Natos forhold til Rusland udvikler sig som en løbende sinuskurve

6
Jakob Henius er oberst og assisterende stabschef ved Headquarters Allied Rapid Reaction Corps (ARRC) i England. Siden 1992 har han været udsendt syv gange til missioner i Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Irak og Mali, og CV'et tæller bl.a. stillinger som militærassistent for FN's styrkechef i Mali, uddannelseschef på Forsvarsakademiet, chef for de akademiske programmer på NATO Defense College og chef for plan-centeret ved DANILOG. Privatfoto

BLOG: Mange gnider sig i hænderne over udsigten til at vende tilbage til en sikkerhedspolitisk situation som under Den Kolde Krig. Men vi gør klogt i at sikre den fulde fleksibilitet, for lige pludselig er vi måske blevet gode venner med Rusland igen, skriver oberst Jakob Henius fra England.

Efter Ruslands annektering af Krim i 2015 og den fortsatte russiske støtte til de østukrainske separatister er vi godt i gang med at genopfinde den Kolde Krig. Er det nødvendigt? Og hvis det ikke er; er det så en slags beskæftigelsesterapi, fordi Vesten er blevet træt af krige i Mellemøsten og Afghanistan og foreløbigt har besejret piraterne ud for Østafrika? Vi bør i hvert fald tænke os godt om, før vi transformerer vores sikkerheds- og forsvarsstrukturer så meget, at vi ikke kan komme tilbage til vores udgangspunkt. Den Kolde Krig fra 1945-89 var trods alt en undtagelse i verdenshistorien.

Hvis vi betragter Vestens forhold til Rusland i historisk perspektiv, ser vi en sinuskurve – snart er forholdet godt, snart skidt. Vi behøver ikke begrænse vores udsyn til tiden efter Sovjetunionens fald; man kunne iagttage den samme rytme under det kommunistiske styre. Og selv i zar-tiden var de stærkeste vestlige magter i perioder ven – og i andre perioder fjende (kold eller varm) – med Rusland. Det seneste lavpunkt var i årene efter Ruslands korte krig med Georgien i 2008. Men efter få år var relationerne igen normaliseret.

Så det ser jo ud til, at vi altid kommer tilbage på et rimeligt fornuftigt spor med Rusland. Hvorfor går det sådan hver gang? Det gør det navnlig, fordi Vesten og Rusland har brug for hinanden. Det har vi for det første af hensyn til det handelssamkvem, som begge parter, og især Rusland, lever godt af. Og på grund af vores gensidige evne til at ødelægge hinanden med atomvåben har vi for det andet et naturligt behov for ikke at lade uoverensstemmelser eskalere til krig.

Rusland har behov for et ydre fjendebillede

For det tredje har Rusland – og navnlig den russiske præsident – brug for Nato som det skræmmebillede, han kan holde frem for sin befolkning for at sikre indre sammenhæng; et behov som er særligt akut i et Rusland, der er kriseramt som følge af faldende energipriser, skæv demografisk udvikling og enorme forskelle på rig og fattig; med andre ord et Rusland med skrøbelig sammenhængskraft. Det er for øvrigt af nøjagtig samme grund – altså behovet for at opretholde ydre fjender og indre sammenhold – at Rusland greb chancen, da den bød sig, og satte sig op imod Ukraine og bl.a. tog Krim.

Det store spørgsmål er derfor: Er det radikalt anderledes denne gang? Har vi grund til at tro, at Rusland grundlæggende skulle ønske – eller blot overveje – at udfordre Vesten til en eksistenskamp? Eller at Rusland skulle ønske at udfordre – og dermed risikere at udløse – Natos Artikel 5 (musketer-eden) ved at krænke blot et enkelt NATO-medlem? Jeg mener, at det er svært at tro. Mit gæt er, at Rusland netop ikke har behov for en konfrontation med Vesten og derfor næppe vil vove at udfordre f.eks. de baltiske lande eller Polen på en måde, som indebærer den mindste risiko for, at Nato skulle finde på at aktivere Artikel 5.

Der tales om cyber warfare, men også her må Rusland træde varsomt, for hvis man går videre end til blot ”drillerier”, vil man formentlig risikere at efterlade sig digitale spor, som vil blive eftertrykkeligt straffet.

Bjørnetjeneste at transformere Nato?

Der er ingen tvivl om, at vi altid bør holde godt øje med Rusland. Og vi skal aldrig ignorere russiske provokationer; slet ikke hvis de er rettet mod Nato-lande. Men hvor langt skal Vesten gå, når Rusland har optrådt urimeligt aggressivt over for en nabo, som ikke er medlem af vores alliance? Det er uden tvivl rigtigt af Vesten at støtte Ukraine politisk, økonomisk og moralsk, men vi gør måske os selv en bjørnetjeneste ved igen at forsøge at transformere Nato, denne gang til noget som skal minde om det, vi kunne – eller i hvert fald ønskede at kunne – under Den Kolde Krig.

Den påbegyndte transformation af vores kapaciteter og strukturer betyder i praksis, at Vesten, og herunder Danmark, vil få endnu færre ressourcer til at håndtere sikkerhedsmæssige udfordringer, som ligger langt fra vores østflanke – f.eks. i Afrika og Mellemøsten. Det er udfordringer, som allerede i dag er betydelige, og som formentlig kun vil vokse sig værre, hvis vi ikke gør mere ved dem. I stedet går vi Putins ærinde på i hvert fald ét punkt; nemlig ved at puste os op som den ydre fjende, han så gerne lader Nato være over for sin egen befolkning.

Jeg har på det seneste mødt mange, som gnider sig i hænderne over udsigten til at vende tilbage Den Kolde Krigs mere ukomplicerede koncepter, herunder klassiske war-fighting temaer som ild og bevægelse, genetableringen af troppeenheden, kamp mod en symmetrisk fjende inden for veldefinerede rum osv. Men jeg tror, vi gør klogt i at sikre, at vi bevarer den fulde fleksibilitet, så vi hurtigt kan vende tilbage til den aktivistiske udenrigspolitiks mere komplekse dagsorden. For lige pludselig er vi måske blevet gode venner med Rusland igen.

guest
6 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer