spot_img

Alvorlig mangel på nye og unge officerer i Forsvaret

Forsvaret havde i foråret et rekrutteringsmål på 138 til officersuddannelserne, men kun 93 viste sig egnede. Samtidig fortsætter afgangen af unge officerer i alarmerende grad, hvilket ifølge officersforeningen stiller Forsvaret over for massive udfordringer.

Forsvaret står med en alvorlig udfordring i forhold til dels at fastholde officerer og dels at rekruttere det nødvendige antal nye kadetter. Da fristen for ansøgninger til Forsvarets officersuddannelser udløb den 13. marts, havde Forsvaret modtaget så få ansøgninger, at fristen blev forlænget frem til den 3. april.

Rekrutteringsmålet var 138, og ved fristens udløb var der modtaget 395 ansøgninger, men kun 93 viste sig egnede til at påbegynde uddannelsen som officer. Dermed står Forsvaret og mangler 45 elever for at opfylde rekrutteringskravet alene i år. Samtidig fortsætter afgangen af unge officerer i en grad, så det ifølge officersforeningen HOD kan få alvorlige konsekvenser for Forsvarets evne til fremadrettet at løse de opgaver, som politikerne ønsker. I løbet af de seneste to år har i alt 249 officerer forladt Forsvaret med tjenestefrihed uden løn, og alene i år er tallet oppe på 86 officerer. Til det kan man lægge 75 opsigelser i 2014-2015 og ni opsigelser i år.

”Jeg mener, at udsigten er forfærdeligt dyster. Hvis udviklingen fortsætter, vil vi i 2019 mangle ca. 600 officerer. Det kan godt være, at et forlig med en uændret økonomisk ramme passer til det forsvar, som man rekrutterer til. Men det er ikke et forsvar, som kan løse de opgaver, som man politisk gerne vil. Det bliver et væsentligt mindre forsvar. Man bliver fra både politisk hold og fra Forsvarets øverste ledelses side nødt til at tage rekrutteringen og fastholdelsen af medarbejderne væsentligt mere alvorligt,” siger Niels Tønning, som er formand for Hovedorganisationen for Officerer i Danmark (HOD).

Har ingen konsekvenser for opgaveløsningen

I Forsvarsministeriets Personalestyrelse er oberst Peter Wass chef for kundedivisionen med ansvar for rekrutteringen til Forsvarets uddannelser. Han vil ikke spekulere i, hvordan situationen ser ud i 2019, men helt generelt ser han langt mindre pessimistisk på udviklingen end Niels Tønning. Peter Wass vil dog gå så langt som til at kalde det manglende optag på officersuddannelserne for »mindre tilfredsstillende«.

”På den korte bane har det ikke konsekvenser for opgaveløsningen. Uddannelsen tager tre-fire år, så Forsvaret har nogle år til at tilrette. Men det er klart, at et for lavt indtag skal ikke gentage sig i alt for mange år i træk før, at det vil blive et problem. Vi har nu nogle år til at få gjort noget ved det, og på den lange bane forventer vi derfor ikke, at det vil få konsekvenser,” siger Peter Wass.

Før i tiden henvendte officersuddannelserne sig til unge, som netop havde afsluttet en gymnasieuddannelse, men i forbindelse med den nye HR-strategi blev uddannelserne lavet om. Den medførte besparelser på Forsvarets HR-område på omkring en mia. kr. og blev indført for at imødegå sparrekravet på 2,7 mia. kr. om året, som den daværende VK-regering lagde ned over Forsvaret.

Bliver nødt til at have i is maven

Nu skal man have en bachelorgrad eller en professionsbachelor for at blive optaget på en af Forsvarets officersuddannelser. Ordningen er så ny, at de unge, som i år har søgt optagelse på officersuddannelserne, ikke kendte til ordningen, da de begyndte at studere. Set i det lys var der grund til optimisme over, at så mange alligevel søgte uddannelserne. Men optimismen forduftede hurtigt.

Ifølge personalestyrelsen trak omkring halvdelen af ansøgerne deres ansøgning undervejs i forløbet, eller også udeblev de ganske enkelt fra afprøvningen. Den består af en test over to dage med kundskabsprøver, fysiske tests og en psykologsamtale. Af de resterende, som ikke klarede cuttet, var det primært manglende lederevner, som gjorde udslaget. Psykologerne fandt simpelthen ikke de akademiske hoveder egnede til at virke som officerer. Alligevel maner personalestyrelsen til besindighed.

”Dem, som vi rekrutterer nu, er begyndt på deres uddannelse uden nogen plan om at gå i Forsvaret. Det er først om to-tre-fire år, at vi ser dem, som har taget en bacheloruddannelse med henblik på at blive officer. Vi sætter vores lid til, at de nu er i fuld gang med at tage en bacheloruddannelse. Derfor bliver man også nødt til at have en smule is i maven,” siger Peter Wass. 

Havde en del officerer i overskud

Det manglende optag kommer efter en årrække med en massiv afgang af unge premierløjtnanter og kaptajner fra Forsvaret. Men trods den store og utilsigtede afgang af officerer mener Peter Wass ikke, at situationen er så alarmerende, som officersforeningen giver udtryk for. Det skyldes, at man under opsvinget i midt 00’erne også oplevede en officersafgang, som allerede dengang fik Forsvaret til at øge optaget af officerer på uddannelserne markant.

”Den store afgang af helt unge officerer har ikke været et stort problem i forhold til opgaveløsningen, fordi vi havde en del i overskud. Nu er vi i en anden situation, fordi der har været en større afgang af officerer de seneste år, og derfor havde vi behov for et optag på 138 nye officerselever,” siger Peter Wass og understreger, at det ikke umiddelbart ligger i kortene, at Forsvaret af den grund vil konvertere et større antal officersstillinger til befalingsmandsniveau.

Hvad angår det vigende optag på officersuddannelserne venter der nu et større analysearbejde.

”Selvfølgelig er der nok en del ansøgere, som spiller på flere heste og har søgt om optagelse på andre uddannelser eller søgt alternative jobs – så det er ikke givet, at vi kan fastholde dem alle. Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvad vi kan gøre for at løse problemet. Vi er i gang med forskellige arbejdsgrupper, som nu skal dykke ned i detaljerne. Men vi har til hensigt at kontakte alle dem, som har trukket deres ansøgning for at høre, hvad der ligger til grund for den beslutning,” siger Peter Wass.

På baggrund af udfordringerne på HR-området har forsvarschef Peter Bartram nedsat en HR- og uddannelseskomité, som den 23. august holder et konstituerende møde i Værnsfælles Forsvarskommando med ”den svigtende rekruttering til officersuddannelserne” som det altoverskyggende punkt på dagsordenen.

Læs det fulde interview med HOD-formand Niels Tønning på OLFI ved at følge dette link.

Andre læste også

»Hver gang Putin har eskaleret, er vi kommet rendende med for lidt og for sent«

Abonnement
INTERVIEW. Det er mange år siden, Anders Fogh Rasmussen indstillede sin parlamentariske karriere og satte sig for bordenden som generalsekretær i Nato. Nu er han en fri fugl, og det kommer særligt i udtryk i Venstre-koryfæets udtalte og uforbeholdne støtte til Ukraine. Vesten skal træde mere i karakter og...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer