spot_img

Fire faglige organisationer: Glem det, forsvarsminister!

De faglige organisationer i Forsvaret mener lige som hovedorganisationen FTF ikke, at forsvarsministeren kan komme igennem med et krav om, at ansatte skal smide uniformen for at udtale kritik af Forsvaret. Der er ifølge FTF brug en helt ny kultur på de offentlige arbejdspladser.

Det er nu over to uger siden, at ombudsmand Jørgen Steen Sørensen rettede en sønderlemmende kritik af forsvarschef Peter Bartram for på en rundtur til landets tjenestesteder at have truet illoyale medarbejdere med en fyreseddel. Kritikken af forsvarschefen kom få dage efter, at forsvarsminister Peter Christensen (V) selv havde skabt tvivl om rammerne for ytringsfrihed blandt de ansatte i Forsvaret ved på et samråd i Folketingets Forsvarsudvalg at indskærpe, at Forsvarets medarbejdere fremadrettet skal smide uniformen, såfremt de på egne vegne ønsker at udtrykke kritik af Forsvaret:

”Det er min forventning, at man som udgangspunkt ikke ytrer sig på egne vegne til pressen – altså som privatperson – når man er iført uniform,” sagde Peter Christensen på samrådet, som kan ses i sin fulde længde på Folketingets TV her.

Ombudsmanden har endnu ikke forholdt sig til, hvor vidt denne skærpelse af ytringsfriheden ligger inden for reglerne af offentligt ansattes ytringsfrihed. Men i fire faglige organisationer mener man, at skærpelsen formentlig vil være i strid med reglerne og håber derfor, at ombudsmandens kritik af forsvarschefen får forsvarsministeren på bedre tanker.

FTF finder skærpelse “besynderlig og problematisk”

Helle Hjorth Bentz er advokat i FTF, som organiserer 450.000 offentligt og privat ansatte. Hun kalder det både “besynderligt og problematisk”, hvis offentligt ansatte iført uniform eller arbejdstøj for at undgå misforståelser skulle være nødsaget til at klæde om for at komme med private ytringer om deres arbejdsforhold.

“Efter min opfattelse gælder der ingen juridiske begrænsninger for at udtale sig som privatperson i uniform, så længe man gør det klart, at der er tale om en ytring som privatperson. Efter min vurdering vil det udgøre en begrænsning i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed, hvis man pålægger medarbejdere og offentligt ansatte at lægge uniformen eller arbejdstøjet, inden de ytrer sig på egne vegne,” siger Helle Hjorth Bentz.

Flemming Vinther er formand for Hærens Konstabel- og Korporal Forening (HKKF). Han undrer sig over forsvarschefens tavshed efter kritikken fra ombudsmanden. Foto: HKKF
Flemming Vinther er formand for Hærens Konstabel- og Korporal Forening (HKKF). Han undrer sig over forsvarschefens tavshed efter kritikken fra ombudsmanden. Foto: HKKF

Flemming Vinther er formand for HKKF, som organiserer konstabler og korporaler i Hæren. Han er enig med Helle Hjorth Bentz og kalder det “en meget vigtig diskussion, som helt grundlæggende handler om, hvad man kan sige som medarbejder”.

“Faktum er, at man kan sige rigtig meget og mere eller mindre, hvad man har lyst til. Mine medlemmer kommer aldrig i en situation, hvor de taler på Forsvarets vegne. Men når man optræder i uniform, udtaler man sig med en større autoritet, fordi uniformen signalerer, at man ved noget om det, som man udtaler sig om. Der siger ombudsmanden, at man kan gå meget langt i sine udtalelser, og det er jeg helt enig i,” siger Flemming Vinther.

“Så er der noget helt galt”

I Centralforeningen for Stampersonel (CS) forstår formand Jesper K. Hansen ikke, hvordan forsvarsministeren efter ombudsmandens kritik kan fastholde sit budskab om, at medarbejderne ikke må udtale sig som privatpersoner iført uniform.

”Ministeren står stadig tilbage og siger, at medarbejderne ikke må udtale sig i uniform. Det er en opfattelse, som ligger meget langt fra vores. Hvis den eneste sandhed i Forsvaret er bestemt af ledelsen, så er der noget helt galt. Derfor er jeg naturligvis også skuffet over ministerens håndtering af sagen,” siger Jesper K. Hansen.

Læs også: Kan Forsvarets medarbejdere have tillid til chefen – og hans minister?

I Hovedorganisationen for Officerer i Danmark (HOD) mener formand Niels Tønning, at det er helt legalt som ledelse at lægge begrænsninger for, hvad man som myndighedsperson kan sige iført sin uniform, og at man kun kan udtale sig privat i sin fritid. Men at kræve, at medarbejderne smider uniformen for at udtale kritik, er ifølge Niels Tønning at gå over stregen.

“Jeg synes ikke, at det er i orden, og for mig er det netop et udtryk for den sorte skole. Man bør som ledelse anerkende, at professionen og uniformen er en del af identiteten ved at være ansat i Forsvaret. Hvis ministeren gennemfører det her, ville det så samtidig betyde, at en læge ikke længere kan have sin kittel på, når han udtaler sig kritisk om sundhedsvæsenet? Det går ikke,” siger Niels Tønning.

Risikerer at skabe tavshedskultur

Så sent som i juni dokumenterede en undersøgelse gennemført blandt 4.800 af FTF’s medlemmer i både den offentlige og private sektor, at markant færre af dem, der har oplevet kritisable forhold, vælger at åbne munden: kun 5 pct. mod 10 pct. for fire år siden. Det fortæller advokat Helle Hjorth Bentz.

Hvad betyder det for de ansatte i Forsvaret, at forsvarschefen først kommer med trusler om at fyre illoyale medarbejdere, og at forsvarsministeren efterfølgende kræver, at ansatte smider uniformen, hvis de vil ytre sig privat om forhold i Forsvaret?

Helle Hjorth Bentz er advokat i FTF, som er hovedorganisation for 450.000 medlemmer. Hun ser med meget kritiske øjne på forsvarsministerens indskærpelse om, at ansatte i Forsvaret kun må udtale sig som privatpersoner om Forsvaret, når de har lagt uniformen. Foto: FTF
Helle Hjorth Bentz er advokat i FTF, som er hovedorganisation for 450.000 medlemmer. Hun ser med meget kritiske øjne på forsvarsministerens indskærpelse om, at ansatte i Forsvaret kun må udtale sig som privatpersoner om Forsvaret, når de har lagt uniformen. Foto: FTF

”Det medvirker til at skabe usikkerhed blandt Forsvarets medarbejdere om, hvad de må og ikke må ytre sig om. Desuden risikerer det at skabe en tavshedskultur, som ifølge vores undersøgelser allerede eksisterer på flere offentlige arbejdspladser. De omtalte sager fra Forsvaret kan også medføre, at Forsvarets ansatte vil være tilbageholdende med at ytre sig kritisk om forhold vedrørende deres arbejdsområde,” siger Helle Hjorth Bentz.

Kan man gøre op med det?

”Man skal gøre op med det,” siger Helle Hjorth Bentz.

Udviklingen går den forkerte vej

På baggrund af et udvalg nedsat af den daværende SR-regering i 2013 om offentligt ansattes ytringsfrihed har regeringen med justitsminister Søren Pind (V) i spidsen i foråret besluttet at styrke oplysningsindsatsen og samtidig opfordre de offentlig myndigheder overveje at etablere whistleblowerordninger. Det er ifølge Helle Hjorth Bentz alt sammen meget positivt.

Læs også: Forsvarschef vil indkalde til konference om kommunikation

“Men disse initiativer kan bare ikke stå alene. Det nytter ikke noget at tro, at en styrket oplysningsindsats blandt de offentlige chefer kommer til at ændre på forholdene. Der skal en helt ny kultur ind på de offentlige arbejdspladser, og derudover skal der indføres en øget ansættelsesretlig beskyttelse i lovgivningen. Ellers sker der efter min opfattelse ikke noget som helst på området. Jeg kan også frygte, at udviklingen fortsat vil gå den forkerte retning som vores seneste store undersøgelse har vist det,” siger Helle Hjorth Bentz.

Sammenlignet med en tilsvarende FTF-undersøgelse fra 2012 er frygten for negative konsekvenser i forhold til ansættelsen steget fra 53 pct. til 60 pct, hvilket Helle Hjorth Bentz kalder “stærkt bekymrende og dybt betænkeligt”.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra forsvarsminister Peter Christensen.

Andre læste også

Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af Forsvarsministeriets materielanskaffelser

Statsrevisorerne retter en skarp kritik mod Forsvarsministeriet. Det sker på baggrund af en undersøgelse fra Rigsrevisionen, som viser, at Forsvarsministeriets større anskaffelser i snit er 4,5 år forsinket, og at »flere af anskaffelserne ikke har levet op til det planlagte indhold«. Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt mandag. Statsrevisorerne retter...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer