Flyver Seahawken allerede ulovligt?

8
En af Forsvarets nye MH-60R Seahawk letter i efteråret fra "Vædderen" ved Færøerne. Forsvaret

Ifølge luftfartsloven skal militære luftfartøjer følge civil lovgivning, og kun forsvarsministeren kan træffe afgørelse om at fravige den civile lovgivning. Forsvarsministeren har ikke svaret på spørgsmål om dette forhold.

Forsvarets nye maritime helikopter – den amerikanske MH-60R Seahawk – lever ikke op til den civile danske luftfartslov, fordi den ikke har monteret det såkaldte flotation system. Det er en slags maritim airbag, som puster sig automatisk op i tilfælde af nødlanding på vand og giver besætning og passagerer mulighed for at evakuere uden at gå med helikopteren ned.

Læs også: Sikkerhed som vinden blæser

Ifølge luftfartsloven er en helikopter uden flotation bandlyst til passagertransport i mere end 10 minutters flyvning over vand, hvilket bl.a. fremgår af bestemmelse BL-12 punkt 7.2.10.1:

»Alle helikoptere, der anvendes til flyvning over vand, skal være udstyret med en permanent eller hurtig udfoldelig flyde-anordning, der muliggør, at helikopteren kan nødlande sikkert på vand.«

Artiklen fortsætter under billedet …

Ifølge Forsvarets og Flyvevåbnets interne regler skal Forsvaret følge civil lovgivning med mindre, at forsvarsministeren har truffet beslutning om noget andet. Foto: Ernstved
Ifølge Forsvarets og Flyvevåbnets interne regler skal Forsvaret følge civil lovgivning med mindre, at forsvarsministeren har truffet beslutning om noget andet. Foto: Ernstved

Forsvaret skal følge civil lovgivning

Det fremgår ligeledes, at Forsvaret skal følge den civile lovgivning, med mindre forsvarsministeren træffer afgørelse om noget andet.

“Bestemmelse om, i hvilken udstrækning og eventuelt med hvilke ændringer og tilføjelser de i denne lov fastsatte bestemmelser om civil luftfart og de i medfør heraf udfærdigede forskrifter skal få anvendelse på danske militære luftfartøjer og i øvrigt i forbindelse med militær luftfart, træffes af forsvarsministeren,” står der i luftfartslovens §154.

OLFI har forgæves forsøgt at få forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksen (V) til at svare på, om han eller en af hans forgængere har givet tilladelse til flyvning med en militær helikopter uden flotation system. Helt konkret har OLFi spurgt:

“Har ministeren truffet beslutning om, at Seahawk ikke behøver følge den civile luftfartslovgivning, hvad angår flotation?”

Svarer i øst på spørgsmål i vest

Men forsvarsministeren svarer ikke på spørgsmålet i den mail, som Forsvarsministeriet har sendt med forsvarsministerens skriftlige kommentar:

”Beslutningen om købet af Seahawk blev truffet på baggrund af en militærfaglig indstilling fra Forsvaret. Vi har købt en velafprøvet og driftssikker helikopter som anvendes af andre lande, og hvor der kun er sket ganske få danske tilpasninger,” lyder det fra Claus Hjorth Frederiksen.

Forsvaret har købt i alt ni Seahawk, og de første fire blev leveret i år. I efteråret var en af de nye danske helikoptere med et inspektionsskib på Færøerne for at gennemføre den såkaldte SHOL test, som skal afklare de vejrmæssige grænser for at lette og lande på inspektionsskibene.

Helikopterne bliver indfaset i løbet af foråret, men opererer reelt set allerede i det danske forsvar. Spørgsmålet er, om de gør det lovligt? OLFI venter stadig på et fyldestgørende svar fra Forsvarsministeriet.

guest
8 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer