spot_img

Store forventninger til Forsvarets nye bevogtningskoncept

FEATURE: Det giver god mening at ensarte tilsynet og bevogtningen af de militære etablissementer over hele landet, mener konstablernes fagforening HKKF. Projektet er ikke en spareøvelse, siger viceforsvarschefen. En del af inspirationen er hentet i den såkaldte RIS-vagt, som patruljerer i hovedstadsområdet.

Kilometertælleren sveder i den hvide Mercedes Viano.

”Vi kører 145.000 km om året”, fortæller overkonstabel-1 Jørgen Resentved, mens vi ruller mod Ballerup.

Jørgen Resentved er HKKF tillidsrepræsentant og ansat som vagt i Regional Indsats Styrke under Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES). I daglig tale går enheden under navnet RIS-vagten, og den blev etableret som et mobilt og militært vagtværn i 2009, da Forsvaret nedlagde vagten på Svanemøllens Kaserne.

RIS-vagten holder til på den gamle kaserne ved Svanemøllen Station i København. Ud over at varetage tilsyn og bevogtning med kasernen har RIS-vagten til opgave at patruljere og føre tilsyn med Forsvarets ejendomme og etablissementer i et område med en radius på 50 km. Det tæller Forsvarsministeriets Koncern IT, Flyvestation Skalstrup ved Roskilde, laboratoriet på den nu nedlagte Flyvestation Værløse, Jonstruplejren samt Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Materiel- og Indkøbsstyrelse i Ballerup, hvor vi er på vej til på en af de daglige tilsynspatruljer.

Eget personale står for vagten

Tanken med RIS-vagten var fra begyndelsen at uddanne eget personale til udelukkende at varetage en mobil vagtfunktion i stedet for at have individuelt tilsyn og bevogtning på de forskellige ejendomme, som i dag alle hører under FES.

Konceptet var kun lige blevet undfanget, da maskerede gerningsmænd i januar 2009 overfaldt vagtpersonalet på Antvorskov Kaserne ved Slagelse og tiltvang sig adgang til kasernens våbendepoter. Her stjal de 201 militære våben til en værdi af cirka 2,4 millioner kroner i det, der siden blev kendt som Danmarkshistoriens største våbenrøveri. Røveriet førte til en række skærpelser overalt i forsvaret, og med tiden er idéen om et mere ensartet tilsyns- og bevogtningskoncept spiret frem. Det fortæller viceforsvarschef, generalløjtnant Per Ludvigsen:

Generalløjtnant og viceforsvarschef Per Ludvigsen her under Copenhagen Pride i august. Foto: Ernstved
Generalløjtnant og viceforsvarschef Per Ludvigsen her under Copenhagen Pride i august. Foto: Ernstved

”Siden dengang er der sket meget på det digitale område. Vi vil gerne udnytte den nyeste teknologi bedre og kombinere den med et fysisk beredskab. På baggrund af de seneste års erfaringer fra vagter og indsatsstyrker rundt om i landet har vi nu analyseret det hele og udviklet et nyt tilsyns- og bevogtningskoncept, som passer til Forsvarets nye organisering”.

Professionalisering af vagt og tilsyn

Det nye koncept bygger på en række standarder, som er ens ved alle Forsvarets bygninger og etablissementer. Samtidig er der ifølge Per Ludvigsen lokalt taget højde for de individuelle forhold, alt efter om der er tale om en kaserne, en flåde- eller flyvestation, et depot eller en anden form for ejendom. Per Ludvigsen ville gerne gå mere i detaljer, men konceptet er ikke endeligt besluttet, og samtidig ønsker han ikke at afsløre for meget over for personer med de forkerte intentioner.

Men de overordnede tanker kan han godt fortælle om. Per Ludvigsen kalder det nye bevogtningskoncept for ”en opdatering af beredskabet, som også kan håndtere fremtidige udfordringer”.

Der er med andre ord tale om en professionalisering af tilsynet og bevogtningen af forsvarets ejendomme og etablissementer. Og her har man ifølge viceforsvarschefen også studeret RIS-vagten.

”Vi har kigget på, hvordan man gør andre steder og set, hvor vi kunne hente inspiration. Selvfølgelig har vi kigget på RIS-vagten. Den mobile indsatsstyrke bliver en vigtig del af fremtidens bevogtningskoncept”, siger Per Ludvigsen.

Både vagt og viceværtfunktion

RIS-vagten med Jørgen Resentved og flyverspecialist Tim Sørensen er ankommet til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i Ballerup. De har egne adgangskort og går hjemmevant forbi receptionen og ned i kælderen, mens de fortæller:

Artiklen fortsætter under billedet …

OKS-1 Jørgen Resentved og flyverspecialist Tim Sørensen taler med nogle håndværkere, som er ved at skifte vinduer i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Foto: Ernstved
OKS-1 Jørgen Resentved og flyverspecialist Tim Sørensen taler med nogle håndværkere, som er ved at skifte vinduer i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Foto: Ernstved

”Vores primære opgave er at være en alarmpatrulje. Det vil sige at komme ud og få verificeret alarmer, der er gået. Den sekundære opgave er, at vi runderer på stederne og udfører bevogtningsmæssigt tilsyn af døre, vinduer og alarmer. Derudover har vi en større funktion som en slags vicevært”, siger Jørgen Resentved med et smil – og fortæller om logerende i eksempelvis Jonstruplejren, som glemmer nøglen og ikke kan komme ind om aftenen.

”Så kommer vi og hjælper dem ind, for der er ikke andre til at gøre det”, siger han.

RIS-vagten kører døgnet rundt, og det er en af årsagerne til, at kilometertælleren nærmest kø­rer non stop. For RIS-vagten tilbringer rigtig mange timer på landevejen. Det betyder, at RIS-vagten også kan hjælpe ved uheld og ulykker, som slet ikke er så sjældne. I bilen – som har blå blink på taget – finder man både afskærmning og hjertestarter foruden en lang række elektroniske anordninger til akut overvågning og sikring.

I Jonstruplejren har RIS-vagten fået sit eget skjold på gitterporten. Foto: Ernstved
I Jonstruplejren har RIS-vagten fået sit eget skjold på gitterporten. Foto: Ernstved

”Vi kunne hurtigt blive låst et sted, hvis ikke vi havde de elektroniske hjælpemidler i form af mekanisk sikring, kameraovervågning og alarmer, som vi kan pakke ud af en kuffert og sætte op på 5-10 minutter. Det giver en god sikkerhed og stor fleksibilitet”, fortæller Jørgen Resentved.

Roser Forsvaret for at have lyttet

HKKF’s forbundssekretær Kurt Brantner har det seneste halve år siddet med i den arbejdsgruppe, som er kommet med anbefalinger til det nye tilsyns- og bevogtningskoncept. Han mener, at forsvaret skal have stor ros for at have lyttet til organisationerne, og han er varm tilhænger af det nye koncept.

”Det er en rigtig god idé, fordi man får en vagttjeneste, som er meget mere professionel, og derfor bliver bevogtningen både bedre og mere effektiv. Det sker, fordi man dels får nogle kontrolcentraler med det fulde overblik, dels nogle mobile indsatsstyrker og faste garnisonsstyrker, hvor det er nødvendigt. Man får en rigtig god standardvagt, som er ens over hele landet, og som nemt kan forstærkes. Vagterne søger selv stillingerne og skal ikke lave andet, så de er både motiverede, godt uddannede og professionelle”, siger Kurt Brantner.

Artiklen fortsætter under billedet …

OKS-1 Jørgen Resentved viser en af de nu ryddede romalejre på Hjemmeværnets område ved Vestvolden i Hvidovre. Foto: Ernstved
OKS-1 Jørgen Resentved viser en af de nu ryddede romalejre på Hjemmeværnets område ved Vestvolden i Hvidovre. Foto: Ernstved

Det bliver dog næppe alle operative enheder, som slipper for at afgive personale til vagttjeneste. Særligt i hæren er der lagt op til en mellemløsning, som blandt andet betyder, at nogle vagter også skal løse anden tjeneste, og det bekymrer HKKF.

”Hvis ikke man tager skridtet fuldt ud nu, ender vi med det samme, som vi har i forvejen – bare i et andet design, og så er vi lige vidt. For at bevogtningskonceptet kan blive en succes, er det vigtigt, at vagtpersonalet er professionelt, uddannet til opgaven og ikke skal løse anden tjeneste. De operative enheder er i forvejen overbebyrdede, og ved at fjerne vagten frigør man ressourcer. Det er en af de helt store gevinster ved konceptet, og derfor vil det være ærgerligt at udvande den del”, siger Kurt Brantner.

Han håber, at Forsvaret tænker den civile vagtfunktionæruddannelse ind i den nye militære vagtuddannelse. Det vil styrke medarbejdernes mulighed for at flexe ind og ud af Forsvaret.

”Det er ikke en spareøvelse”

I forbindelse med det seneste forsvarsforlig blev Forsvaret på­lagt massive besparelser, men i Værnsfælles Forsvarskommando afviser viceforsvarschefen, at det nye tilsyns- og bevogtningskoncept er resultat af de mange besparelser.

”Nej, det er ikke en spare­øvelse. Vi skal selvfølgelig ikke bruge flere ressourcer end højst nødvendigt, men sikre, at vi har et fornuftigt system, som giver os den sikkerhed, vi har behov for. I bund og grund handler det om, at vi i Forsvaret skal sikre os selv, så vi kan opretholde kampkraften”, siger Per Ludvigsen.

Han vil ikke sætte en endelig dato på, hvornår det nye tilsyns- og bevogtningskoncept bliver rullet fuldt ud. Men det bliver ikke i morgen:

”Først skal konceptet godkendes. Dernæst skal vi uddanne og ansætte de nye bevogtningsspecialister. Derudover skal vi omkalfatre hele den måde, som vi gennemfører bevogtningen på i dag, og vi skal etablere en lang række digitale løsninger. Så det kommer til at tage tid, og der bliver ikke tale om en fast dato. Efter godkendelsen vil konceptet løbende blive rullet ud over de kommende år”, siger Per Ludvigsen.

Artiklen er publiceret i HKKF’s medlemsblad Fagligt Forsvar nr. 3/2016.

Andre læste også

Et kriseramt Boeing retter blikket mod Europa og udvider på hjemmebanen

Abonnement
REPORTAGE: Boeings civile forretning står i problemer til halsen, men koncernens forsvarsgren øjner store salg til et oprustningsvilligt Europa. Senere på måneden viser Boeing sine produkter frem på flyshowet i Farnborough, og som en del af optakten inviterede flygiganten OLFI og en række andre europæiske og amerikanske forsvarsmedier på...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer