere af alting.

På den anden side er det kommet bag på mig, at det kan være så kontroversielt at skrive, at de nye uddannelser er komplicerede. Jeg har jo ikke skrevet, at de er dårlige. Tværtimod er mit indtryk fra de kadetter fra Søværnets Officersskole, som jeg har mødt i praktik på skibene, at de er rigtigt dygtige, og jeg er helt tryg ved den uddannelse, som de får. Og det er helt sikkert det samme for de andre værns vedkommende, for det er dygtige og engagerede undervisere over hele linjen.

Men at uddannelserne er komplicerede, mener jeg, er en ret nøgtern konstatering af fakta. Og det er et helt bevidst valg fra Forsvarets side, at det skal være sådan, fordi man ønsker de rekrutteringsmæssige fordele, som ligger i, at uddannelsen er med løn i stedet for SU. Ole Kværnø er dekan på Forsvarsakademiet, og han forklarede således til OLFI i september:

“Vi uddannede officerer som professionsbachelorer i ledelse. Med da sagde Moderniseringsstyrelsen, at vi snød på vægten, for en professionsbachelor er en ungdomsuddannelse, og der må man ikke få løn under uddannelsen. Så hvis vi fortsatte med det, skulle vi give SU i stedet for løn. Et af vores vigtigste konkurrenceparametre er løn under uddannelse, og derfor måtte vi lave systemet om for at løse den udfordring.”

En kompliceret uddannelse en afvejet omkostning

Det er jo en helt fair betragtning, men så må det også være fair at tale om, at der er nogle omkostninger ved det valg, og en af de omkostninger er, at uddannelserne bliver mere komplicerede. Det normale, når man skal lave en ny uddannelse, er at vælge en uddannelsestype fra kvalifikationsrammen, som matcher den type af uddannelse, som man gerne vil lave. Det valg medfører en række konsekvenser i form af rammer for uddannelsens omfang, niveau, adgangskrav, eksamensbestemmelser osv. Men i Forsvarets tilfælde er det blevet vurderet, at der var flere fordele i at vælge en uddannelsestype, som ikke svarer til den type af uddannelse, som vi gerne vil lave.

Når man vælger, at en efteruddannelse skal danne rygraden i Forsvarets grunduddannelser til officer, rammer man naturligt udfordringer, hvor tandhjulene ikke passer sammen. Det er helt forventeligt, at diplomuddannelsens regler om omfang, niveau og adgangskrav ikke stemmer med det, som man gerne vil gøre, så det er nødvendigt at lave nogle komplicerende omveje.

Nicolas Veicherts giver som chef for Hærens Officersskole (HO) faktisk et godt eksempel på, hvordan der er sammenhænge på tværs af uddannelsen, som kan føres tilbage til valget af en diplomuddannelse, men som kan virke formålsløse i den sammenhæng, de fremtræder i. Ifølge Veicherts starter officersuddannelsen i Hæren med en sergentuddannelse på 9 måneder og afsluttes med en specialisering på 4-5 måneder.

Begrænsninger i længden af uddannelsen

Noget kan således tyde på, at der er blevet flyttet en måned af uddannelsen, for oprindeligt var tallene hhv. 10 og 4 måneder. Ingen af disse elementer er en del af diplomuddannelsen, men alligevel betyder diplomuddannelsen, at man ikke må lave uddannelsen om på den måde. Det er nemlig i uddannelsesbekendtgørelsen et specifikt adgangskrav til diplomuddannelsen, at sergentuddannelsen varer mindst 10 måneder, så hvis det er blevet reduceret til 9, lever kadetterne ikke længere op til adgangskravene.

Så der er helt konkrete begrænsninger på, hvordan HO må udvikle deres uddannelse på grund af valget af en diplomuddannelse som rygrad i officersuddannelsen, og de giver ikke alle sammen intuitiv mening. Nu forventer jeg ikke, at chefen for HO skal holde styr på den slags detaljer, men jeg forventer i allerhøjeste grad, at nogen på HO gør det. Og det koster rigtige penge at have sådanne ressourcer i sin organisation.

Den slags underlige bindinger rammer man ikke ind i, hvis uddannelsestypen fra kvalifikationsrammen stemmer med den type af uddannelse, som man gerne vil lave. Så der er omkostninger ved det valg, som Forsvaret har truffet for at undgå, at uddannelsen skal komme på SU. Det koster både på fleksibiliteten og på øgede administrative arbejdsgange. Jeg synes, at man skal lade være med at bortforklare, at Forsvarets nye officersuddannelse er kompliceret, så vi også kan tale om, hvad formålet er med kompleksiteten, og hvordan vi kan håndtere den.

20170307 Anders Puck Nielsen
Anders Puck Nielsen er kaptajnløjtnant og skibschef i DIANA-klassen. Han har solid erfaring med uddannelsesarbejde i Forsvaret som bl.a. sagsbehandler ved Forsvarsakademiet, underviser på Søværnets Officersskole og skibschef for et skoleskib. Han har været med til at udvikle de nye officersuddannelser og har en masteruddannelse i pædagogisk udviklingsarbejde. Privatfoto
guest
2 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer