spot_img

På høje tid at prioritere Forsvaret – hos politikerne og i erhvervslivet

DEBAT: Både regeringen og erhvervslivet må sætte forsvars- og sikkerhedspolitikken højt på dagsordenen, hvis det skal lykkes at skabe større forståelse for øgede forsvarsbudgetter. Det skriver erhvervsmanden Jens Christian Lorenzen i dette opråb til politikere og erhvervsliv.

Regeringen vil øge forsvarsbudgettet ved det kommende forsvarsforlig. Det forlanger Nato, og det peger trusselsbilledet på. Men hvordan vil regeringen skabe forståelse for dette ønske i befolkningen og i Folketinget? Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) adresserede forleden denne problemstilling i en tale til soldater fra 2. brigade på øvelse i Oksbøl. Her sagde statsministeren:

”Først og fremmest er det vigtigt, at vi får opbygget en folkelig forståelse og en forståelse i det danske parlament om, at der er brug for, at vi styrker det danske forsvar. Og så vil regeringen med forsvarsministeren i spidsen senere spille konkret ud” …

Den folkelige forståelse kommer bl.a. gennem et sobert stykke oplysningsarbejde fra regeringens og de politiske partiers side. Hvis projektet skal lykkes, er statsministeren og forsvarsministeren tvunget til at flytte forsvars- og sikkerhedspolitikken fra lav-interesse-område til høj-interesse-område internt i regeringen og hos befolkningen.

Erhvervsliv og politikere bør prioritere forsvar

Politikerne må væk fra at drøfte forsvars- og sikkerhedspolitik på samme niveau som al anden politik. Dertil er forsvaret alt for vigtigt for en nation, fordi Forsvaret og sikkerhedspolitikken udgør grundlaget for at sikre de værdier både kulturelt og økonomisk, som det danske samfund bygger på. Forsvaret skal ganske enkelt sikre fred og frihed.

Det nytter derfor ikke at sammenligne forsvarsudgifterne med udgifter til plejehjem, skoler og miljø på de offentlige budgetter. Der er ikke substitution, da forsvarsudgifterne er bestemt af den forsikringspræmie, som vi har forpligtet os til at betale til Nato – og af, hvad vi derudover selv ønsker at selvforsikre os imod af trusler mod vores land.

Befolkningen må logisk set interessere sig for nationens sikkerhed og forsvarsevne, og emnet er alt for vigtigt alene at overlade til politikerne. Og det samme må erhvervslivet, som har en altoverskyggende interesse i en fredelig verden præget af samarbejde og samhandel – i stedet for krige og konflikter, som påvirker forretnings- og indtjeningsmulighederne negativt.

Derfor må befolkningen og i særdeleshed erhvervslivet med deres mange arbejdspladser og store formuer vågne op og forlange mere og bedre oplysning til at opnå en større forståelse for forsvars- og sikkerhedspolitikken. Det er ikke nok, at alle de forsvarsvenlige organisationer som Folk og Sikkerhed, Atlantsammenslutningen, Interforce, Veteranerne, HPRD m.fl. råber vagt i gevær.

Dansk Industri (DI) og Danske Erhverv må som de to store erhvervsorganisationer aktivt gå ind og være med til at skabe denne forståelse. Kun hvis alle gode kræfter bliver sat ind, er der en chance for større forståelse i befolkningen og blandt politikerne – og dermed et ordentligt udgangspunkt til at sikre det bedst mulige forsvarsforlig.

Andre læste også

Forsvaret er ramt af sin egen bemandingssucces

Abonnement
INTERVIEW. Når Forsvaret fattes penge, har det blandt andet at gøre med uventet succes på bemandingsfronten, fortæller viceforsvarschef Kenneth Pedersen. Han forstår soldaternes frustrationer over tvungen afspadsering, ansættelsesstop og mangel på basale fornødenheder, men maner til besindighed. Det er nødvendigt at slå bremserne i, så tempoet er afstemt med...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer