Tre kvarters chat med forsvarschefen gør ikke mistilliden mindre

1
Forsvarschef general Peter Bartram besøger ISAF Hold 13 i Camp Bastion Afghanistans Helmandprovins i maj 2012. Foto: Forsvaret

ANALYSE: Når forsvarschefen senere i dag chatter i tre kvarter med interesserede på nettet, sker det i et forsøg på at imødegå kritikken fra ombudsmanden. Men hvis han tror, at tillidskløften mellem medarbejderne og Forsvarets ledelse dermed forsvinder, tager han fejl.

Næsten to måneder skulle der gå, før forsvarschef Peter Bartram meldte et initiativ ud på baggrund af ombudsmandens sønderlemmende kritik. Umiddelbart før sommerferien svingede ombudsmand Jørgen Steen Sørensen den verbale pisk over forsvarschefen for på sin rundtur til landets tjenestesteder og ved et internt møde i Værnsfælles Forsvarskommando at have truet illoyale medarbejdere med en fyreseddel.

Ifølge ombudsmanden havde forsvarschefen med sine udtalelser »ikke givet et retvisende billede af den retsstilling, som de ansatte har efter gældende regler og principper om offentligt ansattes ytringsfrihed«. Forsvarschefens udtalelser var ifølge ombudsmanden »misvisende« og »egnede til at skabe usikkerhed hos Forsvarets ansatte om retten til på egne vegne at ytre sig kritisk om forhold inden for eget arbejdsområde«, og det fandt ombudsmanden »meget kritisabelt«. Han mente videre, at det var »tvivlsomt«, om der var gjort tilstrækkeligt for at sikre, at »Forsvarets ansatte ikke afholder sig fra at benytte deres ytringsfrihed på grund af tvivl om de retlige rammer eller frygt for uberettigede reaktioner fra ledelsen«. Og han henstillede på den baggrund, at Forsvarsministeriet overvejede, om der var »brug for yderligere ledelsesmæssige tiltag« for at komme tvivlen til livs.

Dårlig timing af forsvarsministeren

Det er en formulering, som enhver forsvarsminister ville tager imod med kyshånd, såfremt han pønsede på en anledning til at fyre sin forsvarschef. Forsvarsminister Peter Christensen (V) valgte imidlertid fire dage inden ombudsmandens kritik at omfavne sin forsvarschef ved at slå fast, at ansatte i Forsvaret ikke længere måtte udtale sig privat om Forsvaret iført uniform. Dermed havde forsvarsministeren med en sjældent set dårlig timing malet sig op i det samme hjørne som sin forsvarschef og gjort sig til skydeskive for kritikkerne, som ikke har tøvet med at sammenligne Forsvarets debatkultur med den, man ser praktiseret i Nordkorea.

Nu har forsvarschefen så imødekommet ombudsmanden, hvis udtalelse trods sit krystalklare budskab indeholdt et vist (fri)rum til fortolkning, ved at indbyde til tre kvarters chat på internettet. Men hvis forsvarschefen tror, at han dermed har løst problemerne om debatkulturen, tager han fejl.

Læs også: Professor om ytringsfriheden i Forsvaret: “Det blæser i den helt forkerte retning”

I de faglige organisationer ryster man på hovedet, men ytrer dog udadtil afmålt tilfredshed med, at forsvarschefen i det mindste gør noget. Indadtil er tålmodigheden med forsvarschefen ved at slippe op, fordi general Bartram kun gør det minimum nødvendige for at kunne dokumentere over for ombudsmanden, at han har gjort noget.

Roser forsvarschefens initiativ

Hvad er det så for et signal, som forsvarschefen sender ved at invitere internettet inden for til en anonym livechat på tre kvarter? Det kan opfattes forskelligt alt efter, hvilken lejr man står i. Støtterne roser forsvarschefen for hans initiativ, mens kritikkerne opfatter den som et slag i luften.

Ombudsmanden efterlyser en varig kulturændring, hvor Forsvarets ledelse sikrer, at det er »ønskeligt og nyttigt«, »legitimt og velset«, at »de ansatte deltager i debatter, som angår deres arbejdsområde, og dermed også er med til at bidrage med oplysninger om eksempelvis de praktiske konsekvenser af de beslutninger, der træffes på området«. Forsvarets ledelse skal med andre ord forstå, at det er til gavn og glæde ikke bare for ledelsen, men for demokratiet i sin helhed, når medarbejderne tør åbne munden i det offentlige rum, deltage i debatter, stille op til interview med medierne og skrive læserbreve i landsdækkende, regionale og lokale medier.

Artiklen fortsætter under citatet …

20160628_CITAT_Ombudsmanden

Læs også: Forsvaret gav ulovlig ordre til åbenmundet kaptajn

En dygtig ledelse ser den slags åbenhed og tryghed blandt medarbejderne som en styrke, og den forstår at omfavne eventuel kritik og udlægge beslutninger, så alle medarbejdere på alle niveauer føler sig hørt og forstået. En dårlig ledelse gør det modsatte. Den lægger forhindringer ud for medarbejderne, kræver optræden i medierne meldt ad kommandovejen, kræver uniformen aflagt og udtalelser alene givet uden for arbejdstiden. Den sender tydelige signaler om, at ytringsfriheden skal være loyal – uanset hvad lovgivningen måtte sige. Og her er vi ved sagens kerne.

Forsvarschefens holdning uanset juraen

Ombudsmanden skriver så tydeligt, som en ombudsmand nu kan udtrykke sig, at forsvarschefen ikke bare har kvajet sig, men at han har gjort det gentagne gange på en meget alvorlig baggrund (brud på grundloven) og i en grad, så ombudsmanden måtte knibe sig i armen for at tro på sandheden.

»Jeg bemærker også, at det fremgår af forsvarschefens udtalelser i Karup, at han var bevidst om, at henvisningen til illoyale ytringer som afskedigelsesgrundlag kunne opfattes som en trussel, der muligvis ikke havde juridisk grundlag, men som under alle omstændigheder var udtryk for hans holdning,« skriver ombudsmanden blandt en lang række øvrige kritikpunkter.

Set i det lys vinder forsvarschefen ikke megen respekt hos dé ansatte, der lige som ombudsmanden fandt hans udtalelser grænseoverskridende, før han utvetydigt og ærligt kommer med en uforbeholden undskyldning og ikke bare i ord, men også i handling demonstrerer vilje til at ændre kulturen. Det sker ikke ved at stille sig til rådighed bag en computerskærm i tre kvarter. Hvis forsvarschefen mente sin åbenhed og ytringsfrihed alvorligt, kunne han have benyttet den offentlige røffel i juni til at stille op til interview, erkende sin brøde og have lovet bod og bedring. Have vist handling og momentum. Den chance forpassede han.

Pinen skal bare overstås

En undskyldning har medarbejderne aldrig fået, og i stedet valgte forsvarschefen spagfærdigt at tage »kritikken til efterretning«, gemme sig bag hermetisk lukkede døre og vente to måneder, før han som sit første tiltag nu indbyder til en kort chat på nettet. Indbydelsen kom i form af en optræden på video på Forsvarets Facebookside, hvor generalens kropssprog signalerer alt andet end »velkommen indenfor”, og hvor alene tidsbegrænsningen på 45 minutter signalerer, at pinen bare skal overstås hurtigst muligt.

Hvis forsvarschefen tror, at hans initiativ ændrer væsentligt på medarbejdernes opfattelse, tager han fejl. Noget tyder endvidere på, at forsvarschefen om end ubevidst gør, hvad han kan for kun at grave kløften dybere. Kritikken tager til. Ikke bare internt, men også blandt professorer og eksperter i ytringsfrihed. De faglige organisationer har i Politiken offentligt meldt ud, de tvivler på, at forsvarschefen er i stand til at genoprette tilliden, eller at der kan ske mærkbare ændringer med den siddende ledelse. Det er hårde ord og ganske alvorligt.

Forsvarschefen kan dog glæde sig over ministerens opbakning, og at han i tre kvarter i eftermiddag får mulighed for at vende billedet til noget mere positivt. Om medarbejderne tror på initiativet, vil tiden vise. De seneste måneder er tillidskløften mellem Forsvarets ledelse og medarbejderne kun blevet dybere, og det ændrer en chat med forsvarschefen næppe på.

guest
1 Kommentar
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer