spot_img

Taksøe: “Prisen på Danmarks forsikringspolice er gået op”

Rusland og vores forhold til Nato spiller en hovedrolle i Peter Taksøe-Jensens anbefalinger til regeringen på forsvarsområdet. Forsvaret skal have flere penge, og truslen fra Rusland skal imødegås.   

I en omskiftelig verden med en øget trussel fra Rusland skal Danmark ikke spare mere på forsvarsudgifterne. Vi skal leve op til vores forpligtelser i Nato, og derfor skal Forsvaret have flere penge. Sådan lyder den måske vigtigste anbefaling på forsvarsområdet fra regeringens gransker – ambassadør Peter Taksøe-Jensen, som i Udenrigsministeriet her til formiddag offentliggør sin rapport med anbefalinger til en samlet dansk strategi på udenrigsområdet.

“Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid” hedder rapporten, som kommer med en række anbefalinger til regeringen på udenrigs-, forsvars-, handels-, erhvervs- og udviklingsområdet.

På forsvarsområdet anbefaler Peter Taksøe-Jensen, at regeringen “knækker kurven og stopper den nedadgøende tendens i forsvarsudgifterne og – i løbet af den næste forsvarsforligsperiode – øger forsvarsbudgettet som en andel af BNP i overensstemmelse med Danmarks forpligtelser over for Nato”.

Østersølande øger forsvarsudgifterne – på nær Danmark

I rapporten argumenterer han bl.a. for, at samtlige Nato-lande i Østersøområdet inklusive Norge og de alliancefri land i form af Sverige og Finland alle har øget eller øger forsvarsudgifterne.

“Danmark er med andre ord p.t. det eneste land i Østersøområdet, som ikke har reageret på den ændrede sikkerhedssituation med planer om øgede bevillinger til forsvaret,” skriver Peter Taksøe-Jensen og forudser også konsekvenserne ved ikke at gøre noget nu:

“Fortsætter udviklingen med reelt faldende forsvarsbudgetter, er det tvivlsomt, om det på sigt vil være muligt at bevare forsvarets evne til at løse opgaverne og samtidig opretholde det hidtidige operationsniveau med et højt operativt output. Det vil næppe være muligt at fastholde Danmarks nuværende placering blandt de øverste i alliancen med hensyn til bidrag til NATO’s kerneopgaver. Det kan rejse tvivl om Danmarks vilje til at prioritere allianceforpligtelserne. Prisen på Danmarks forsikringspolice er gået op på grund af de skærpede sikkerhedspolitiske vilkår.”

Læs: Her er alle Taksøes anbefalinger på forsvarsområdet

Rusland har ændret sikkerhedsbilledet

Ruslands annektering af Krim og invasion af den østlige del af Ukraine har sammen med en mere aggressiv adfærd i Østersøområdet ifølge Peter Taksøe-Jensen ændret trusselsbilledet i vores eget nærområde markant. Det skal vi ifølge ham forholde os til. Men han maner også til besindighed.

“Alt i alt er forholdet mellem Rusland og Vesten dog ikke sammenligneligt med Den Kolde Krig. Selv om det russiske regime udfordrer vestlige værdier, er der ikke tale om en global ideologisk konfrontation,” skriver Taksøe og konstaterer, at Rusland i dag langt fra matcher USA’s og EU-kredsens styrker militært og økonomisk.

Desuden er forholdet mellem Rusland og Vesten – uanset den betydelige stigning i de russiske forsvarsudgifter over de senere år – ikke præget af det samme våbenkapløb som under Den Kolde Krig.

“Truende udtalelser og øvelsesaktiviteter fra Rusland indebærer ikke i sig selv en øget konkret trussel mod Danmarks territorium, men de russiske aktiviteter udgør en betydelig sikkerhedspolitisk udfordring for Danmarks og ikke mindst Estland, Letland og Litauen,” skriver Peter Taksøe-Jensen.

Læs Sten Rynnings analyse: Don Taksøe møder Don Corleone

Skærer gennem tågen og kommer med anbefalinger

Mikkel Vedby Rasmussen er professor ved Københavns Universitet og har siddet med i den følgegruppe på 20 personer, som har fulgt Peter Taksøe-Jensens arbejde og løbende kommet med input til “granskeren”. Han roser Peter Taksøe-Jensen for at komme med nogle meget klare anbefalinger – ikke mindst i forhold til Rusland.

“Taksøe siger meget klart, at Rusland har vist sig at udgøre en langt større risiko end tidligere med sin optræden i Ukraine, Syrien og Østersøen. Mange har brugt Ruslands opførsel til at mene, at vi skal tilbage og have et territorialforsvar som i 1990’erne. Men der synes jeg egentlig, at Taksøe skærer igennem den tåge og siger, at Rusland er en anden slags trussel i dag, og at vi både kan afskrække og samarbejde på samme tid,” siger Mikkel Vedby Rasmussen.

Som et led i at ruste sig til fremtiden anbefaler Peter Taksøe-Jensen, at Forsvarsministeriet hvert andet år udarbejder et strategisk rammedokument for forsvarets fremadrettede opgavevaretagelse og udvikling. Det er en idé, som Mikkel Vedby Rasmussen bifalder.

“Det er en rigtig god ide, at forsvaret løbende justerer og tilpasser sig militært. Taksøe kalder det et strategisk rammedokument, som er mere dynamisk end et forsvarsforlig. Vi har en glorværdi tradition for at lave nogle langvarige forsvarsforlig, men der kan løbende være behov for justeringer. Bare tænk på forsvarsforliget i 2004, som kom tre år efter 9/11,” siger Mikkel Vedby Rasmussen.

Missilforsvaret kan give strategisk indflydelse

I det hele taget er det gennemgående budskab, at vi skal have et bedre overblik over udenrigspolitikken og koordinere den mere centralt på tværs af ministerier og styrelser. Det er en idé, som Lars Bangert Struwe bakker op om. Han kommer fra en stilling i Forsvarsministeriet og begynder i dag som generalsekretær for Atlantsammenslutningen.

“Taksøe siger, at vi skal prioritere. Det kan ses som en ubehagelig økonomisk tankegang. Jeg ser det som, at vi er en mindre stat, hvor vi bliver nødt til at lægge tyngde. Taksøe peger på missilforsvaret, hvor vi har givet nogle forsikringer over for Nato. Bruger vi penge på det, får vi virkelig meget strategisk indflydelse. Og det er det, som det handler om: At få så meget ud af det som muligt med de midler, som vi har til rådighed,” siger Lars Bangert Struwe.

Peter Taksøe-Jensen foreslår endvidere, at Danmark skal have sit eget udenrigspolitiske forum, hvor regeringens relevante ministre og embedsmænd sammen kan diskutere sikkerhedspolitiske spørgsmål – en slags sikkerhedsråd. Det er et forslag, som Lars Bangert Struwe.

“Der peger Peter Taksøe-Jensen på noget helt centralt – at der er behov for et forum, hvor tingene bliver prioriteret og sat ind i en større ramme. Det er jeg meget enig i,” siger Lars Bangert Struwe.

Ved overdragelsen af rapporten fra Peter Taksøe-Jensen til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på Marienborg søndag bakkede statsminsteren op om idéen, samtidig med at han afviste, at Danmark får sin egen nationale sikkerhedsrådgiver.

“Det giver god mening at få skabt et forum, hvor vi har mulighed for at koordinere de her mange forskellige initiativer. Udenrigspolitik er ikke kun udenrigspolitik, ligesom sikkerhedspolitik ikke kun er sikkerhedspolitik,” sagde Lars Løkke Rasmussen.

Her kan du læse den fulde rapport om “Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid”.

Her kan du se Udenrigsministeriets egen video om udredningen bag scenen.

Andre læste også

»Jeg er først og fremmest soldat«

Abonnement
INTERVIEW. Fungerende forsvarschef Michael Hyldgaard er efter eget udsagn rundet af en livslang karriere i Forsvaret og kender personligt til frustrationer over besparelser og ammunitionsmangel. Men han erkender også, at det næppe er muligt at løse alle Forsvarets problemer. General og fungerende forsvarschef Michael Hyldgaard har sit arbejde skåret ud...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer