spot_img

Ombudsmanden retter hård kritik af forsvarschefen

Folketingets Ombudsmand retter en hård kritik af forsvarschef Peter Bartram efter udtalelser om at fyre illoyale medarbejdere. Ombudsmanden tvivler videre på, at forsvarschefen har gjort nok for at sikre, at medarbejderne tør ytre sig. 

Forsvarschef Peter Bartram gik ikke bare over stregen, men langt over stregen, da han på sin rundtur til landets tjenestesteder fortalte de ansatte, at de kunne forvente at blive afskediget for ”direkte illoyale” ytringer om Forsvaret, som de måtte fremsætte på de sociale medier. Det skriver ombudsmanden i dag i en udtalelse til Forsvarsministeriet.

”Når Forsvarets ansatte deltager i den offentlige debat som privatpersoner, er de i deres fulde ret til at være kritiske over for Forsvaret – også uden at skulle frygte en efterfølgende fyring, advarsel eller andre negative reaktioner. Det er efter min opfattelse meget kritisabelt, at forsvarschefen i så faste og generelle vendinger gav indtryk af, at kritiske ytringer på de sociale medier kunne være fyringsgrundlag”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

DR offentliggjorde video fra møde med medarbejderne

Det var DR, som i marts kunne offentliggøre en video fra Peter Bartrams møde med medarbejderne på Flyvestation Karup, hvor forsvarschefen kom med de efterhånden famøse udtalelser. I øvrigt udtalelser, som han gentog og havde fremført for alle de medarbejdere, som forsvarschefen havde mødt under sin rundtur til landets tjenestesteder. I videoklippet fra DR siger forsvarschefen bl.a.:

”… jeg har til hensigt at fyre de folk, jeg kan komme afsted med, som jeg synes er direkte illoyale(…) – og jeg kan se ude i det civile samfund, der er der faktisk folk, som er blevet fyret, fordi de på Facebook (…), har udtrykt sig negativt. Det er der faldet dom over, og det ønsker jeg også at gøre gældende i Forsvaret…” 

Udtalelserne var en del af et oplæg til medarbejderne, som bl.a. angik de ansattes tone i debatten om Forsvaret på de sociale medier. Der var f.eks. iagttaget en stigende tendens til negative og stødende bemærkninger over for homoseksuelle og personer med anden etnisk baggrund. Selv om ombudsmanden på den baggrund finder det helt forståeligt, at forsvarschefen så et behov for at adressere tonen i debatten, konkluderer han, at forsvarschefen gik alt for vidt og dermed skabte usikkerhed om ytringsfriheden i Forsvaret.  

Forsvarschefen har beklaget – men det er ikke nok

Forsvarschefen har over for ombudsmanden beklaget, at han knyttede ønsket om en ordentlig debattone sammen med illoyalitet og afskedigelse. Forsvarschefen understreger også, at han siden udtalelserne har gjort meget for at udbrede budskabet om, at Forsvarets ansatte gerne må komme med kritik af Forsvaret i den offentlige debat. 

Ombudsmanden anerkender dette, men finder det tvivlsomt, om der er gjort tilstrækkeligt for at sikre, at Forsvarets ansatte ikke afholder sig fra at komme med offentlig kritik af Forsvaret. Han har derfor bedt Forsvarsministeriet overveje, om der er behov for yderligere tiltag.

”Det er en grundlæggende værdi i vores samfund, at offentligt ansatte kan ytre sig frit om deres arbejdsområde og arbejdsplads. Også i kritiske vendinger. Det er derfor væsentligt, at Forsvarsministeriet – eventuelt med inddragelse af de relevante faglige organisationer – får sikret, at de ansatte i Forsvaret ikke er i tvivl om denne rettighed”, siger Jørgen Steen Sørensen.

Andre læste også

»Hver gang Putin har eskaleret, er vi kommet rendende med for lidt og for sent«

Abonnement
INTERVIEW. Det er mange år siden, Anders Fogh Rasmussen indstillede sin parlamentariske karriere og satte sig for bordenden som generalsekretær i Nato. Nu er han en fri fugl, og det kommer særligt i udtryk i Venstre-koryfæets udtalte og uforbeholdne støtte til Ukraine. Vesten skal træde mere i karakter og...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer