spot_img

Forsvarschefen beklager udtalelser om illoyalitet og fyringer

Efter Ombudsmanden gik ind i sagen om forsvarschef Peter Bartrams trusler om at fyre illoyale medarbejdere, trækker forsvarschefen nu i land. Over for sin minister og Ombudsmanden beklager forsvarschefen sine udtalelser til medarbejderne om både illoyalitet og fyringer.

Forsvarschefen lægger sig fladt ned og trækker sine tidligere udtalelser om at fyre illoyale medarbejdere i land. Det kom frem på et åbent samråd med forsvarsminister Peter Christensen (V) torsdag i Folketingets Forsvarsudvalg – få timer efter, at regeringen havde præsenteret anbefalingerne til køb af nye kampfly.

Det var Enhedslisten, der havde kaldt forsvarsministeren i samråd, og på samrådet læste PC – som forsvarsministeren kaldes i daglig tale – et uddrag op fra forsvarschefens svar på en henvendelse fra Folketingets Ombudsmand:

“Samtidig vil jeg gerne slå fast, at jeg ikke skulle have knyttet behovet for en ordentlig debattone sammen med illoyalitet eller have nævnt fyring i den forbindelse, og det beklager jeg,” skriver Peter Bartram altså i Forsvarsministeriets besvarelse til Ombudsmanden.

Bad auditørkorpset om hjælp

Det var ellers nogle ganske andre signaler, som forsvarschefen gik i medierne med, da DR i marts offentliggjorde en video fra et af forsvarschefens møder med medarbejderne. Møderækken var arrangeret efter, at den seneste trivselsmåling blandt medarbejderne i Forsvaret havde vist, at mindre end halvdelen af medarbejderne følte sig motiverede i jobbet, og at hver fjerde medarbejder aktuelt søgte job uden for Forsvaret. Det fik forsvarschefen til at tage på rundtur til tjenestestederne, hvor han bl.a. krævede en bedre omgangstone i debatterne på de sociale medier. Men han sluttede ikke der.

»Jeg er gået skridtet videre, det skal I også vide. Jeg har bedt min stab kontakte Forsvarets Auditørkorps. Jeg synes, at alt det, jeg gerne vil med det militære, korpsånd, loyaliteten, uniformen, os, der er noget for hinanden og har en tradition og en værdighed er uforeneligt med, at man står med navn og i uniform og sviner chefer til. Det kan godt ske, at det, jeg siger nu, bliver opfattet som en trussel. Det ændrer ikke på, at I skal vide, at det er min holdning, og at jeg har til hensigt at stoppe det. Jeg har til hensigt at fyre de folk, jeg kan komme af sted med, som, jeg synes, er direkte illoyale,« sagde Peter Bartram på den video, som DR kunne offentliggøre.

Efterfølgende slog forsvarschefen sine udtalelser hen med, at han måske “havde presset citronen lidt”, men i øvrigt stod han ved det hele. Også over for OLFI, da dette medie interviewede ham om sagen:

»Jeg synes bare, at det stikker af, når nogle kritiserer kollegerne og cheferne. Og jeg synes, at medarbejderne har krav på at vide, hvor jeg står. Selvfølgelig skal jeg holde mig inden for loven, og det er derfor, at det her er vanskeligt. Derfor siger jeg, at jeg spørger dem med personalejuridisk indsigt. Ind til da skal I kende min holdning, og inden for de rammer har jeg til hensigt at fyre de medarbejdere,« sagde han i artiklen “Forsvarschefens hårfine balancegang”.

Der var med andre ord ifølge forsvarschefen intet at komme efter, og han stod fast på at skille sig af med illoyale medarbejdere, om det så skulle ske med auditørkorpsets hjælp.

Forsvaret nægter OLFI aktindsigt i brev

Men så gik Ombudsmanden ind i sagen af egen drift, og det samme gjorde forsvarsministeren, som til denne signatur udtalte, at “Man skal ikke true med at fyre folk”. På samrådet torsdag spurgte Enhedslistens Eva Flyvholm forsvarsministeren, om han selv havde taget kontakt til forsvarschefen for at understrege, at ministeren ikke ville accpetere sådanne udtalelser.

“Jeg har ikke selv talt med forsvarschefen om den sag. Men der har været en løbende drøftelse mellem forsvarschefen og min departementschef, og ellers har jeg jo set det svar, som der er givet til Folketingets Ombudsmand”, sagde Peter Christensen.

OLFI søgte i april aktindsigt i forsvarschefens svar til Ombudsmanden, men det nægter Værnsfælles Forsvarskommando at give af hensyn til “de beskyttelsesinteresser, der ligger bag undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens § 24”. Ombudsmanden forventes at komme med sin rapport i løbet af nogle uger og senest inden sommerferien. Forsvarsministeren selv betragter sagen som afsluttet:

“Jeg er enig med forsvarschefen i, at han ikke skulle have knyttet behovet for en ordentlig debattone sammen med illoyalitet eller have nævnt fyring i den forbindelse. Jeg har noteret mig, at forsvarschefen også beklager det. Det er en grundlovssikret ret at ytre sig – heldigvis også som offentligt ansat. Jeg synes, at man skal bruge sin ytringsfrihed, og man skal stå til ansvar for sine ytringer. Efter at have modtaget forsvarschefens præcisering og forklaring har jeg ikke i sinde at foretage mig yderligere i denne sag. Jeg er ganske tilfreds med den præcisering,” siger Peter Christensen.

Andre læste også

Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af Forsvarsministeriets materielanskaffelser

Statsrevisorerne retter en skarp kritik mod Forsvarsministeriet. Det sker på baggrund af en undersøgelse fra Rigsrevisionen, som viser, at Forsvarsministeriets større anskaffelser i snit er 4,5 år forsinket, og at »flere af anskaffelserne ikke har levet op til det planlagte indhold«. Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt mandag. Statsrevisorerne retter...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer