spot_img

Tænketank: Andre uddannelser kunne have gavn af at gøre som Forsvaret

Såvel i uddannelsessektoren som i andre landes forsvar skeler man til den uddannelsesreform, som Forsvaret i Danmark har gennemført. Ingen ved endnu, om den bliver succes eller fiasko, men i uddannelsestænketanken DEA følger man “eksperimentet” med spænding.

Som OLFI kunne skrive fredag, har mange officerer en holdning til den uddannelsesstruktur, som Forsvaret gennemførte på grund af massive sparekrav. Reelt set har Forsvaret reformeret uddannelserne med at starte forfra med et blankt stykke papir. Derefter har Forsvaret bygget de nye officersuddannelser op, så de – set med Forsvarets øjne – dels lever op til kvalitetskravene og dels holder sig inden for de økonomiske rammevilkår, der er givet med forsvarsforliget.

Resultatet er der langt fra enighed om, og helt grundlæggende vil det ikke være forkert at sige, at Forsvaret ledelse nok elsker den nye officersuddannelse højere end officererne. Projektet er imidlertid så nyt, at man endnu ikke kan sige noget om, hvordan de nye officerer reelt set fungerer i tjenesten. Men at projektet bliver fulgt nøje, er Stina Vrang Elias et levende eksempel på.

Hun er direktør i den uafhængige uddannelsestænketank DEA, der arbejder for kloge investeringer i uddannelse, forskning og innovation til gavn for produktivitet, job og vækst i Danmark.

Læs også: Chefen for Forsvarsakademiet giver officersformand svar på tiltale

Ofte tager man meget små skridt

Ifølge Stina Vrang Elias er det interessant at følge, hvad der foregår med officersuddannelsen i Forsvaret, fordi det er så sjældent, at man ser uddannelsesinstitutioner analysere og gentænke deres uddannelser fra grunden i forhold til det nye samfund, som de skal fungere i.

“Ofte ser vi mindre forandringer, hvor man tager ganske små skridt. Men i Forsvaret gentænker man uddannelserne fuldstændigt forfra. Der er nok en del andre uddannelser, hvor man kunne have glæde af at gøre det samme og se på de meget store forandringer i samfundet, og hvordan de påvirker den måde, som uddannelserne er skruet sammen på,« siger hun.

Læs også: Alvorlig mangel på nye og unge officerer i Forsvaret

Ifølge Stina Vrang Elias går det traditionelt set kun en vej, når man vil gøre uddannelserne bedre: De bliver længere. Netop derfor er det interessant at se på Forsvaret, som vil gøre uddannelserne bedre ved at gøre dem kortere. Spørgsmålet er, om man kan det?

»Det ved jeg ikke, for Forsvaret er stadig midt i eksperimentet, og jeg har ikke set nogen resultater endnu,« siger Stina Vrang Elias.

Hun finder det samtidig interessant, at Forsvaret ønsker at lave den nye uddannelse, så den kan anvendes både i det militære system og ude i det civile samfund. Uddannelserne er med Stina Vrang Elias’ ord “tænkt ind i en større helhed”, hvilket hun kalder “spændende”.

Læs også: Officersformand: “Det er i den grad et ledelsessvigt”

Er imponeret over det store planlægningsarbejde

Man får ikke Stina Vrang Elias til at give karakterer til Forsvaret, netop fordi man ikke med valide data kan sige noget om, hvorvidt den nye uddannelse virker og er en succes – eller det modsatte. Men, siger direktøren i DEA:

»På planlægningssiden er jeg imponeret over det store arbejde, som der er gjort i at gentænke uddannelserne fra bunden og se dem i et helt nyt perspektiv. Det er svært at vurdere, om det lykkes eller ej. Men det sidste, jeg hørte fra Forsvarsakademiet, var, at det er et eksperiment, som man følger med stor interesse i andre landes forsvar, fordi de står i præcis den samme situation som det danske forsvar,« siger hun.

Hvad vil det betyde for de civile uddannelsesinstitutioner, hvis projektet skulle gå hen og blive en succes?

»Hvis det lykkes for Forsvaret at nå i mål, er det en virkelig god case for andre uddannelser, som har behov for at modernisere sig. Det har mange uddannelser brug for, og der vil man med fordel kunne kigge på Forsvaret. Vi har ikke så store erfaringer med at lære fra hinanden,« siger hun.

Andre læste også

Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af Forsvarsministeriets materielanskaffelser

Statsrevisorerne retter en skarp kritik mod Forsvarsministeriet. Det sker på baggrund af en undersøgelse fra Rigsrevisionen, som viser, at Forsvarsministeriets større anskaffelser i snit er 4,5 år forsinket, og at »flere af anskaffelserne ikke har levet op til det planlagte indhold«. Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt mandag. Statsrevisorerne retter...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer