Et referat fra en debriefing af besætningen på chefkampvognen efter Operation Bøllebank i 1994 viser, at eskadronchefen øjensynligt gav skudordre til delingsfører Erik Kirk i 2. deling. Dette postulat modsiges i en kommende radiodokumentar på DR.

Dokumentet er håndskrevet og ikke dateret. I toppen står der »QL1 Besætning”, og nedenunder kan man læse notaterne fra den første og umiddelbare debriefing foretaget af besætningen på en kampvogn med kaldetallet QL1. Det er kaldetallet for eskadronchefen, mens BQ er kaldetallet for delingsføreren i 2. deling.

»BQ får ordre af QL1 Til ildåbning (pil) efter 2 del ildåbning stilner ilden mod byen lidt af.«

Det enlige stykke A4 papir er med over 22 års forsinkelse blevet højaktuelt, fordi det øjensynligt punkterer en af de mere sejlivede myter om den navnkundige Operation Bøllebank, som udspillede sig i det nordlige Bosnien sydøst for Tuzla fredag den 29. april 1994. I en kommende radiodokumentar på DR P1 efter nytår står en række veteraner fra dengang frem og retter en hård kritik mod eskadronchefen under Operation Bøllebank. Han hedder Carsten Rasmussen og er i dag brigadegeneral og Danmarks forsvarsattaché i Kina.

Artiklen fortsætter under billedet …

Bjerget Vis (i forgrunden) mod syd blev også kaldt "Sukkertoppen", og det var her fra, at de serbiske stillinger kunne beskyde hele området omkring lufthavnen i Tuzla. Billedet er taget fra eskadronchefens kampvogn med kaldetallet QL1 på vejen mellem Saraci og Kalesija. Privatfoto
Bjerget Vis (i forgrunden) mod syd blev også kaldt “Sukkertoppen”, og det var her fra, at de serbiske stillinger kunne beskyde hele området omkring lufthavnen i Tuzla. Billedet er taget fra eskadronchefens kampvogn med kaldetallet QL1 på vejen mellem Saraci og Kalesija. Privatfoto

Dokumentarudsendelsen bygger på et 10 år gammelt interview med chefsergent Erik Kirk, som under Operation Bøllebank var delingsfører i 2. deling. Interviewet blev givet til DR-journalisten Kasper Søegaard med den klausul, at interviewet først måtte offentliggøres, når Erik Kirk enten havde forladt Forsvaret eller var afgået ved døden. Erik Kirk døde i 2014.

Beskylder Møller for at dække over eskadronchefen

Ifølge Kasper Søegaard siger Erik Kirk i dokumentarudsendelsen, at 2. deling aldrig fik nogen skudordre fra hverken bataljonen eller eskadronchefen, og at eskadronchefen slet ikke var at høre på radioen under hele operationen. Han skulle ifølge Erik Kirk og en række øvrige kilder i eskadronen være ramt af en art granatchok og kun være reddet af, at daværende oberstløjtnant Lars R. Møller gik ind og overtog føringen under operationen. Erik Kirk og kritikerne beskylder ligeledes Lars R. Møller for efterfølgende at have dækket over Carsten Rasmussen og det, som kritikerne kalder et massivt ledelsessvigt.

Læs også: Sammensværgelse om Operation Bøllebank afsløret

På eskadronchefens kampvogn under Operation Bøllebank kørte ud over Carsten Rasmussen selv også Lars R. Møller, en skytte, hjælper og kører. Skytten hed Torben Schou. Ifølge ham mødtes de tre besætningsmedlemmer på kampvognen umiddelbart efter Operation Bøllebank for at gennemføre deres egen debriefing, og ifølge ham stammer det håndskrevne dokument fra denne briefing.

Torben Schou er i dag 47 år og aktiv i Hjemmeværnet, hvor han er sundheds- og træningsvejleder i Holstebro. Civilt er han elansvarlig på Jeldwen i Herning. Privatfoto
Torben Schou er i dag 47 år og aktiv i Hjemmeværnet, hvor han er sundheds- og træningsvejleder i Holstebro. Civilt er han elansvarlig på Jeldwen i Herning. Privatfoto

»Det var et dokument, som vi selv forfattede. Jeg ved ikke hvem af os, der skrev det, men min kone siger, at det er min håndskrift. Jeg ved bare, at vi sad og skrev det ned for at have tingene på plads,« siger Torben Schou.

Ifølge både ham og Carsten Rasmussen deltog sidstnævnte ikke i nogen debriefing af begivehederne på chefkampvognen, fordi han i dagene efter Bøllebank var travlt optaget af at skrive rapport til FN og svare på spørgsmål fra den danske presse. I øvrigt et valg, som Carsten Rasmussen også får kritik for med 22 års forsinkelse i den kommende radiodokumentar.

“Det er ikke en handlingslammet mand”

Spørger man i dag Torben Schou, hvordan Carsten Rasmussen handlede og agerede som eskadronchef under Operation Bøllebank, falder svaret prompte:

»Dét, der står i dét dokument, er dét, der skete på chefkampvognen. Længere er den ikke.«

Hvordan husker du chefens optræden under Operation Bøllebank? Var han til stede, gav han ordrer, og var han på radioen?

»Han agerede, som beskrevet. Vi var i kampstillinger, og vi prøvede at køre frem. Vi reagerede på, at der blev meldt om kampvogne på ”Sukkertoppen” (bjerget Vis med serbiske stillinger), fordi vi kunne ”flanke” dem i forhold til 2. deling. Det prøvede vi at få indsigt på. Det er ikke en handlingslammet mand, der gør det. Det kan jeg stå ved, og det kan køreren også. Der var ingen tvivl,« siger Torben Schou.

Læs også: Deltagerne i Operation Bøllebank går i krig igen – mod hinanden

Ifølge ham er det køreren på chefkampvognen, som har fundet det gamle dokument i gemmerne på sit loft. Torben Schou afviser således, at der skulle være tale om et dokument, som er blevet forfattet posthumt, eller at skriften i margen skulle være lavet som en senere tilføjelse. Køreren selv ønsker ikke at stille op til interview.

Artiklen fortsætter under billedet …

Torben Schou var skytte på eskadronchefens kampvogn med kaldetallet QL1. Her har den gjort holdt sammen umiddelbart inden, at den sammen med dele af eskadronen skal eskortere en konvoj ad Mario Road, som var forsyningslinjen mellem Sarajevo og Tuzla. Privatfoto eskadronen står han ved siden af kampvognen på Mario Road var åbningen fra Sarajevo mod Tuzla - åbent for at de kunne få forsyninger. der hvor T14 lå. kunne udpege målene.
Torben Schou var skytte på eskadronchefens kampvogn med kaldetallet QL1. Her har den gjort holdt umiddelbart inden, at den sammen med dele af eskadronen skal eskortere en konvoj ad Mario Road, som var forsyningslinjen mellem Sarajevo og Tuzla. Privatfoto

Tror ikke på dokumentets ordlyd

Jakob Hansen var næstkommanderende i 2. deling under Erik Kirk og kommandør på den kampvogn, som først åbnede ild under Operation Bøllebank og afgav flest skud under hele træfningen. Han er en af dem, som står frem i den kommende dokumentarudsendelse og bakker sin delingsfører op. Ligeledes har han skrevet et ”anklageskrift” i 10 punkter mod ledelsen af Operation Bøllebank, som man kunne læse her på OLFI i sidste uge.

Jakob Hansen er 47 år og forlod Forsvaret i 1996 som oversergent. Som soldat var han udsendt til Krajina i Kroatien i 1992 og med kampvognseskadronen i NORDBAT2 til Tuzla i 1994. Jakob Hansen driver i dag et lejr- og kursuscenter ved Ribe. Privatfoto
Jakob Hansen er 47 år og forlod Forsvaret i 1996 som oversergent. Som soldat var han udsendt til Krajina i Kroatien i 1992 og med kampvognseskadronen i NORDBAT2 til Tuzla i 1994. Jakob Hansen driver i dag et lejr- og kursuscenter ved Ribe. Privatfoto

På trods af ovenstående håndskrevne dokument fastholder Jakob Hansen, at 2. deling aldrig modtog nogen skudordre fra hverken Carsten Rasmussen eller Lars R. Møller, som var næstkommanderende i den nordiske bataljon NORDBAT 2.

Hvad er din kommentar til det dokument, hvor der står, at eskadronchefen giver skudordre til 2. deling?

»Det tror vi ikke på. Vi har ikke hørt noget. Der er divergerende opfattelser, men hovedparten på radioerne har ikke hørt noget.«

I stedet hæfter Jakob Hansen sig ved det øvrige indhold af det håndskrevne dokument.

»Det bekræfter hvor meget, der var brug for ledelse den aften. De taber 3’er vognen i 1. deling (EA, red.) på grund af materiel skade, og på grund af manglende “recce” (rekognoscering, red.) har samme vogn ingen anelse om, hvor han skal dreje op til Tango 2. Men Carsten Rasmussen fastholder, at der ikke var brug for ledelse og føring under Operation Bøllebank, fordi han havde givet ordren hjemmefra.«

Er det da ikke korrekt?

»Han påstår, at vi havde indøvet Operation Bøllebank fire gange, men det passer jo ikke. Kommandøren var slet ikke kommandør til hverdag, men kørte på en spejder-GD (firehjulstrukket jeep-lignende køretøj, red.). Men fordi der var ferierotation, var han blevet smidt op på en kampvogn. Han kendte ikke ruten og var tabt af sin delingsfører, som valgte at fuldføre sin mission uden at vente på den sidste kampvogn. I stedet rodede han rundt nede ved siden af eskadronchefen, og alligevel var der ikke brug for føring? Der var fuldstændig panik, men Carsten Rasmussen mener fortsat ikke, at der var brug for ledelse.«

Beskyldninger har intet på sig

I en kampvogneskadron bygger meget af kampen på indøvede standarder, ligesom det er en stående forholdsordre, at føreren på kamppladsen har kommandoen. Det var ifølge såvel eskadronchef Carsten Rasmussen som Lars R. Møller derfor både naturligt og helt efter bogen, at Erik Kirk som delingsfører 2 selv ledede kampen omkring 2. deling. Det håndskrevne dokument viser imidlertid, at eskadronchefen var både til stede og aktiv i føringen. Det mener i hvert fald hovedpersonen selv.

»Jeg konkluderer på baggrund af min besætnings egen debriefing, at beskyldningerne, om at jeg var handlingslammet under Operation Bøllebank, intet har på sig. Jeg kan også konkludere, at jeg gav ordren til ildåbning, da jeg har fået den af Lars Møller. I øvrigt bekræfter debriefingen også, at det var mig, der ledede eskadronen under Operation Bøllebank, og den bekræfter hændelsesforløbet, som jeg selv husker det. Selvfølgelig er der nuancer. Men det her var en kampsituation, så det overrasker mig ikke,« siger Carsten Rasmussen.

Artiklen fortsætter under billedet …

Dette er en tegning af den oprindelige plan for Operation Bøllebank. Foto: Youtube/Bøllebank i erindring
Dette er en tegning af den oprindelige plan for Operation Bøllebank. Foto: Youtube/Bøllebank i erindring

Efter Operation Bøllebank var Carsten Rasmussen optaget af at afrapportere til FN og svare på spørgsmål fra den danske presse, som var meget interesseret i at høre om operationen. Han var derfor ikke til stede i den første debriefing af besætningen på QL1, og han var heller ikke til stede, da oversergent J.C. Jensen fra bataljonens observations-PMV gennemførte den officielle debriefing af besætningen.

“Jeg ligger under vognen”

Denne debriefing foreligger der et maskinskrevet udskrift af, og heraf fremgår det, at Carsten Rasmussen under et stop ved Saraziplan skulle have udtalt følgende:

»Hvis vi bliver beskudt, så bliv holdende, jeg ligger under vognen.«

Artiklen fortsætter under billedet …

20161226_debrief_bollebank

Ifølge Carsten Rasmussen kan netop denne passage være en af årsagerne til det, som han selv kalder ondsindede rygter om sin egen manglende tilstedeværelse under Operation Bøllebank – med hentydning til, at han skulle have ligget under en kampvogn. Overfor OLFI uddyber Carsten Rasmussen.

»Når jeg stod af vognen, sagde jeg altid: Hvis vi bliver beskudt, holder I stille, jeg ligger under vognen. Det er normalt for kampvognsfolk, at man kan gøre det, hvis man er afsiddet. Det er meget hurtigere at lægge sig under en vogn end at søge op i den, når man er under artilleribeskydning, hvor det fyger med granatsplinter om ørerne.«

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer