spot_img

Tiden er den største udfordring i transformationen til F-35

BAGGRUND: På Flyvestation Skrydstrup fortsætter arbejdet med F-16, mens de indledende øvelser i omstillingen til F-35 er begyndt. Logistikchefen forudser to store udfordringer, men glæder sig lige som det øvrige personale til at komme i gang med transformationen.

Udefra ligner Flyvestation Skrydstrup sig selv. Intet har umiddelbart forandret sig, siden Folketinget i juni besluttede at investere 56 mia. kr. i 27 styk nye F-35 Joint Strike Fighter (JSF) fra den amerikanske producent Lockheed Martin. Men kigger man bag facaden, foregår der i øjeblikket masser af aktiviteter, som går ud på at få processen sat ordentligt på skinner.

F-35 vil først være fuldt implementeret på Flyvestation Skrydstrup om mere end 10 år. Det kan umiddelbart virke som en meget lang tidshorisont, men det er det ikke. De første fly forventes at lande i Sønderjylland om seks år. Til den tid skal de nye faciliteter være på plads, uddannet personel skal være klar til at håndtere – og ikke mindst at flyve – de nye fly, samtidig med at man fortsat flyver F-16 og holder hele den gamle struktur i gang. Det er denne jongleren med to fly i luften, som bliver en af de største udfordringer i transformationen. Det fortæller oberst Anders Rex med flyvernavnet ERA, som er chef for Fighter Wing Skrydstrup.

Oberst Anders Rex med flyvernavnet ERA er chef for Fighter Wing Skrydstrup. Her ses han ved en model af F-35, som står i lokalet ved siden af hans kontor. Foto: Ernstved
Oberst Anders Rex med flyvernavnet ERA er chef for Fighter Wing Skrydstrup. Her ses han ved en model af F-35, som står i lokalet ved siden af hans kontor. Foto: Ernstved

“Flyvesikkerhed og kvalitetsledelse er nogle af de områder, som kommer til at fylde rigtig meget. Der vil være nogle år, hvor vi både har F-16 og F-35, og da bliver det afgørende at holde tungen lige i munden. Selv om det ene fly er på vej ind, og det andet er på vej ud, er det vigtigt, at vi ikke bruger kræfterne med 50 pct. hvert sted. Vi skal have 100 pct. fokus på flyvesikkerhed og driften på begge typer,” siger Anders Rex.

Flere flyvetimer mellem eftersyn

En af ERA’s nærmeste medarbejdere hedder Jan Nyman Nielsen. Han er oberstløjtnant og logistikchef ved Fighter Wing Skrydstrup og har blandt andet været udstationeret i Washington, hvor han fra 2008-2010 arbejdede for JSF-programmet. Han har også en fortid i Nyt Kampfly Program under Forsvarsministeriet, hvor han var med til at lave nogle af de analyser, som ligger til grund for kampflykontorets anbefalinger.

Læs også: Mange aspekter ved købet af F-35 minder om købet af F-16

Denne eftermiddag viser Jan Nyman Nielsen rundt på Flyvestation Skrydstrup og i Aircraft Maintenance Squadrons haller. Her står flere F-16 udtaget til det løbende 300-timers eftersyn, som tager mellem seks og otte uger at gennemføre. Fremadrettet skal flymekanikerne fortsat kunne vedligeholde de nye fly, men større eftersyn bliver foretaget i Italien, ligesom større motoreftersyn formentlig kommer til at foregå i Holland eller Norge. Til gengæld bliver intervallerne nogle andre, fortæller Jan Nyman Nielsen, mens han går op på et stillads for at vise nogle af detaljerne ved en F-16 adskilt i hoveddele.

Artiklen fortsætter under billedet …

Et dansk F-16 i gang med sit 300-timers eftersyn i Aircraft Maintenance Squadrons haller på Fighter Wing Skrydstrup. Nederst til venstre er det et blik ind i hallen for motoreftersyn. Det hele skal bygges om til modtagelsen af F-35 om et par år. Foto: Ernstved
Et dansk F-16 i gang med sit 300-timers eftersyn i Aircraft Maintenance Squadrons haller på Fighter Wing Skrydstrup. Nederst til venstre er det et blik ind i hallen for motoreftersyn. Det hele skal bygges om til modtagelsen af F-35 om et par år. Foto: Ernstved

“Eftersynene for F-35 er ikke endeligt defineret, men vi forventer at lave eftersyn op til et vist niveau. De store og mere omfattende eftersyn bliver formentlig foretaget et sted i Europa, men det bliver så efter 600 eller måske 1.000 flyvetimer. I dag har man i F-35 programmet stort fokus på, at alle komponenter skal være langtidsholdbare. Kan de kun holde 300 timer, bliver de redesignet for at for- øge eftersynsintervallerne,” fortæller Jan Nyman Nielsen.

Et puslespil at placere medarbejderne

Med sin stilling som logistikchef har han rigeligt at se til i den tranformation fra F-16 til F-35, som allerede er godt i gang. Ifølge Jan Nyman Nielsen handler meget af det indledende arbejde om at placere personellet i den fremtidige struktur. Hvem er så langt oppe i årene, at de skal følge F-16 ud af systemet, og hvem skal med over på det nye kampfly?

“Vi kigger på alle personelkategorierne og ser på, hvem der skal være i hvilken struktur, og hvem der skal sendes på uddannelse hvornår. Hele det puslespil bliver enormt spændende, men også meget udfordrende. Det fylder meget også hos de ansatte, som venter på at få noget at vide. Men så langt er vi ikke endnu,” siger Jan Nyman Nielsen.

Artiklen fortsætter under billedet …

Jan Nyman Nielsen er oberstløjtnant og logistikchef ved Fighter Wing Skrydstrup og har blandt andet været udstationeret i Washington, hvor han fra 2008-2010 arbejdede for JSF-programmet. Foto: Ernstved
Jan Nyman Nielsen er oberstløjtnant og logistikchef ved Fighter Wing Skrydstrup og har blandt andet været udstationeret i Washington, hvor han fra 2008-2010 arbejdede for JSF-programmet. Foto: Ernstved

I løbet af de seneste år har manglen på særligt flymekanikere været en udfordring for Fighter Wing Skrydstrup, og så sent som i efteråret 2015 var netop manglen på den personelgruppe årsagen til, at regeringen måtte trække de danske F-16-fly hjem fra Irak tidligere end håbet. Men ifølge Jan Nyman Nielsen er der håb, og i 2018 vil der være »fyldt op med flymekanikere i forhold til det normerede antal stillinger«. Men på grund af den dobbelte struktur er der efterspørgsel på flymekanikere, og derfor tilbyder Fighter Wing pensionsmodne medarbejdere at blive lidt længere på arbejdsmarkedet.

“Vi laver såkaldte kriterieaftaler med nogle af dem, som ellers skulle gå på pension som 60-årige, hvor vi forlænger dem med et eller to år. Vi tvinger ikke folk, men mange vil gerne, fordi efterlønsordningen først gælder, fra når man er fyldt 63 år,” siger Jan Nyman Nielsen.

Brug for både om- og nybygninger

En anden udfordring for logistikchefen er at få flyvestationen gjort klar til de nye fly. En del bygninger skal renoveres, og samtidigt er det planen at bygge et helt nyt og sammenhængende hangarkompleks i forlængelse af vedligeholdelseshallerne. At der er behov for nybyggeri, får man en klar fornemmelse af, når man ser de oprindelige hangarer på flightlinen. De har en trekantet profil, som passer glimrende til fly med ét haleror, men til F-35 med to skråtsiddende haleror duer de ikke.

“Det ville ikke være et spørgsmål om, men hvornår vi ville køre på med halerorene,” fortæller Jan Nyman Nielsen.

Med en generel mangel på flymekanikere og teknikere har det været en fordel at samle F-16-flyene et sted, så personellet fra Aircraft Maintenance Squadron ikke hele tiden skulle hoppe ind i biler og køre mellem de to eskadriller.

Artiklen fortsætter under billedet …

Et F-16 står klar til morgendagens flyvning i et af de gule telte på den midlertidige flightline i Fighter Wing Skrydstrup. Foto: Ernstved
Et F-16 står klar til morgendagens flyvning i et af de gule telte på den midlertidige flightline i Fighter Wing Skrydstrup. Foto: Ernstved

“Her har vi skabt en semipermanent flightline ved at lægge noget asfalt og opstille nogle midlertidige telte. For mine medarbejdere er det noget nemmere bare at gå 100 meter end at køre 1,5 km til en anden eskadrille. Ved at samle flyene fra de to eskadriller håber vi at kunne gøre nogle erfaringer, som vi kan bruge i implementeringen af det nye kampfly. For hele det kommende koncept for F-35 bygger på, at vi har flyene samlet ét sted i én eskadrille,” siger Jan Nyman Nielsen.

Nyt IT-system får indflydelse på alle medarbejdere

Tilbage i kontorbygningen ved Fighter Wing lægger Jan Nyman Nielsen ikke skjul på, at tiden bliver en afgørende faktor.

“Hvis vi skal stå klar med nye bygninger og hele infrastrukturen, når de første fly lander i 2022, så skal vi ud over rampen nu. Der er lang vej endnu med udbud, licitationer, tegninger og godkendelser. Det er ret massive ombygninger, og meget skal falde på plads,” siger Jan Nyman Nielsen.

Derudover er der implementeringen af det altomfattende Autonomic Logistics Information System (ALIS), som hidtil har voldet F-35 mange problemer. Det er et avanceret IT-system, som rummer og forener alle data vedrørende F-35 lige fra missionsplanlægning og igangværende operationer til vedligehold og eftersyn, når flyene står på jorden. Med andre ord udgør ALIS hjertet i hele F-35 programmet både på jorden og i luften.

“Det bliver en udfordring, for det bliver et kvantespring ind i en helt ny verden. Flyvemaskinen er alt andet lige bare en flyvemaskine. Men hele IT-systemet er nyt, og det bliver anderledes at arbejde med for flymekanikeren, piloten og for os alle sammen. Dét og tiden er de to største udfordringer,” siger Jan Nyman Nielsen.

Trods udfordringerne lægger han dog ikke skjul på sin begejstring over udsigten til snart at arbejde med et nyt kampfly.

“Det er som at skulle have en ny bil. Alle glæder sig, og det gør vi også,” siger han. Inde på chefkontoret er Anders Rex helt på linje med sin logistikchef.

“Jeg tror, at de fleste af os har en kløen i fingrene efter at komme i gang, og samtidig er der stor glæde over at vide, at Skrydstrup også skal være base for fremtidens kampfly. Rigtig mange medarbejdere er fra lokalområdet, og for dem ville det give anledning til masser af unødig spekulation, hvis flyene blev placeret et andet sted. Nu glæder vi os bare til at komme i gang,” siger Anders Rex.

Denne artikel er publiceret i fagbladet OFFICEREN nummer 5/2016. 

Andre læste også

Her er nødråbet til ministeren og departementschefen fra piloterne

Abonnement
Forsvarsminister Troels Lund Poulsen og departementschef Pernille Langeberg har mandag den 22. april modtaget et brev fra 30 unge piloter med rubrikken: "Et flyvevåben i afvikling - nødråb fra piloter". Læs brevet her ... 22.04.2024 Emne: Et flyvevåben i afvikling – Nødråb fra piloter Til: Forsvarsminister Troels Lund Poulsen, Forsvarsministeriets Departementschef, Pernille...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer