spot_img

Forsvarsministeriet trækker tavst i land om uniformsforbud

Forsvarsministeriet har i al stilhed droppet arbejdet med at udarbejde regler, der ville begrænse de ansattes ytringsfrihed ved at forbyde dem at udtale sig privat om Forsvaret iført uniform. Justitsministeriets nye vejledning er årsagen, lyder det fra ministeriet.

Forsvarets ansatte skal ikke smide uniformen, såfremt de offentligt ønsker at kritisere Forsvaret eller Forsvarets øverste ledelse. Det står fast, efter at Forsvarsministeriet i al stilhed har valgt at indstille arbejdet med at skrive nogle interne retningslinjer, der skulle få de ansatte til at afstå fra at udtale sig privat om Forsvaret iført uniform.

Grith Poulsen er kontorchef i Forsvarsministeriets Koncern HR. Ifølge hende har Forsvarsministeriet opgivet arbejdet, fordi Justitsministeriet i oktober udgav en opdateret “Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed“, som de faglige organisationer i Forsvaret fandt fuldt tilstrækkelig.

Var det en fejl at forsøge at skrive nogle sort-hvide retningslinger, som bl.a. skulle indeholde bestemmelser om udtalelser som privatperson iført uniform?

»Nej, det synes jeg ikke. At have ambitionen om at lave klare retningslinjer er god. Men tingene er bare ikke sort-hvide, og det viste sig ikke praktisk muligt. Der er for stor risko for, at det bliver opfattet som en indskrænkelse af ytringsfriheden. Og siden blev vi så overhalet inden om af Justitsministeriets vejledning,« siger Grith Poulsen.

Læs også: Forsvaret gav ulovlig ordre til åbenmundet kaptajn

Skulle lægge uniformen for at udtale sig privat

Ifølge hende kunne Forsvarets medarbejdere med rette spørge, om der gjaldt nogle yderligere retningslinjer på Forsvarsministeriets område, såfremt ministeriet var gået videre med arbejdet.

»Der har vi lænet os op ad de faglige organisationer, som har været meget tilfredse med Justitsministeriets retningslinjer,« siger Grith Poulsen.

Arbejdet blev sat i gang i sommer, efter at daværende forsvarsminister Peter Christensen (V) i forbindelse med et samråd i Folketingets Forsvarsudvalg om netop ytringsfrihed sagde, at ansatte i Forsvaret for klarhedens skyld skulle lægge uniformen, hvis de ville udtale sig privat om Forsvaret.

»En uniform repræsenterer andet og mere end en selv. Det er hele ideen med en uniform. For at modtagerne ikke skal være i tvivl, og for at vi kan have en åben og fri debat i Forsvaret, så forventer jeg, at når man har uniform på, så udtaler man sig på myndighedens vegne, og har man ikke det, så udtaler man sig på egne vegne,« sagde Peter Christensen den 23. juni.

Udtalelsen fik efterfølgende kritikken til at hagle ned over ministeren fra både de faglige organisationer og juridiske eksperter med speciale i offentligt ansattes ytringsfrihed. Og få dage efter ministerens opsigtsvækkende udtalelse rettede ombudsmanden en ram kritik af daværende forsvarschef Peter Bartram, som på en række møder med Forsvarets medarbejdere havde truet med at fyre illoyale medarbejdere.

Læs også: Professor om ytringsfrihed i Forsvaret:»Det blæser i den helt forkerte retning«

Loyalitet at kritisere sin arbejdsplads

Ud over at svinge pisken over forsvarschefen har ombudsmanden løbende kritiseret diverse ledelser i offentlige virksomheder og styrelser for at knægte offentligt ansattes ytringsfrihed, og det var da også baggrunden for at udarbejde den opdaterede vejledning. I den kan man læse, at ytringsfriheden har meget vide rammer, så længe man udtaler sig som privatperson og husker på nogle få forbehold som eksempelvis ikke at bryde sin tavshedspligt eller fremsætte injurier.

Læs også: Kan Forsvarets ansatte have tillid til chefen – og hans minister

»Holder man sig inden for disse rammer, må man som udgangspunkt sige, hvad man vil. Det gælder, selv om man udtaler sig kritisk over for sin arbejdsplads. Det gælder også, selv om man ikke først har rejst kritikken internt eller i øvrigt orienteret sin ledelse,« står der i vejledningen.

Der står heller intet om, at medarbejdere i den offentlige sektor ikke må udtale sig iført arbejdstøj. Tvært imod opfordrer Justitsministeriet offentligt ansatte til at blande sig i den offentlige debat til gavn og glæde for demokratiet, ligesom Justitsministeriet understreger, at debat og åbenhed bør fremmes internt på den enkelte arbejdsplads. Her spiller ledelsen en væsentlig rolle for, at der skabes en kultur, hvor det er både legitimt og velset, at man viser interesse for og debatterer arbejdspladsens forhold.

»Både ledere og medarbejdere bør være bevidste om, at loyalitet mod arbejdspladsen ikke blot betyder, at man udviser respekt for de trufne beslutninger, men også at man på konstruktiv vis påpeger eventuelle kritiske forhold.«

Ministerium går stille med dørene

Selv om debatten om ytringsfrihed fyldte meget i foråret og hen over sommeren, har Forsvarsministeriet ikke fundet anledning til at udsende nogen pressemeddelelse om det indstillede arbejde eller skrive en nyhed på ministeriets egen hjemmeside. Og hvorfor egentlig ikke?

»I min optik orienterer vi medarbejderne bedst gennem de underliggende styrelser og de faglige organisationer. Vi foretager mange ting i Forsvarsministeriet, som ikke bliver meldt ud i pressemeddelelser eller i nyheder på vores hjemmeside,« siger Grith Poulsen.

Læs også: Professor:»Det nytter ikke, at ledelsen menings-monopoliserer hele etaten«

Er du ikke bange for, at medarbejdernes frygt for at udtale sig forbliver intakt, når ministeren i sin tid meldte så bombastisk ud – og at det nu skal komme fra de faglige organisationer, at de gerne må udtale sig i uniform – i stedet for ved en klar og offentlig udmelding fra ministeren eller ministeriet?

»Medarbejdernes frygt for at udtale sig bliver hverken større eller mindre af, at der kommer en historie på Forsvarsministeriets hjemmeside eller i pressen. Det vil altid være et spørgsmål om, hvad medarbejderne oplever i deres hverdag,« siger Grith Poulsen.

Dumt ikke at gå offensivt ud i offentligheden

Hos de faglige organisationer glæder formændene sig over Forsvarsministeriets U-vending.

»Offentligt ansatte har ytringsfrihed, og den frihed gælder selvfølgelig også for Forsvarets ansatte. Punktum. Jeg er glad for, at vi alle deler den opfattelse,« siger Flemming Vinther fra HKKF, og han bliver bakket op af CS-formand Jesper K. Hansen.

Fire faglige organisationer: Glem det, forsvarsminister!

»Nu hvor vi er enige om, at der er ytringsfrihed i Forsvaret, forventer jeg, at vi kan se fremad, og at Forsvarets ledelse med den nye forsvarschef i spidsen vil opmuntre til en åben debatkultur i forsvaret, hvor de ansatte ikke er bange for at ytre sig,« siger han med henvisning til general Bjørn Bisserup, der tiltrådte som ny forsvarschef tirsdag.

Samme toner lyder fra officersformand Niels Tønning, som undrer sig over, at ministeriet ikke benytter lejligheden til at melde historien ordentligt ud i stedet for bare at orientere styrelserne og de faglige organisationer.

»Jeg synes, at ministeriet forsømmer en mulighed for at høste lidt roser på det. Hvis man var gået offentligt ud og havde sagt det til medarbejderne, så havde det været en positiv historie. Det er dumt ikke at gøre, når ministeriet nu faktisk kommer personellet i møde,« siger han.

Andre læste også

Et kriseramt Boeing retter blikket mod Europa og udvider på hjemmebanen

Abonnement
REPORTAGE: Boeings civile forretning står i problemer til halsen, men koncernens forsvarsgren øjner store salg til et oprustningsvilligt Europa. Senere på måneden viser Boeing sine produkter frem på flyshowet i Farnborough, og som en del af optakten inviterede flygiganten OLFI og en række andre europæiske og amerikanske forsvarsmedier på...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer