“Jo, vi forstår godt de nye officersuddannelser”

6
Nicolas T. Veicherts er i dag oberst og chef for Hærens Officersskole. Billedet er taget i marts 2016, da han var oberstløjtnant og chef for Institut for Sprog og Kultur under Forsvarsakademiet på Svanemøllens Kaserne.

DEBAT: Officersuddannelserne virker efter hensigten, og både de nuværende og potentielle ansøgere forstår udmærket fagmål, fagplaner og lektionsplaner. Det skriver chefen for Hærens Officersskole, oberst Nicolas Veichert, i dette svar til Anders Puck Nielsen.

Dette indlæg har været forsøgt bragt i diskussionsforummet Disqus under Anders Puck Nielsens blog om de nye officersuddannelser. Indlægget bliver desværre slettet af Disqus, og derfor bringer OLFI det her i sin fulde længde.

Efter min vurdering begår APN den fejl at sætte sig ned i bunden af maskinrummet (som han i øvrigt kender ret godt fra sin tid på Forsvarsakademiet) for derefter at konstatere, at der er beskidt, at det larmer, og at det kan være svært at se det store billede. Derfor kommer kritikken også til at handle om, at ikke alle knapper er lige store eller i samme farve frem for at forholde sig til output; nemlig om skibet sejler det rigtige sted hen – og det gør det.

Som chef for Hærens Officersskole forlader jeg herefter det maritime eksempel og uddyber mit perspektiv på hærens officersuddannelse. Officersuddannelsen i Hæren er en infanteridelingsføreruddannelse, der består af en sergentuddannelse på 9 måneder og en diplomuddannelsesperiode på 18 måneder. Eftersom Hæren ikke kun skal bruge infanteridelingsførere, afsluttes uddannelsen med 4-5 måneders specialisering ved eksempelvis Telegrafregimentet, Ingeniørregimentet eller Hærens Kamp og Ildsstøtteskole. I alt 32 måneders uddannelse.

Den uddannelse har vi så sent som onsdag i denne uge på Frederiksberg Slot præsenteret for ca. 50 interesserede bachelorer, sergenter og gymnasiaster – og det er ikke mit indtryk, at de var særligt forvirrede, da de gik. Ej heller er det min vurdering, at kadetterne, der lige nu er i gang med uddannelsen, har svært ved at forstå de fagmål, fagplaner og lektionsplaner, som vi i øvrigt altid har anvendt som uddannelsesværktøjer, men som vi i dag kalder noget andet.

Uddannelsen lever op til profilen

Og for lige at slå det helt fast: Den uddannelse vi leverer lever selvfølgelig op til profilen for en hærofficer, som den er udviklet af Hæren og Forsvarsakademiet. Alt andet ville da være tosset. En pointe, som toppes op af, at det er nogle af hærens dygtigste majorer og kaptajner, der underviser på uddannelsen.

Efter min vurdering beskriver APN nogle udfordringer, som enhver, der har set Das Boot, ved nok skal blive ordnet af Johan nede i maskinen. Min opfordring til APN er at blive på broen og som chef konstatere, at han og hans kommende kammerater fra officersskolerne fortsat vil tage kommando, gå forrest og gøre Danmark, danskerne og Forsvaret stolte.

Men – for nu at parafrasere en anden god krigsfilm – eftersom negative vibrationer kan ødelægge enhver god plan (skrevet med et smil), vil jeg lige benytte lejligheden til at redegøre for de muligheder, man har for at komme ind på officersskolerne. Og hvis der er flere veje i de andre værn, end dem jeg nævner, så er det kun godt.

Uddannelse til officer med fuld løn

Fra gymnasiet kan man tage en bacheloruddannelse på SU og efter sin bachelor søge ind på officersuddannelsen med løn. Den gennemføres på 32 måneder som beskrevet ovenfor. Hvis man fra gymnasiet ikke er til SU, men til en månedsløn, der begynder ved 21.000 kr. om måneden, kan man søge ind på løjtnantsuddannelsen, hvorfra man ca. fire år senere kan træde ind på officersuddannelsen – fortsat med løn. Nu er officersuddannelsen dog mindst ni måneder kortere, fordi man allerede er løjtnant.

Hvis man allerede er sergent og vil være officer skal man tage en akademiuddannelse med løn, hvorefter man kan træde ind på officersuddannelsen, igen minus de 9 mdr. sergentskole, som man jo har gennemført tidligere. Og uanset vejen til officersuddannelsen går den via Forsvarets Rekrutterings optagelsesprøver.

Næste orienteringsarrangement om officersuddannelserne er på Svanemøllens Kaserne nu på lørdag den 11. marts kl. 10. Dersom debatørerne her på siden har tid, er de velkomne til at kigge forbi til en fortsat drøftelse af officersuddannelserne. Tag gerne jeres børn med, hvis de allerede er sergenter – eller er i gang med gymnasiet eller en højere uddannelse – og spørg dem bagefter om de er forvirrede. Jeg tror, de vil være begejstrede.

Konklusionen er brygget på en tynd kop te

PS: om blogindlæggets overskrift (“Selv på Forsvarsakademiet forstår man ikk de nye officersuddannelser”, red.): APN har uddybet sit eksempel, der førte til blogindlæggets overskrift – og det er derfor nu tydeligt, at jeg og andre misforstod pointen med overskriften.

Det ændrer dog ikke ved, at det er en meget, meget tynd kop te at konkludere, at fordi vi i et jobopslag bruger ordet ”officersgrunduddannelse” (som alle potentielle ansøgere vil forstå helt entydigt), så konkluderer APN, at ”selv på Forsvarsakademiet forstår man ikke de ny officersuddannelser”. Det gør vi – og det ved jeg også, at APN gør.

Jeg er en ivrig bruger af OLFI – og jeg vil derfor fastholde, at redaktøren har et ansvar for den misvisende overskrift, fordi han får skarpvinklet debatten på en måde, der risikerer at fremme forsvars-/angrebspositione r, mundhuggerier og trolls frem for debat. Og helt ærligt: Jeg tror ikke at der er mange, der gider tage en tur “på bloggen”, når udgangspunktet er en overskrift, der antyder, at man er mere eller mindre inkompetent. Nu har jeg gjort gjort det og i øvrigt i processen hygget mig med at ryge i en eller anden form for karantænefilter en hel del gange 🙂

Nicolas T. Veichert er oberst og chef for Hærens Officersskole.

guest
6 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer